Doktorandské štúdium

Obhajoby dizertačných prác (PhD.)

2018/08/23 Alexandra Németyová
2018/08/23 Vojtech Istók
2018/08/24 Patrik Baka
2018/08/24 Orsolya Pálinkás-Máté
2018/08/24 Imre Major


Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Cieľom študijného programu je príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov a vedeckých pracovníkov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Po skončení absolventi získajú vedecký titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“

Informácie o doktorandskom štúdiu:

Všeobecné zásady doktorandského štúdia UJS: tu

Mgr. Tímea Mészáros
študijná referentka
Kancelária: budova PF č. d. 217
e-mail:
telefón: 00421-35-3260-807

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.