Akademický senát

Zamestnanecká časť:
Ing. Balázs, Pál, PhD.
Doc. dr. univ. Csehiová Agáta, PhD.
PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Dr. phil. Mészáros Attila
Mgr. Orsovics Yvette, PhD. – podpredseda AS PF UJS pre zamestnaneckú časť
Dr. habil. Popély Árpád, PhD. 
PaedDr. Puskás Andrea, PhD. – predseda AS PF UJS
Doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. 
Simon Szabolcs, PhD.
Dr. habil. Mgr. Ing. Szőköl István, PhD.
Mgr. Vargová Andrea, PhD. 
 
Študentská časť:
Iglódi Réka Anikó
Bc. Járosiová Stela
Makki Viktor
Bc. Slezinger Ágnes
Szűcs Nikolett
Tóth Zsuzsanna


Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2021

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2020

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2019

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2018

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2017

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2016

 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.