Felvételi követelmények alapképzésbe a 2023/2024-es akadémiai évre

A felsőoktatásról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 131/2002. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) 57. szakasza értelmében a SJE TKK a 2023/2024-es tanévre az alábbi felvételi követelményeket teszi közzé az alapképzésre való felvételre vonatkozóan.

Jelentkezési határidő: 2023. március 31. (nappali és levelező tagozat)

A SJE TKK előnyben részesíti az elektronikus úton benyújtott jelentkezést. Az elektronikus pályázatot a SJE Akadémiai Információs Rendszerén keresztül kell benyújtani, és a következő címen érhető el: https://e-prihlaska.ujs.sk.

A 2023/2024-es tanévben akkreditált alapszintű tanulmányi programok

A SJE TKK a 2023/2024-es akadémiai évben alapképzésben a 38. Tanárképzés és neveléstudományok szakterületen a következő tanulmányi programokat kínálja:

Tanulmányi program

Tanulmányok típusa

Képzési forma

Tanulmányi idő (tanévek)

Tervezett létszámok

Óvópedagógia és köznevelés

egyszakos moduláris tanulmányi program

Óvópedagógia modul - nappali képzés

3

120

Óvópedagógia modul - levelező képzés*

4

30

Köznevelés modul - nappali képzés

3

30

Köznevelés modul

levelező képzés*

4

30

Angol nyelv és irodalom

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

80

Biológia

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

50

Történelem

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

90

Kémia

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

25

Informatika

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

40

Kateketika

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

20

Magyar nyelv és irodalom

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

70

Matematika

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

30

Német nyelv és irodalom

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

25

Szlovák nyelv és irodalom

kombinált tanári tanulmányi program

nappali

3

30

*Megjegyzés: Amennyiben a hallgató a levelező képzési formát választja, a törvény 92. §-a alapján minden tanulmányi évben köteles tandíjat fizetni, amelynek összegét a hatályos rektori rendelet határozza meg.

 

Az alapképzésre való felvétel alapvető és egyéb feltételei

A felsőoktatási törvény szerint az alapképzésre való felvétel alapfeltétele a teljes középfokú végzettség vagy a teljes középfokú szakképzettség megszerzése.

Az alapképzési szakokra való felvétel másik feltétele a nyomtatott jelentkezési lap (elektronikus jelentkezés esetén is) eljuttatása az egyetem elérhetőségére, a szükséges formalitásokkal együtt. A jelentkezés részletei a következő weboldalon találhatók meg: http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.

A SJE TKK alapképzési programjaira a jelentkezők felvételi vizsga nélkül kerülnek felvételre. A tervezett hallgatói létszám túllépése esetén a SJE TKK alapképzési tanulmányi programjaira való jelentkezésnél a pontszám lesz a döntő a rangsorolás meghatározásakor. A tanulmányok megkezdéséhez szükséges alapfeltételek teljesülésének értékelését követően  azok a jelentkezők nyernek felvételt, akik az egyes kritériumok tekintetében a legmagasabb összpontszámot érték el.

A sikeres pályázók rangsorát a következő szempontok szerinti pontszámok összege határozza meg.

1. kritérium: a középiskola 1-3. évfolyamának (az 5 vagy 8 évfolyamos gimnáziumok tanulói esetében a középiskola utolsó 3 évfolyamának) év végi osztályzatainak és a középiskola utolsó évfolyamának első félévének átlaga. Maximum 30 pont.

             

Pontszám

átlag

-tól

-ig

30

1,00

1,10

28

1,11

1,25

26

1,26

1,35

24

1,36

1,45

22

1,46

1,55

20

1,56

1,65

18

1,66

1,75

16

1,76

1,85

14

1,86

1,90

12

1,91

1,95

10

1,96

2,00

8

2,01

2,05

6

2,06

2,10

4

2,11

2,15

2

2,16

2,2

0

2,21

és több

 

2. kritérium: versenyek és egyéb tevékenységek. Maximum 10 pont. Ha a jelentkező az alábbi kategóriák valamelyikében eléri a maximális 10 pontot, a többi tevékenység már nem kerül beszámításra:

  • Középiskolai diákköri tevékenység (járási, kerületi, országos forduló) - egyéni elbírálás. Maximum 10 pont.
  • Szavalóversenyeken (kerületi, regionális, országos forduló) elért helyezés - egyéni elbírálással. Maximum 10 pont.
  • Művészeti tevékenység, versenyeken (járási, kerületi, országos forduló) elért helyezés - egyéni elbírálás. Maximum 10 pont.
  • Sportversenyeken (kerületi, regionális, országos forduló) elért helyezés - egyéni elbírálással. Maximum 10 pont.

A felvételi bizottság csak olyan versenyek eredményeit tudja figyelembe venni, amelyeket oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy más hiteles dokumentummal megfelelően igazoltak.

A tanulmányi programokra jelentkezők a https://www.ujs.sk/hu/oktatas/tanulmanyi-program/tanarkepzo-kar.html címen elérhető leírásokból tájékozódhatnak az abszolvens profilokról.

A jelentkezők felvételéről a SJE TKK dékánja dönt. A felvételről/nem-felvételről szóló határozatot a pályázó postai úton, saját kézbe kézbesített levélben kapja meg.

Amennyiben egy tanulmányi programra kevés jelentkező van, a kar (a dékán döntése alapján) fenntartja a jogot, hogy a tanulmányi programot ne nyissa meg, és a kar lehetőségeihez mérten más tanulmányi programban való tanulást ajánljon fel a jelentkezőknek. 

 

A külföldi hallgatók felvételére vonatkozó követelmények

A külföldi hallgatók felvételére vonatkozó követelmények megegyeznek a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi követelményeivel. A külföldön szerzett teljes középfokú végzettséget el kell ismertetni. Az iskolai végzettségek elismerésével kapcsolatos részletekért lásd: https://www.ujs.sk/hu/oktatas/honositas.html

 

A tanulmányokra való jelentkezés módja

Az alapképzés kombinált tanulmányi programjaira jelentkezőknek egy jelentkezési lapon kell feltüntetniük a választott tanulmányi programok (pl. matematika és angol nyelv és irodalom) konkrét kombinációját. A jelentkezők több tanulmányi programra is jelentkezhetnek, de minden egyes tanulmányi programra külön jelentkezést kell benyújtaniuk, és minden egyes jelentkezés után be kell fizetniük a jelentkezési díjat. A SJE TKK által kínált összes tanulmányi program érvényes akkreditációval rendelkezik. 

A SJE TKK alapképzési tanulmányi programjaira való felvételi követelmények a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan összhangban vannak az általános törvényi szabályozással és a SJE belső előírásaival, és a SJE TKK Akadémiai Szenátusa a 2/2023-as számú határozatával 2023.01.26-án hagyta jóvá, és a jóváhagyás napján lépnek hatályba.

Dr.habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., a SJE TKK dékánja

doc. PaedDr. Puskás Andrea, PhD., a SJE TKK Akadémiai Szenátusának elnöke

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.