Časté otázky

Aké PhD programy má PF UJS?

Študijný program: Maďarský jazyk a literatúra
Študijný odbor: 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry
Forma štúdia: denné 

Študijný program: Didaktika dejepisu
Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika
Forma štúdia: denné a externé 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.