Vedecká rada

Predseda:

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. – dekanka PF UJS

Podpredseda:

Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.  – prodekan PF pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditácie

Interní členovia:

 • Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
 • Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
 • Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
 • prof. Dr. András Németh, DrSc.
 • Dr. habil. Ing. István Szőköl , PhD.
 • Dr. habil. Attila Simon, PhD.
 • prof. RNDr. János Tóth, PhD.
 • Dr. habil. Vilmos Vass, PhD.

Externí členovia:

 • Dr. Sándor Cseh, PhD. – Západo-maďarská univerzita, Sopron, Maďarská republika
 • prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre
 • Dr. habil. PaedDr.  Žofia Bárcziová, PhD.,  Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre
 • doc. RNDr. Edita Partová, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.