Akademický senát

Zamestnanecká časť:
Ing. Pavol Balázs,PhD.
Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay ,PhD. 
Prof. Dr.  Erzsébet Komlósi Knipf,DSc. 
Mgr. Yvette Orsovics ,PhD., podpredsedníčka AS PF UJS za zamestnaneckú časť
Dr. habil. Árpád Popély ,PhD. 
László Pribék,PhD. 
doc. PaedDr. Andrea Puskás ,PhD., predsedníčka AS PF UJS
doc. PaedDr. Patrik Šenkár,PhD. 
Szabolcs Simon, PhD. 
Mgr. Andrea Vargová ,PhD. 

Študentská časť
Lili Hovanecz  
Laura  Lelkes
Ferenc Maczik 
Fruzsina Rábel 
Adrián Žemlička, podpredseda AS PF UJS za študentskú časť
Alexandra Židek 


Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2022

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2021

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2020

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2019

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2018

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2017

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2016

 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.