Erasmus+

Erasmus+ je program, ktorý pomáha študentom univerzít a vysokých škôl študujúcim v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania študovať na partnerských vysokoškolských inštitúciách v iných krajinách. Erasmus je jedným z najúspešnejších a najznámejších programov Európskej komisie. Program Erasmus, ktorý sa začal v roku 1987, podporuje rozvoj vysokoškolského vzdelávania a medzinárodnej mobility v rámci Európy. Pôvodný názov programu je Akčný program Európskeho spoločenstva pre mobilitu vysokoškolských študentov (ERASMUS). Podprogram podporuje rozvojové úsilie vysokoškolských inštitúcií. Študentom umožňuje pohybovať sa po Európe, získavať skúsenosti alebo absolvovať stáž na vysokoškolskej inštitúcii v inom členskom štáte.

Univerzitná webová stránka programu Erasmus+ je dostupná na adrese erasmus.ujs.sk

 

Fakultný koordinátor Erasmus+
Attila Mészáros, PD Dr. phil. habil.

Koordinátori katedier
Andrea Puskás, doc., PaedDr., PhD. (Katedra anglického jazyka a literatúry)
Pavol Balázs, Ing., PhD. (Katedra biológie)
Andrea Vargová, Mgr., PhD. (Katedra chémie)
Szabolcs Simon, PhD. (Katedra maďarského jazyka a literatúry)
Alexandra Nagyová, PaedDr., PhD. (Katedra pedagogiky)
Yvette Orsovics, Mgr., PhD. (Katedra predškolskej a primárnej pedagogiky)
Sándor János Tóth, Dr.habil., PhD. (Katedra slovenského jazyka a literatúry)
Beáta Dobay, Dr.habil., PaedDr., PhD. (Katedra telesnej výchovy)
Árpád Popély, Dr.habil., PhD. (Katedra histórie)

Fakultnú komisiu Erasmus+ tvoria fakultný koordinátor a koordinátori katedier, členom FK Erasmus+ v zastúpení Študentskej samosprávy PF UJS je Adrián Žemlička.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.