Vedecká rada

Predseda

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty UJS

Členovia z akademickej obce UJS

 • Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. PaedDr. Keserű  József, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Mgr. Szarka Katarína, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • doc. Mgr. Polgár Anikó, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. Simon Attila, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Prof. RNDr. Tóth János, PhD. – Fakulta ekonómie a informatiky UJS
 • Prof. Dr. Tóth Péter, PhD. – Pedagogická fakulta UJS
 • Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. – Pedagogická fakulta UJS

Členovia, ktorí nie sú členmi akademickej obce UJS::

 • Dr. habil. PaedDr. Bárcziová Žofia, PhD.,  Katedra stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Doc. RNDr. Brestenská Beata, PhD. – Prírodovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Prof. PaedDr. Lengyelfalusy Tomáš, PhD., MBA – Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
 • Doc. RNDr. Partová Edita, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Prof. PaedDr. Porubský Štefan, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.