Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre akademický rok 2018/2019

Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov/disciplín, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov, ktoré uchádzači absolvovali v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa.

Doplňujúce pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte UJS je realizované v zmysle § 8b zákona č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 8 zákona č. 390/2011 Z. z. Garantujúcim pracoviskom pre doplňujúce pedagogické štúdium na Univerzite J. Selyeho je Katedra pedagogiky na Pedagogickej fakulte UJS. Odborne sa na zabezpečení štúdia podieľajú aj ostatné fakulty UJS. 

Ďalšie informácie: tu
Prihláška

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.