Tudomány és Technika Hete 2017 – Az SJE TKK programjai

SJE TKK TéTH 2017 : Program 1.

A rendezvény címe

Az 1917-es forradalom és az irodalom

Dátum

2017.11.06.

Időpont

14:15

A rendezvény típusa

tudományos szimpózium

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

Ebben az évben megemlékezünk az orosz forradalom kitörésének századik évfordulójáról. Ezen esemény hatással volt az élet majdnem összes területére, egyebek mellett irodalomra is. Természetesen kihatott a szlovák irodalomra is, egyrészt tematikusan, másrészt azokon a szerzőkön keresztül, akinek volt lehetősége közelről szemlélni ezt a forradalmat (pl. J. Jesenský, J. Gregor Tajovský). Az egyes előadások ezen problematika egyes aspektusaival foglalkoznak.

Szervező

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 201.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 2.

A rendezvény címe

A Tanárképző Kar tudományos publikációi. Vendég:  Bukovszky László 

Dátum

2017.11.08.

Időpont

11.30-12.30

A rendezvény típusa

beszélgetés

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

Az SJE Tanárképző Karon a Szlovák Kormányhivatal ,,Kisebbségi kultúrák finanszírozása program támogatásával megjelent tudományos publikációk bemutatása. Bukovszky László: A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója c. könyv bemutatása. A tudományos kiadványok és kisebbségi könyvek támogatásának rendszere. A beszélgetés vendége: PhDr. Bukovszky László, a Szlovák Kormány kisebbségi kormánybiztosa

Szervező

Történelem Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 105.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 3.

A rendezvény címe

Bioaktív anyagok (fitokemikáliák) funkcionális jelentősége a kevésbé ismert mezőgazdasági termékekben

Dátum

2017.11.07.

Időpont

10:00

A rendezvény típusa

szakmai szeminárium

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

Az egészséget veszélyeztető kockázati tényezők elhárítása, valamint megelőzése jelenleg a népesség egészségi állapotának szabályozásának egyik fontos eszközévé vált, ezáltal egyre nagyobb érdeklődést mutat a hagyományos élelmiszerek funkcionális tulajdonságainak kutatása. A figyelem előterébe kerül a mezőgazdasági termékek nagyobb méretű felhasználása, amelyek gazdag forrásai a különböző bioaktív anyagoknak, amelyek kedvező hatással vannak az egészségre. A batátát, tököt, céklát, laskagombát és bazsalikomot a karotenoidok, a C-vitamin, a polifenolok, a glukánok, és az illóolajok magas tartalma jellemzi, amelyek jelentős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek többek között közvetlenül befolyásolhatók a kiválasztott fajok elhatárolásával, valamint a termesztési technológiával. A téma meghívott előadói: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.; Ing. Alena Andrejiová, PhD.; Ing. Miroslav Šlosár, PhD.; Ing. Ivana Mezeyová, PhD.; Ing. Marcel Golian., PhD. (Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)

Szervező

Kémia Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Gazdaságtudományi Kar, Vár út 21.

Terem

GTK 110.

UJE TKK TéTH 2017 : Program 4.

A rendezvény címe

Arany János jubileumi tudományos szimpózium

Dátum

2017.11.10.

Időpont

10:00

A rendezvény típusa

nemzetközi tudományos szimpózium

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

A rendezvényen előadások hangzanak el Arany Jánosról, munkásságáról, nyelvéről, a magyar köz- és irodalmi nyelv formálódásában betöltött szerepéről, ill. mindennek kapcsán a mai standard szerepéről, különös tekintettel a nyelvi kisebbségi helyzetre. 

Szervező

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék mellett működő Variológiai kutatócsoport

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 404.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 5.

A rendezvény címe

A magyar személynevek története

Dátum

2017.11.09.

Időpont

11.00

A rendezvény típusa

előadás

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

Az előadás a magyar személynevek történetével, rendszerével kívánja megismertetni a hallgatóságot. Bemutatja az ősi magyar személyneveket, az egyes történeti korszakok névadási szokásait, ill. a családnevek kialakulásának történetét.

Szervező

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 201.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 6.

A rendezvény címe

A tudományos tudás természetéről folytatott kerekasztal-beszélgetés

Dátum

2017.11.06.

Időpont

13:00

A rendezvény típusa

kerekasztal-beszélgetés

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

Immár sokadik alkalommal kerül sor a tudományos tudás természetéről folytatott kerekasztal-beszélgetésre a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. A kerekasztal résztvevői ezúttal is az egyetem oktatói: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor (Kémia Tanszék), RNDr. Csiba Peter, PhD. dékán (GTK, Matematika és Informatika Tanszék), H. Nagy Péter, PhD. (Magyar Tanszék), PaedDr. Zolczer Péter (Modern Filológia Tanszék). A beszélgetést vezeti: Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD. (Magyar Tanszék). A beszélgetés során szóba kerül a beszélgetők által oktatott tudományterületek (irodalomtudomány, filozófia, történelemtudomány, fordítástudomány) tudományos jellege, illetve a tudományos gondolkodás néhány alapvető jellemzője.

Szervező

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 404.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 7.

A rendezvény címe

Félelem, remény, idő

Dátum

2017.11.09.

Időpont

09.00-18.30 

A rendezvény típusa

műhelykonferencia

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

Az egynapos nemzetközi tudományos műhelykonferencia (workshop) célja, hogy a vallás-, az irodalom-, a nyelvtudományok és társadalomtudományok fogalmi horizontjába helyezze a félelem és a remény temporalitásának egzisztenciális viszonyrendszerét. Mind a félelem, mind pedig a remény az emberi létezés a jövőre nyitott, a jövőbe vetett, vetülő, ill. vetődő irányultságának egy-egy módusza, ill. mozzanata. Mi váltja ki a félelmet, s mi táplálja ugyanakkor a reményt? Miért föltételezi a félelem a reményt, s a remény a félelemből fakadó kétséget? Milyen belső erőből fakadóan kényszeríti a félelem a bizonyosság és megbizonyosodás folyamatait a remény medrébe? Miként teszik lehetővé különböző nyelveink, hogy a reményt se oltsa ki a rettegés, s ugyanakkor elbizakodottság és gőg se vakíthassák meg a bizakodást? Milyen társadalmi, nyelvi, fogalmi, bölcseleti, s hitbéli koncepciók, eszmények segítenek a félelem és a remény temporalitásának vizsgálatát? Milyen paradigmatikus élményekkel, tapasztalatokkal szolgál vallás és irodalom? Az egyes tudományterületek milyen meglátásokkal tudják az elméleti reflexiók sokféleségében és sokszínűségében egymás aporiáit áthidalni?

Szervező

SJE TKK Modern Filológia Tanszék Germanisztika Szekció. Társszervezők: Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Budapest (dr. Mártonffy Marcell), Miskolci Egyetem (Kegyesné dr. Szekeres Erika)

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 309.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 8.

A rendezvény címe

Védd meg Önmagad. Előadó: Sklut Tibor

Dátum

2017.11.08.

Időpont

10:00

A rendezvény típusa

előadás és gyakorlati bemutató

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

A hallgatók számára gyakorlattal egybekötött önvédelmi előadás és gyakorlat. Tornafelszerelés kötelező. Az előadó Sklut Tibor bemutatót tart, hogyan tudjuk vészhelyzetben a legjobban megvédeni magunkat.

Szervező

Testnevelés Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Sportközpont, Vár utca 2, Komárom  

Terem

Sportközpont

SJE TKK TéTH 2017 : Program 9.

A rendezvény címe

Inkluzív iskola, inkluzív társadalom - VI. Nemzetközi Tudományos Szimpózium

Dátum

2017.11.08-09.

Időpont

10:00

A rendezvény típusa

nemzetközi tudományos szimpózium

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

A nemzetközi szimpózium a kultúrák közötti megértés és kommunikáció javítására irányul. Célunk az akadémiai közösség és a nyilvánosság informálása a nemzetiségek helyzetéről, rámutatni a nemzetiségi jogok alkalmazásának lehetőségeire a közoktatásban. Célunk az előítéletek és sztereotípiák leküzdésének elősegítése, a tolerancia támogatása, az inkluzív iskola és társadalom inkluzivitásának megerősítése.

Szervező

Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

 

SJE TKK TéTH 2017 : Program 10.

A rendezvény címe

The New Challenges of Teaching English as a Foreign Language in the 21st Century - Az angol mint idegen nyelv oktatásának kihívásai a 21. században

Dátum

2017.11.08.

Időpont

09:00

A rendezvény típusa

nemzetközi tudományos szimpózium

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

A szimpózium olyan új módszerekkel és technikákkal foglalkozik, melyek segítségével hatékonyabbá tehető az angol, mint idegen nyelv oktatása a 21. században. A szimpóziumon elhangzó előadások különös figyelmet szentelnek olyan témaköröknek, mint a motiváció, drámatechnikák és a kreativitás. / The symposium concentrates on the newest methods and techniques that can make teaching English as a foreign language effective in the 21st century both in primary and secondary schools. The lectures will pay special attention to the topics of motivation, drama techniques and creativity.

Szervező

Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 201.

SJE TKK TéTH 2017 : Program 11.

A rendezvény címe

Óvodai és alapiskolai oktatás régen és ma - tudományos szimpózium

Dátum

2017. 11.08.

Időpont

09:00

A rendezvény típusa

tudományos szimpózium

Célközönség

széles nyilvánosság, hallgatók

A rendezvény leírása

A szimpózium előadói vállalkoznak arra, hogy betekintést nyújtsanak az óvodai, valamint az alapiskolai oktató-nevelő folyamatba, érintve az egyes szakmódszertani vonatkozásokat. Az előadások kitérnek az adott szak (óvópedagógia, vagy tanítóképzés) jellegére, annak kialakulására, fejlődésére, változásaira. Szintén érintik a tantervi változásokat, a követelményrendszer alakulását és azokat az igényeket, amelyeket a gyermekek és tanulók, a szülők, vagy a társadalom támaszt a pedagógus és iskola felé.

Szervező

Óvó- és Tanítóképző Tanszék

Web

http://pf.ujs.sk/hu

Helyszín

SJE Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

Terem

TKK 404.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.