Pozvaná prednáška pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry UJS

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, bol 14. septembra 2021 v hlavnom meste Maďarska hosťom Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu Budapešti. Integrálnou súčasťou jeho zahraničnej pracovnej cesty bola tzv. pozvaná prednáška na tému Vývinové impulzy poézie a prózy Slovákov v Maďarsku a literárna beseda pri príležitosti okrúhleho výročia vydania dnes už emblematického zborníka Slovákov v Maďarsku – Výhonky (s miernym, objektívnym oneskorením z pôvodu pandémie). Následne bol vydaný reprint pôvodnej publikácie Výhonkov a v roku 2020 nový zborník s odbornými príspevkami Výhonky 40 (v ktorom publikoval aj doc. Šenkár svoj príspevok s názvom Interpretačná analýza literárnych textov jubilujúcich Výhonkov). Následne sa pán docent zúčastnil aj besedy o literárnom živote Slovákov v Maďarsku a jeho perspektívach – ako reprezentant našej univerzity, fakulty, katedry...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.