Rada pre zabezpečovanie kvality PF UJS

Rada pre zabezpečovanie kvality PF UJS

doc. dr. univ. Agata Csehiova, PhD. – predsedníčka RZK PF UJS, prodekanka poverená agendou zabezpečovania kvality PF UJS
Ing. Pavol Balázs , PhD. – zástupca študijných programov
Mgr. Vojtech Istók, PhD. – zástupca študijných programov
PaedDr. Diana Borbélyová, PhD. – zástupca študijných programov
PaedDr. Tamás Jóba – bývalý absolvent PF UJS
Mgr. Árpád Ölveczky – zástupca zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných osôb
Mgr. Katalin Sýkora Hernády – zástupca študentskej časti Akademickej obce fakulty
Mgr. Péter Urbán, PhD. – externý posudzovateľ

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.