Vedecká rada

Predseda

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty UJS

Členovia z akademickej obce UJS

 • Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. PaedDr. József Keserű , PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Mgr. Katarína Szarka, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. Attila v, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Prof. RNDr. Tóth János, PhD. – Fakulta ekonómie a informatiky UJS
 • Prof. Dr. Péter Tóth, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. – Pedagogická fakulta UJS

Členovia, ktorí nie sú členmi akademickej obce UJS::

 • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.,  Katedra stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Doc. RNDr. Beata Brestenská, PhD. – Prírodovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., MBA – Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
 • Doc. RNDr. Edita Partová, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.