Profily absolventov

Mária Glucharovová

Ako vedúci poskytovatelia náborových služieb, manažmentu talentov a  ľudských zdrojov sme s viac ako 30 ročnými skúsenosťami jednou z najväčších Európskych nezávislých spoločností s 30 kanceláriami v 7 štátoch. Grafton prijíma na Slovensku v štyroch mestách nadšených uchádzačov o zamestnanie – Bratislava, Nitra, Trenčín a Košice. Momentálne máme otvorených 625 pozícií – sme vedúcou pracovnou agentúrou na Slovenskom trhu. Medzi našich viac ako 1000 aktívnych klientov patria také spoločnosti ako Henkel, Swiss Re a Telefonica.

Do Graftonu som vstúpila ako asistentka na jeseň v roku 2010. Na polrok som bola odoslaná k nášmu jednému klientovi a po skončení projektu som sa vrátila ako tímová koordinátorka. Bola som zodpovedná za prácu piatich osôb. Teraz už viac ako rok pracujem ako konzultantka, pracujem v prvom rade s absolventmi, mnohojazyčnými uchádzačmi o prácu a so skúsenými asistentmi.

Roky strávené na univerzite mi poskytli perfektné podmienky na to, aby som si našla oblasť, ktorá ma skutočne zaujíma a  v tejto oblasti som si zabezpečila možnosti vývoja. Považujem sa za šťastného človeka, pretože počas štúdia som sa viackrát dostala do zahraničia, kde som si  mohla rozšíriť svoje jazykové znalosti. Všetko to zužitkujem práve teraz, počas svojej každodennej práce. Dnešným študentom odporúčam, aby sa počas svojho štúdia učili jazyky a vyhľadávali príležitosti na získavanie vedomostí a pracovných skúseností. Je veľmi dôležité, aby na trh práce vstupovali sebavedome a s reálnym očakávaním, aby nedostali strach z konkurenčného boja.

Sándor BenkovicsCieľom Smaller Earth je motivácia mladých ľudí, aby sa zúčastňovali vybraných a medzinárodne uznávaných programov, ktoré im pomôžu osobnostne a profesionálne „napredovať“. Naša firma s neustále rastúcim úspechom sa nachádza už v 12 krajinách. Smaller Earth je skupinou, ktorá zastrešuje rôzne programy a umožňuje tisícke mladých ľudí dostať sa kamkoľvek do sveta a zúčastniť sa rôznych výmenných programov. 

Našim najväčším programom je na Slovensku i v Čechách fungujúci Camp Leaders, kultúrny výmenný program, ktorý umožní študentom dostať sa do amerických detských táborov  a výletných miest, aby mohli stráviť svoje leto užitočne s prácou v medzinárodnom tíme. Naša firma funguje celosvetovo od roku 1998 a je už momentálne v 12 štátoch. Na Slovensku pôsobíme sme už  5. rok a v Českej republike už  3. rok.

Okrem programu Camp Leaders vzdelávame učiteľov anglického jazyka a vyučujeme anglický jazyk aj v Pražskej jazykovej škole TEFL, o výučbu sa pritom starajú anglickí, americkí a austrálski učitelia. Vychádzajúc z úspešného programu Camp Leaders momentálne vyvíjame aj nový program, ktorý začne už čoskoro a poskytne možnosť štúdia v Kanade. Tento program však nie je určený iba pre študentov.  

Mojimi úlohami ako konateľa je riadenie fungovania spomínaných troch s.r.o., správne hospodárske fungovanie a zabezpečenie rastu spoločností. Momentálne je v troch spoločnostiach zamestnaných osem mladých ľudí v hlavnom pracovnom pomere a okrem toho máme množstvo mladých brigádnikov, ktorí zabezpečujú správne fungovanie a umožňujú prežiť stovke študentov nezabudnuteľné leto. K mojej zodpovednosti patrí aj riadenie medzinárodných financií, keďže globálny tím pracuje na tom, aby študenti dostali tie najlepšie služby vo všetkých oblastiach. K mojim každodenným úlohám patrí aj kontaktovanie amerických a anglických agentúr, marketing, nábor a vedenie pohovorov, ako aj vývoj našich služieb. Okrem iného organizujeme aj burzy pracovných miest v Bratislave a v Prahe, na ktorých poskytujeme študentom možnosť stretnúť sa so svojimi budúcimi americkými zamestnávateľmi. Ako študent tretieho ročníka Bc. som sa ponáhľal na skúšku z podnikových financií (niekedy vo februári v roku 2008, bola to už moja štvrtá finančná skúška, teda posledná...), keď som v poslednej chvíli zbadal farebný leták, na ktorom boli informácie o lete strávenom v Amerike iba za cca 400 eur. Z mojich detských čias bola jedným z mojim veľkých snov práve návšteva Ameriky, preto som strčil leták do vrecka a vystresovane som utekal na skúšku.

Táto skúška bola rovnako úspešná ako aj tretia: Fx.... Samozrejme, že z prepadnutia som sa netešil, keďže som vedel, že v tomto roku už nemôžem absolvovať štátne skúšky a presne tak, ako v každom slušnom študentovi, aj vo mne sa vtedy zrútil celý svet. Smutne som odišiel domov a z vrecka som si vybral leták. Zaregistroval som sa a o niekoľko týždňov som zistil, že vlastne je už všetko vyriešené, v rukách som držal svoje americké víza a milý hlas v telefóne sa ma pýtal, kedy sa chcem po lete vrátiť z New Yorku. Vycestoval som do Ameriky a v prekrásnom detskom tábore som strávil dovtedy moje najkrajšie leto, následne som sa ešte štyrikrát vrátil na rôzne miesta. Počas leta som nahral môj MyVip profil s fotkami a zážitkami (pre mladších čitateľov: predchodca facebooku) – na ktorý som následne dostal komentáre, v ktorých sa ma mnohí pýtali, či neviem pomôcť zúčastniť sa programu aj ostatným. Vtedy ešte Camp Leaders na Slovensku nefungoval, ja som vycestoval cez ich Maďarskú kanceláriu. To, že som sa s tým začal zaoberať malo dva významné dôvody: chcel som, aby čoraz viac študentov mohlo zažiť také prekrásne leto ako ja a druhým dôvodom bolo, že Camp Leaders ešte v našej malej krajinke nefungoval, videl som to ako veľkú príležitosť urobiť niečo veľké. Vtedajší stredoeurópsky riaditeľ ma nadšene prichýlil a s jeho pomocou sme vytvorili Campleaders Slovakia, vtedy ešte bez kancelárie, keďže na to zatiaľ neboli financie. Počas nasledujúcich niekoľkých rokov som pracoval deň i noc, aby naša firma začala fungovať a podľa možností nebola stratová.

Okrem práce som si musel (mal som si) vyhradiť čas aj na univerzitu, keďže som ešte nedokončil svoje štúdium. Odvtedy už mám ťažké roky za sebou a myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť úspech, hoci to bolo veľmi vyčerpávajúce, odborne som sa však veľmi vyvinul. Súčasne riadim dve kancelárie (s Pražskou a s Bratislavskou základňou) a obe naše firmy posielajú ročne do zahraničia stovky študentov. Dnešným študentom odporúčam, aby využili všetky možné príležitosti na univerzite, aby sa zúčastnili všetkého, čo im poskytne určité plusy, či už pôjde o jazykové vzdelanie alebo o odborné skúsenosti. Nikdy nemôžete vedieť aké skúsenosti v živote využijete a čo ste sa už raz naučili alebo ste si vyskúšali, vám už nikto nevezme. Teraz už ľutujem, že počas rokov strávených v Amerike som sa nezúčastnil aj iných výmenných programov, ako napríklad Erasmus, pretože je to obrovská príležitosť. Spomenul som si na obľúbený citát nášho generálneho riaditeľa: „Work hard, play hard!” K mojim plánom do budúcna patrí zvýšenie počtu nami spustených programov, aby sme mohli dostať študentov do čo najviac možných krajín a aby sme ich motivovali k „napredovaniu“, vyvíjali sa odborne, ale aj osobnostne a aby pomocou našich programov videli svet z iného pohľadu. Najväčšou motiváciou pre môj tím je, ak v očiach študentov, ktorí sa zúčastnili nášho programu a vrátili sa z Ameriky, vidíme tú istú iskru, ktorá bola aj v našich očiach.

Zoltán DerjánMoja spoločnosť sa zaoberá gravírovaním a strihaním pomocou laserovej technológie. Vďaka tejto technológii viem jednoducho a nákladovo efektívne označiť predmety s akoukoľvek veľkosťou a vyrobené z akejkoľvek látky. Momentálne je hlavným profilom môjho podnikania výroba a označenie reklamných premetov, respektíve darčekových predmetov, vytvorenie špeciálnych vnútorných dekoračných prvkov a výroba firemných informačných jednotiek. Súčasťou mojej práce je aj počítačové navrhovanie a obstaranie špeciálnych materiálov na spracovanie a predaj tovarov. 

Dva týždne po skončení univerzity som dostal svoju prvú oficiálnu prácu. Išlo o v súčasnosti  priemernú prácu od 8 rána do 5 poobede so zvyčajnými nadčasmi, povrchnými spolupracovníkmi a so skromnou výplatou. Vzhľadom na svoju povahu ma takáto práca nedokázala uspokojiť a chcel som dosiahnuť vyššie ciele. V tom istom roku som sa zúčastnil konferencie organizovanej pre podnikateľov, kde som sa od riaditeľa istej firmy, pôsobiacej v inej oblasti, dozvedel o vzácnom laserovom prístroji, ktorý už v súčasnosti vlastním, tento prístroj vlastnilo v našom regióne len niekoľko spoločností. O týždeň neskôr sme s mojou rodinou vyhľadali jedného z najväčších budapeštianskych distribútorov, ktorý nám prestavil tento prístroj a vysvetlil nám na čo všetko ho možno využiť. Videli sme, že má veľmi široký okruh využitia a presvedčili sme sa, že s vytrvalou a tvrdou prácou možno toto zariadenie úspešne prevádzkovať. O niekoľko mesiacov som dal výpoveď, vybral som si svoje živnostenské oprávnenie a autodidaktickým spôsobom som sa naučil ovládať laser.  

Na univerzite si možno osvojiť mnoho užitočných informácií. Napríklad bez jazykov je dnes už takmer nemožné nájsť si prácu. Na začiatku môjho podnikania som musel čeliť tomu, že zároveň som musel byť účtovníkom a aj daňovým odborníkom, aby som mal všetky úradné záležitosti v poriadku. Potreboval som marketing, komunikáciu a dobré jazykové znalosti, aby som dokázal svoje produkty predať. Pri evidencii rastúcich zásob mi veľmi pomohli moje vedomosti o podnikových informačných systémoch. Pri predaji produktov boli pre mňa nevyhnutné aj základné vedomosti z logistiky. Vďaka Univerzite J. Selyeho som vedel čo potrebujem pre začatie úspešného podnikania a už sa mi stačilo iba zaučiť.

Študentom univerzity by som dal predovšetkým tieto tri rady: budovanie kontaktov, budovanie kontaktov, budovanie kontaktov. Nikdy viac už nebudete mať okolo seba toľko múdrych ľudí na jednom mieste. Spoznajte sa a skamaráťte sa s toľkými študentmi a učiteľmi, s koľkými to len bude možné. Ak budete mať po ukončení univerzity vo svojom mobile 200 telefónnych čísel, na ktoré môžete zavolať, už v 75% máte v rukách kľúč k úspechu k akýmkoľvek svojim cieľom.

Počas svojho štúdia som sa obohatil o mnoho pozitívnych, ale aj negatívnych zážitkov.  Myslím si, že práve tieto úspechy a neúspechy prispeli k tomu, aby som sa odvážil vykročiť realizovať svoje sny. Mal som to šťastie, že som spoznal niekoľko zaujímavých ľudí, ktorým dodnes vďačím za veľa. Okrem toho som mal možnosť zúčastniť sa podujatí, prednášok a seminárov, ktoré dokážem pri svojom podnikaní stále uplatniť.

Mojim krátkodobým plánom je poskytnutie nových služieb v profile môjho podnikania, ďalej však chcem zabezpečiť aj pracovné miesta, čím by som chcel prispieť k ľahšiemu uplatneniu sa študentov univerzity na trhu práce. Považujem za veľmi dôležité, aby juhoslovenský región spoznal a využíval mnou poskytované služby. Na koniec by som chcel vyzdvihnúť dôležitosť spolupatričnosti, ku ktorej vyzývam aj študentov univerzity.

Erzsébet MészárosováUniverzitu J. Selyeho väčšine našich milých čitateľov nemusím predstavovať, niekomu však možno áno, preto to radšej v krátkosti napíšem. Univerzita J. Selyeho začala svoje fungovanie v roku 2004. Poskytuje možnosti vysokoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku na troch fakultách  na Pedagogickej fakulte,  na Ekonomickej fakulte a na Fakulte reformovanej teológie. Ja pracujem na  Rektoráte Univerzity ako asistentka rektora, vykonávam administratívne úlohy a snažím sa pomáhať pánovi rektorovi.

Po skončení svojho univerzitného štúdia som pracovala ako praktikantka, bola som absolventkou s čerstvým diplomom, rovnako ako mnohí iní. Neskôr som sa dozvedela, že rektor Univerzity J. Selyeho hľadá asistentku. Prihlásila som sa na pozíciu a zúčastnila som sa  osobného pohovoru. Neskôr mi zavolali, že som prijatá. Viem, že nevykonávam prácu podľa môjho vyštudovaného odboru, nezaoberám sa ekonomikou štátu, ale som členom mojej obľúbenej inštitúcie, kde sa stretávam s mnohými organizačnými úlohami, pri ktorých zužitkujem vedomostí získané počas môjho štúdia.

Študentom odporúčam zapájať sa do univerzitného života (tábor pre prvákov,  , ples pre študentov, konferencie, ERASMUS, atď.). Aby sa nebáli požiadať o pomoc svojich učiteľov alebo iných zamestnancov univerzity. Spomínam si úplne na všetko, čo som zažila počas mojich univerzitných rokov. Nezabudla som ani na prvý deň, keď som nevedela čo a kde hľadať a vôbec som nevedela kam mám ísť a koho mám hľadať. V priebehu rokov sa pekne rozvíjali priateľstvá s ľuďmi, s ktorými sme sa niekedy učili aj do rána, či sme chodili na univerzitné párty. V priebehu rokov som získala množstvo kontaktov a známych. Zapájala som sa do programov ponúkaných univerzitou, či už ako študentka alebo aj ako organizátorka.

Ildikó PaksiováOd roku 2011 pracujem ako učiteľka angličtiny vo Francúzsku. Ako zamestnankyňa Mestského úradu mesta Canne mávam dvakrát týždenne hodiny angličtiny pre väčšie deti v škôlke La Bocca.  

Štúdium na univerzite som začala v roku 2004, po prvom ročníku som prerušila svoje štúdium, pretože som pracovala ako modelka v rôznych Európskych veľkomestách. Keď som sa vrátila do školy musela som sa prispôsobiť novej komunite, čo bolo pre mňa veľkou výhodou. V nasledujúcich rokoch som pracovala pre niekoľko firiem v Komárne a po štvrtom ročníku som sa rozhodla skúsiť svoje šťastie vo Francúzska! Chcela som sa naučiť nový jazyk a skúsiť nájsť nové príležitosti. Posledný rok som študovala individuálne a po získaní diplomu som ihneď odišla do mesta Cannes, kde odvtedy žijem na brehu Côte d’Azur. Na začiatku nebolo ľahké nájsť si prácu. Začala som ako „au pair“, neskôr som pracovala v golfovom klube ako recepčná. Začiatky boli ťažké, ale oplatilo sa vydržať. Momentálne popri zamestnaní v učiteľstve pokračujem aj v modelingu, pracujem pre hostesingové agentúry a tiež pre organizátorov podujatí.

Môžem povedať, že skúsenosti získané počas mojich univerzitných rokov ma sprevádzajú aj v každodennom živote. Bolo to najkrajšie a najslobodnejšie obdobie môjho každodenného života, plné inšpirácií, informácií, univerzitných a prenájmových osláv s príbehmi lásky a problémami študentov (kde sú tie problémy v porovnaní s terajšími problémami dospelosti...). Stále sme sa dobíjali energiou a vedomosťami! Považujem sa za šťastnú osobu, že som sa mohla učiť od skutočných učiteľských osobností, ktoré si obľúbili túto nesebeckú profesiu! Nepreháňam, že keď som pred niekoľkými dňami dostala od francúzskeho inšpekčného úradu osvedčenie, podľa ktorého mám všetky schopnosti a predpoklady na to, aby som s maďarským materinským jazykom mohla vyučovať francúzske deti anglický jazyk, dojalo ma to.

Bola som hrdá na svoju školu, vďaka ktorej som sa sem dostala a chytila ma nostalgia, ktorú sme cítili aj vtedy, keď sme si ako prvý mohli sadnúť do lavíc maďarskej univerzity na juhu Slovenska. Novým študentom chcem odkázať: dávajte pozor na tento náš poklad, rad prišiel na vás! Ak všetko pôjde podľa plánu, budúci rok získam aj diplom fitnes trénerky, aby som sa mohla venovať aj mojej druhej vášni...  

Ákos Csonka

Vyučujem oba svoje odbory a tiež telocvik v jednej triede, vlastivedu v nižších triedach  ako aj občiansku výchovu. Okrem toho spolupracujem s viacerými médiami ako publicista na voľnej nohe. Prihlásil som sa na veľa pracovných miest, ale súčasnú pozíciu mi odporúčal jeden môj známy. K žurnalistike som sa dostal postupne počas získavania nových známostí. V živote mi chýba znalosť cudzích jazykov, ktoré som ešte na škole zanedbal. Okrem toho je všetko čo som získal na univerzite, kontakty, učitelia, hodiny, pre mňa užitočné a dennodenne to využívam.

Nevynechajte nič a skúste všetko! Chopte sa všetkých príležitosti a žite spoločenský život. Nech máme skutočných intelektuálov, pretože ide o otázku existencie maďarskej menšiny na Slovensku. Ak nevyriešia stav vzniknutý v dôsledku krízy identity práve oni, tak už nikto. Zodpovednosť je na všetkých vás. Päť rokov na škole mi dalo skutočný zážitok. Ľudia, ktorých som tam spoznal, vedomosti, ktoré som získal, oslavy, internát, futbal, a, a, a to všetko spolu. Bolo to najvýznamnejšie obdobie môjho života a hrozne mi to chýba...

Moje plány do budúcnosti: Chcel by som sa vážnejšie zaoberať verejným životom a pokračovať vo svojom doktorandskom štúdiu. Nie je vylúčené, že sa čoskoro zase vrátim do Maďarského Gibraltáru, do Komárna, ktoré je dôležitým miestom v mojom živote. 

Ádám CzibulaFortissima Group s.r.o. je spoločnosťou s niekoľkými podnikateľskými činnosťami. Bola zapísaná v septembri 2013. Po zápise sa dlhodobo budovala stratégia firmy, aby boli začiatky podnikania čo najúspešnejšie. Spoločnosť má troch zakladateľov (medzi nimi aj mňa), všetci sme konatelia s rovnakými právami, všetci sme bývalými študentmi Univerzity J. Selyeho. Hlavným profilom spoločnosti je navrhovanie firemného imidžu, vrátane navrhovania webovej stránky a vytvorenia ďalších interaktívnych rozhraní; navrhovanie loga spoločnosti, navrhovanie vizitiek, navrhovanie, vytvorenie a sprostredkovanie reklám, pričom využívame aj najinovatívnejšie metódy (napríklad mobilná aplikačná reklama cez smartfón). Na požiadanie realizujeme aj marketingové poradenstvo a poradenstvo podnikovej stratégie. Vďaka našim partnerom si u nás môžete nechať vyhotoviť aj fotografie, firemné tabule, firemné pečiatky a rôzne gravírované darčekové predmety, poskytujeme teda komplexné služby pre obnovenie dizajnu spoločnosti, výhodou je, že pre obnovenie dizajnu už spoločnosti nemusia navštevovať 10-15 rôznych miest, ale všetko vybavia u nás. Tým môžu ušetriť veľmi veľa času, energie a tiež peňazí a v neposlednom rade bude vďaka centrálnej koordinácii celý firemný dizajn jednotný. Našim druhým dôležitým profilom je organizovanie festivalov a podujatí. Realizujeme organizovanie mnohých odborných, hudobných a umeleckých podujatí, ľahko však zvládneme aj organizáciu firemného teambuildingu a tiež výcvikové programy pre manažérov. Vedenie spoločnosti je hlavným organizátorom úspešného festivalu “Martosi Szabadegyetem“, rovnako sme koordinovali aj organizáciu viacerých „univerzitných dní“. Pri navrhovaní dizajnu spoločnosti by som vyzdvihol hlavne náš projekt, pri ktorom sme vytvorili webovú stránku aj pre viceprezidenta Európskeho parlamentu.

K mojej súčasnej práci ma priviedla veľmi dlhá a vedomá cesta. Na základe svojich skúseností som uvedomil, že v živote nikomu len tak nepadne pečený holub do úst, preto som sa už počas univerzitných rokov snažil byť aktívnym a činným. Najskôr som sa dostal do študentskej samosprávy a neskôr som sa stal vedúcim samosprávy, ktorým som ostal celé tri roky. Skúsenosti, ktoré som získal počas môjho pôsobenia v samospráve boli pre mňa veľmi dôležité, keďže som sa tam stretával s vážnymi výzvami, organizačnými úlohami, koordináciou tímu, budovaním kontaktov a tiež so serióznym jednaním. Musel som čeliť rovnakým výzvam, ako sa vyskytujú aj v živote. Okrem študentskej samosprávy som sa počas univerzitných rokov zúčastnil aj založenia druhej s.r.o. a dvoch neziskových organizácií, kde som mal možnosť získať dôležité skúsenosti. Svoju povinnú odbornú prax som mohol vykonávať v Európskom parlamente v Bruseli, ktorý už aj vtedy čelil mnohým výzvam, z ktorých aj v súčasnosti čerpám mnoho skúseností. Pol roka som pomáhal pri práci poradenského centra KATA Univerzity J. Selyeho. Už od samých začiatkov bolo mojim cieľom riadiť spoločnosť. Nikdy som nechcel byť niekde zamestnaný. Rád sa o svojej budúcnosti rozhodujem sám, rovnako aj o voľnom a o tom čo a kedy chcem a budem robiť. Pri tímovej práci je veľmi dôležité prispôsobiť sa ostatným, aj tu som získal mnoho skúseností. Najviac by som však vyzdvihol pohľad získaný na univerzite, ktorý ma naučil, aby som chodil po svete s otvorenými očami a aby som sa nepozeral na veci s klapkami na očiach. Ostatné veci potom vychádzajú práve z toho. Tu som zistil aké sú dôležité jazykové vedomosti, správna komunikácia, budovanie vzťahov a hlavne to, ako sa vieme predať. Toto by mi však nestačilo, ak by mi chýbali obrovské vedomosti získané na našej univerzite (a nešlo by to ani naopak). Tieto dve veci bolo potrebné zosúladiť. Dávajte pozor, univerzitné roky rýchlo odletia, preto využívajte naplno každý jeden deň. Na našej budúcnosti je potrebné začať pracovať čo najskôr, nenechávajte nič na poslednú chvíľu! Tí, ktorí na to nemysleli sa z ničoho nič ocitli v hlbokej vode, čo nie je veľmi príjemné. Využívajte programy (Erasmus, Ceepus, Ministerské štipendiá, atď.), pretože to budú určujúce zážitky vašich univerzitných rokov, ktoré v budúcnosti využijete. Často musíte vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, lebo iba tak sa viete posunúť dopredu.

Na univerzite som získal veľmi dobré zážitky, ale prežil som aj veľmi ťažké chvíle. Ak by som mal vyzdvihnúť jednu jedinú vec, boli by to kamaráti, ktorých som získal na univerzite a doposiaľ s nimi spolupracujem a spoločne sa snažíme, aby bol život terajších študentov ešte lepší a prijateľnejší. Sú to kamaráti, na ktorých som sa mohol vždy spoľahnúť a môžem sa na nich spoľahnúť aj teraz. Podarilo sa mi vytvoriť priateľstvá a vzťahy na univerzite, vďaka ktorým som sa dostal tam, kde som dnes. Bola to tímová práca. S týmito ľuďmi som v kontakte dennodenne a pracujeme na našej budúcnosti. Za veľmi veľa som im vďačný, ako profesionálne, tak aj ľudsky.

Momentálne sa zúčastňujem ďalšieho magisterského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho a tiež som v priebehu rigorózneho konania (získanie PhDr). Mojim cieľom je úspešne ho zvládnuť. Mojim veľkým snom je vytvorenie „Siete Selye“, ktorá by pomáhala pri vyhľadávaní podnikateľov, ktorí skončili našu univerzitu a tiež pri kontaktovaní firiem. S nimi by mohli súčasní študenti spolupracovať, hoci by to pravdepodobne nepokrylo všetkých, mnohým by to však mohlo výrazne pomôcť. Podľa mňa je dlhodobým cieľom univerzity získavanie skúseností, získavanie kontaktov a vzájomná pomoc.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.