Akademický senát

Zamestnanecká časť:
Prof. PhDr. Alabán František, CSc. 
Ing. Balázs, Pál, PhD.
PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Dr. phil. Mészáros Attila
Mgr. Orsovics Yvette, PhD. – podpredseda AS PF UJS pre zamestnaneckú časť
Dr. habil. Popély Árpád, PhD. 
PaedDr. Puskás Andrea, PhD. – predseda AS PF UJS
PaedDr. Strédl Terézia, PhD. 
Doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. 
Mgr. Vargová Andrea, PhD. 
 
Študentská časť:
Juraj Bugár
Cyntia Cséplő
Attila Edmár
Bence Leczo
Eszter Opra-Szabó 


Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2018

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2017

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2016

 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.