Gyakran intézett kérdések

Kell fizetni a képzésért a 2019/2020-es tanévben?

A vonatkozó törvényi előírások értelmében tandíjkötelesek a levelező tagozatos képzések, valamint tandíjköteles az a hallgató (nappali tagozaton is), aki a képzés standard időszakát túllépi. Példa: az a hallgató, aki az alapképzést a standard 3 év helyett 4 év alatt teljesíti, a 4. évért tandíjat köteles fizetni.

Milyen számlaszámra kell befizetni a tandíjat, illetékeket?

TANDÍJFIZETÉS – SZÁMLASZÁM ÉS AZ ÁTUTALÁS EGYEDI AZONOSíTÓJA (VS)

Tandíj levelező tagozatos hallgatók számára (alap- és mesterképzés)

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1171AIS ID

Tandíj levelező tagozatos hallgatók számára (mesterképzés)

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1271AIS ID

Tandíj levelező tagozatos hallgatók számára (doktori képzés)

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1371AIS ID

Tandíj a tanulmányok standard időszakát túllépő hallgatók számára (az összes képzés)

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1871AIS ID

Tandíj a párhuzamos tanulmányokat folytató hallgatók számára (más szlovákiai egyetemen is folytatnak tanulmányokat)

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1871AIS ID

Tandíj külföldiek számára

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1571AIS ID

A TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB ILLETÉKEK – SZÁMLASZÁM ÉS AZ ÁTUTALÁS EGYEDI AZONOSíTÓJA (VS)

Jelentkezési díj

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1000AIS ID 

A tanulmányi eredmények kivonatának díját az egyetem pénztárában kell befizetni.

Diákigazolvány díja

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 4071AIS ID

A tanulmányok befejezését igazoló dokumentum díja

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 2600AIS ID

Más egyetemeken szerzett tanulmányokat igazoló dokumentumok elismertetése

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 2700AIS ID

Rigorózus eljárás díjai

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1471AIS ID

A kiegészítő pedagógiai képzés díja

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1671AIS ID

Szakbővítés díja 

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 1771AIS ID

Egyéb illetékek (beiratkozás)

SK33 8180 0000 0070 0012 2827 VS: 3371AIS ID

Milyen szakok kerülnek meghirdetésre a 2019/2020-as tanévben?

 A 2019/2020-as tanévben a Tanárképző Karon meghirdetett tanulmányi programok elérhetők itt. http://pf.ujs.sk/hu/oktatas/tanulmanyi-program/tanarkepzo-kar.html

Meddig jelentkezhetek képzésekre a 2019/2020-as tanévre?

 Alapképzésbe 2019. március 31-ig, mester- és doktori képzésre 2019. április 1-től 2019. június 30-ig lehet jelentkezni.

Tudok elektronikusan is jelentkezni?

Igen! Az elektronikus jelentkezésnek több előnye is van, ezekről részletesen olvashat itt (http://ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html). Ha gondja támadna az elektronikus jelentkezéssel, használja útmutatónkat.

Kitől kaphatok részletesebb információkat a jelentkezéssel kapcsolatban?

Tájékoztatást a kari Tanulmányi Osztályon kaphat, telefonon a (+421) 035/3260 735 számon Farkas Zsuzsánál, ill. a e-mail-címen.

Angol/német szakra szeretnék jelentkezni, viszont csak nyelviskolában tanultam angol nyelvet.

Az érintett szakkal/szakpárosítással azonos vagy rokon tárgyakból tett érettségi vizsga nem követelmény, „csak“ ajánlás. Ha angol/német szakra szeretne jelentkezni, középszinten kell ismernie a nyelvet.

Milyenek a levelező tagozatos oktatás szervezési feltételei?

Levelező tagozat az Óvópedagógia (alapszintű képzés) és az alsó tagozatos tanító (mesterszintű képzés) tanulmányi programok keretén belül valósul meg. Az oktatás, vizsgáztatás stb. általában szombatonként, esetleg péntek délutánonként zajlik. FIGYELEM! A 2019/2020-as akadémiai évtől a levelező tagozat alapszintű képzés 4 éves, az alsó tagozatos tanító mesterszintű képzés 3 éves időtartamú.

Magyarországon érettségiztem, a bizonyítványokat kell honosíttatni?

Igen, az érettségi bizonyítványt, esetleg a felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet kell honosíttatni. http://pf.ujs.sk/hu/oktatas/2015-10-12-12-55-55.html Tájékoztatást a kari Tanulmányi Osztályon kaphat, telefonon a (+421) 035/3260 807 számon Mgr. Mészáros Tímeánál, ill. a e-mail-címen.

Mikor van nyílt nap a Tanárképző Karon?

 A Tanárképző Karon a nyílt nap 2019. február 14-én kerül megrendezésre.

Lehet magiszteri képzésre jelentkezni, ha máshol végeztem az alapképzést?

Igen, amennyiben az alapképzés megegyezik, illetve rokon szakja a meghirdetett szaknak/szakpárnak. 

Milyen PhD képzésre van lehetőség az SJE Tanárképző Karán?

Tanulmányi program: Magyar nyelv és Irodalom
Tanulmányi szak: 2.1.29 nemszláv nyelvek és irodalmak
A tanulmányok formája: nappali tagozat
 
Tanulmányi program: Történelemdidaktika
Tanulmányi szak: 1. 1. 10 Szakdidaktika
A tanulmányok formája: nappali és levelező tagozat

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.