nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Doktorandský št. program Didaktika dejepisu: dizertačná skúška

15.10. 2021 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS v rámci Doktorandského študijného programu katedry - Didaktika dejepisu - sa prvýkrát uskutočnila dizertačná skúška doktorandov. Všetci traja doktorandi...

XVIII. Kodályove dni

1.-3. októbra 2021, takmer jeden a pol ročným meškaním síce, a napriek stále pretrvávajúcej pandemickej situácie sa uskutočnili XVIII. Kodályove dni. Je to národná, celoštátna...

Cykloturistika (2021)

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho usporiadala kurz cykloturistiky v Patinciach, na ktorom sa zúčastnili študenti Pedagogickej fakulty. V príjemnom počasí...

XIII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS – 2021 (o práci v sekciách)

XIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho sa konala v dňoch 8.-9. septembra 2021 pod záštitou rektora univerzity UJS, Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. Vzhľadom...

Výsledky doplňujúcich volieb - AS PF UJS

Oznámenie o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS PF UJS zo dňa 29. 09. 2021. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu.

Kultúra – Umenie – Vzdelávanie (pozvánka)

Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb

MENTRA: 3. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

V dňoch 14.-16. septembra 2021 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ 2020-1-SK01-KA201-078250 s názvom MENTRA (dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Mgr...

OZNAM Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (29.09.2021)

ZOZNAM KAndidátov do Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej...

Pozvaná prednáška pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry UJS

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, bol 14. septembra 2021 v hlavnom meste Maďarska hosťom Slovenskej...

Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS ZA KATEDRU PEDAGOGIKY (1 miesto) a DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo...

Literatúra a veda (pozvánka)

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na sympózium Výskumnej skupiny populárnej kultúry MA na tému Literatúra a veda   Program sympózia: 14:00–14:30 Orsolya Babos: Kataklizmické príbehy vo vedeckej fantastike 14:30–15:00 Péter Zolczer: Expanzia a...

Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 22. augusta 2021 o 16.00 hodine sme mali možnosť započúvať sa do hudobného diela Tamása Szarku, hudobníka oceneného cenou Kossútha, s názvom Missa Missio...

Výtvarné úspechy našich študentiek

Študentky prvého ročníka Katedry predškolskej a elementárnej  pedagogiky – Ramóna Füri, Laura Lacza, Virág Lukács a Vivien Váradi – dosiahli vynikajúce výsledky na súťaži poézie...

Výberové konanie - Katedra slovenského jazyka a literatúry

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Habilitácia vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry

Dr. habil Sándor János Tóth, PhD. prevzal svoj habilitačný dekrét od rektora Univerzity v Päťkostolí dňa 17. júna 2021. Jeho habilitačná prednáška s názvom Zastavme...

„Viac ako sused“

V Dóme sv. Martina v Bratislave 13. júna (v nedeľu) o 19:00 hodine zahájili otvorenie Maďarského kultúrneho týždňa pod názvom „Viac ako sused“ pod záštitou Maďarského...

Významné ocenenie pre zamestnankyňu Pedagogickej fakulty

Dňa 7. júna 2021 prevzala PaedDr. Szabó Edit, PhD., odborná asistentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho významné ocenenie maďarského Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma)...

Hornozemské kolo chemickej súťaže „XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaver…

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho spolu s Mentorom TT usporiadala koncom apríla hornozemské kolo chemickej súťaže „XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny” .  Do súťaže, ktorej cieľom je...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Učebnica biochémie v anglickom jazyku

Za podpory spoločného KEGA projektu Prešovskej Univerzity v Prešove a Univerzity J. Selyeho „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia“ (KEGA 018PU-4/2018) redigovanej prof. MVDr. Jankou...

Výsledky univerzitného kola ŠVOČ (2020/2021)

Dňa 21. apríla 2021 v rámci XVI. Komárňanských univerzitných dní prebehlo univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu súťaž prebehla online...

Univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (21. 04. 2021)

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutoční univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Slávnostné otvorenie (9:00) a vyhlásenie výsledkov (14:30) prebehne online formou v miestnosti BigBlueButton. Práca jednotlivých...

VK Spartak Rieker UJS Komárno je majstrom Slovenska vo volejbale mužov

Mužské volejbalové družstvo klubu VK Spartak Rieker UJS Komárno sa zapísalo do histórie v extraligovej súťaži. 7. apríla 2021 sa mužstvo stalo majstrom Slovenska. Aktívnym...

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre akademický rok 2021/2022

Informujeme Vás, že termín podania prihlášok na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je 20. august 2021. Bližšie informácie Prihláška

Úspech bývalej študentky Katedry chémie na celoštátnom kole ŠVOČ (OTDK)

V dňoch 29.-30. marca 2021 sa konalo 35. celoštátne kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (OTDK) v sekcii poľnohospodárskych vedných disciplín (sektor: Potravinárske vedy „A“) v...

Pozvánka na vedecké sympózium

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne Vás pozýva na vedecké sympózium s názvom AKTUÁLNE ÚLOHY, PROBLÉMY A RIEŠENIA VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY V ŠKOLÁCH...

VIII. Medzinárodné vedecké sympózium „Spolužitie väčšiny a menšiny. Identity“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 10. decembra 2020 organizuje VIII. Medzinárodné vedecké sympózium...

Úspechy študentov PF UJS na XV. kole ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žij…

Dňa 19.-20. novembra 2020 sa uskutočnilo XV. kolo ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu konferencia prebehla online...

Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie

Vyučovacie procesy počas COVID 19 Organizátor: Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF Anotácia: Situácia, ktorá v poslednom období nastala v dôsledku epidémie má zásadný...

Rigorózne konanie: PaedDr.

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky...

Výsledky doplňujúcich volieb - AS PF UJS

Oznámenie o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS PF UJS zo dňa 06. 10. 2020. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (29. 09. 2020)

29. 09. 2020 Návrh kandidátov - Doplňujúce voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF UJS...

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v zamestnaneckej časti AS PF UJS

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS PF UJS Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty...

Výsledky volieb - AS PF UJS

VÝSLEDKY RIADNYCH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PF UJS Týmto oznamujem akademickej obci, že volebná komisia schválila a prijala výsledky volieb, pre študentskú časť AS...

Voľby do Akademického senátu PF UJS (10. 09. 2020)

10. 09. 2020 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF...

Predľženie termínu na podávanie prihlášok na doktorandský (PhD.) program: Maďars…

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho predĺžuje termín podávania prihlášok na doktorandský (PhD.) program: Maďarský jazyk a literatúra do 31. júla 2020. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 22 rokov nás opustil Ábel Csongrádi, študent UJS (s aprobáciou maďarský jazyk a literatúra a katechetika). V mene...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB DO AS PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje RIADNE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS (10 miest) a RIADNE Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti...

Pozvánka na zasadnutie AS PF UJS

Vážená akademická obec! 29. júna 2020 o 09:00 na zhromaždení akademickej obce PF UJS podávam správu akademickej obci o činnosti Akademického senátu PF UJS v miestnosti...

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na doktorandský (PhD.) program: Maďars…

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho predlžuje termín podávania prihlášok na doktorandský (PhD.) program Maďarský jazyk a literatúra do 30. júna 2020. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok...

Slávnostné vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ

Dňa 15. júna 2020 sa v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ. Podujatie otvoril György Juhász, rektor UJS. Následne...

Významný vedecký výsledok študenta Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS

Séria úspechov študenta Bc. Gelle Donáta, študenta Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS po minuloročnom úspechu na ŠVOČ, kde prezentoval svoju prácu na tému „Ferrocenes against...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho    v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Univerzitné kolo ŠVOČ (2019/2020)

Výsledky jednotlivých sekcií univerzitného kola ŠVOČ (Pedagogická fakulta UJS)

Doktorandský (PhD.) program: Maďarský jazyk a literatúra

Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogicej fakulty UJS otvára v akademickom roku 2020/2021 Doktorandský (PhD.) program v študijnom odbore Filológia. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online prihláška...

PhD. program - Didaktika dejepisu

Katedra histórie Pedagogicej fakulty UJS otvára v akademickom roku 2020/2021 Doktorandský (PhD.) program Didaktika dejepisu. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online prihláška, prijímacie konanie atď.)...

Futsalový turnaj univerzít Karpatskej kotliny

V dňoch 05. až 08. marca 2020 zorganizovala Univerzita ELTE (Budapešť) 11. medzinárodný futsalový turnaj univerzít Karpatskej kotliny. Reprezentanti UJS sa aj tento rok zúčastnili prestížneho...

Péter L. Varga: Más tartományok [Iné oblasti] (predstavenie knihy)

Na Pedagogickej fakulte UJS sa uskutočnilo 4. marca 2020 predstavenie knihy Pétera L. Vargu s názvom Más tartományok [Iné oblasti], zorganizované výskumnou skupinou MA PKK...

Germanistische Nachwuchstagung – konferencia mladých germanistov na Pedagogickej…

4. a 5. marca 2020 sa uskutočňuje v Konferenčnom centre UJS medzinárodná vedecká konferencia mladých germanistov „Germanistische Nachwuchstagung“. Podujatie v organizácii našej Katedry pre nemecký...

Lyžiarsky výcvik (2020)

V dňoch 16. až 21. februára 2020 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu tradičný lyžiarsky výcvik pre študentov Univerzity J. Selyeho v Nízkych Tatrách na lyžiarskom stredisku Mýto...

Pracovné stretnutie na Pedagogickej fakulte

7. februára 2020 Pedagogickú fakultu UJS navštívila delegácia (dr. Bárdi Árpád, dr. Gombos Norbert, Mócza Attila, Somodi Ildikó, dr. Szarka Júlia, dr. Tóth Etelka) Pedagogickej fakulty Univerzity...

Ocenenie mladých výskumných pracovníkov za vedeckú činnosť za rok 2019

Akademická rada Maďarov na Slovenku na výročnom valnom zhromaždení dňa 23. januára 2020 udelila ocenenie dvom mladým vedcom PF UJS: pre Évu Tóthovú Tarovú v...

Poľovnícke združenie Veľké Kosihy – spolupráca

Dňa 21. novembra 2019 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy, kde hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman...

Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove

Hurbanovská hvezdáreň. Stará, ale stále krásna a akoby nejeden z nás povedal, stále naša. Je tu pre nás už od roku 1871, prežila toho viac...

Mikulášska ,,Ovi-Sport Olimpiáda“

13.12.2019  sa uskutočnila „Mikulášska Ovi-Sport Olimpiáda“ na Univerzite J. Selyeho, kde sa zúčastnilo vyše päťdesiat detí z dvoch komárňanských materských škôl. Akciu vymysleli, vypracovali a zorganizovali študentky...

Spevácky zbor Cantus Iuventus v domove dôchodcov Timoteus

04.12.2019 Tento rok mal možnosť opäť zavítať do komárňanského domova dôchodcov Timoteus ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UJS Cantus Iuventus. Našim adventným repertoárom sme zaželali dôchodcom pokojné prežitie...

Spevácky zbor Cantus Iuventus v domove dôchodcov Timoteus

04.12.2019 Tento rok mal možnosť opäť zavítať do komárňanského domova dôchodcov Timoteus ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UJS Cantus Iuventus. Našim adventným repertoárom sme zaželali dôchodcom pokojné prežitie...

Úspech poslucháčov Pedagogickej fakulty na ŠVOČ v Nitre

V 29.11.2019 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK) na pôde Univerzity Filozofa Konštantina v Nitre. Sekcia historických vied:   I. miesto: Szilárd Varga (Katedra histórie Pedagogickej fakulty...

Katedra histórie : Úspešné rigorózne konanie

04.12.2019 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konalo rigorózne konanie, keď Mgr. Zoltán Sándor úspešne obhájil rigoróznu prácu, témou ktorej bola prvá svetová vojna...

Cantus Iuventus : Prvá adventná nedeľa na námestí gen. Klapku

01.12.2019 Prvú adventnú nedeľu na námestí gen. Klapku v Komárne účinkoval univerzitný, ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pri zapálení prvej adventnej sviečky na spoločnom adventnom...

Medzinárodná vedecká konferencia didaktiky prírodovedného vzdelávania na Pedagog…

22.-23.11.2019 Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS organizovala v dňoch 22.-23. novembra 2019 medzinárodné vedecké podujatie s názvom "15. Medzinárodná konferencia študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelávania"...

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky : Špeciálna hodina hudobnej výcho…

27. novembra 2019 sa uskutočnila špeciálna hodina hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte, Predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo. Z vysokej školy Jánosa Kodolányiho ku nám...

Študentská vedecká konferencia v Novom Sade

Na 18. ročníku VMTDK v Novom Sade zastupovala Univerzitu J. Selyeho Bc. Barbara Ágh.  V sekcii  Spoločenských vied I. bolo prijatých 15 prác, obhájených bolo 13. Prvé miesto v...

Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

Dátum podujatia: 15.11.2019. Téma podujatia: Projekt 4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... Účastníci podujatia: Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, odbor Predškolskej a...

Samostatná sekcia Didaktiky dejepisu na konferencii Technickej univerzity Budape…

21. november 2019. Vyučujúci a poslucháči doktorandského programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte UJS sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Technickou univerzitou Budapesť (BME). V rámci samostatnej sekcii ,,Historickodidaktické výskumy...

Študentke PF UJS Bc. Lívii Lichtmanneggerovej (maďarský jazyk – slovenský jazyk)…

PF UJS aj v tomto akademickom roku bola reprezentovaná na medzinárodnej rétorickej súťaži L. Kossutha v Budapešti 8.–9. novembra 2019. Organizátorom súťaže bola univerzita ELTE, miestom podujatia...

Výskum učebníc, preložené učebnice domáce a zahraničné – z Maďarska a z území ob…

Výskumná skupina Variológia pri Katedre maď. jaz. a lit. UJS PF organizuje v Komárne na pôde Pedagogickej fakulty medzinárodné sympózium na tému výskum učebníc, preložené učebnice domáce...

Živočíšne romzumy – sympózium

Dňa 13. novembra MA PKK (MA Vedecká skupina populárnej kultúry) organizovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Jána Selyeho sympózium pod názvom Myseľ zvierat (Állati elmék), kde sa...

Katedra chémie : Zážitkovo-orientovaná výučba

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS za účasti 38 žiakov zo Základnej školy s VJM v Chotíne a ich pedagógov...

Katedra chémie : „Zázraky sú niekde vo vnútri”

Dňa 5. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS sa uskutočnila neštandardná vyčovacia hodina chémie pre žiakov základných škôl...

Prezentácia novej monografie na Bibliotéke 2019

    V dňoch 7. až 10. novembra 2019 sa opäť otvorili brány – tentoraz už 27. ročníka – medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorá bola...

Exkurzia a ,,zážitkový výlet“ v Martonvásári

25.10.2019 Poslucháči a pedagógovia Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa 25. októbra 2019 zúčastnili exkurzie plnej zážitkov v maďarskom Martonvásári. Exkurzia sa uskutočnila v rámci...

Tvorivé dielne pre angličtinárov na Katedre anglického jazyka a literatúry

11. novembra 2019 Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS organizuje tvorivé dielne pre angličtinárov základných a stredných škôl s názvom „EFL Teacher Training Workshop I. Improving...

Turistický tábor: Pedagogika a vychovávateľstvo, II. ročník PF UJS

V dňoch 18-21.10.2019 sa konal turistický tábor v malebnom prostredí Nízkych Tatier, v Mýte pod Ďumbierom. Tábor viedla vedúca Katery telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS...

PaedDr. Beáta Dobay, PhD. ako “Majster učiteľ”

31.10.2019 Na slávnostnom celoštátnom zasadnutí Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v Budapešti odovzdali zlatú medailu “Majster učiteľ”. Z Univerzity J. Selyeho prvýkrát mohla toto ocenenie prevziať PaedDr...

VII. Medzinárodné vedecké sympózium „Majorita – minorita a ich súžitie“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 5.-6. novembra 2019 organizuje v Konferenčnom centre UJS...

Prepojenie teórie s praxou v centre pozornosti práce na Katedre predškolskej a …

V rámci prípravy budúcich učiteľov materských a základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne je prioritou okrem osvojenia si teoretických vedomostí aj ich aplikácia v pedagogickej...

Zastúpenie Pedagogickej fakulty UJS na medzinárodnej konferencii v Segedíne

V dňoch 7-9. októbra 2019 sa uskutočnil 20. jubilejný ročník Medzinárodnej hudobnej konferencie v Segedíne, ktorej organizátorom bol Umelecký ústav Katedra hudby JGYPF Univerzity v Segedíne, a ktorá sa...

11. ročník Pohybom ku zdraviu

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali 11. ročník akcie zameranej...

Plenárna prednáška vedúcej Katedry telesnej výchovy a športu na „I. Leisure Conf…

15. októbra 2019 sa zorganizovala v Miškovci (Maďarsko) medzinárodná konferencia na tému „I. Leisure Conference”, kde s plenárnou prednáškou vystupovala vedúca Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty...

Prednáška Vojtecha Istóka a Ilony Istók v Segedíne z oblasti internetovej jazyko…

Vojtech Istók, odborný asistent Katedry maďarského jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho a Ilona Istók, bývalá doktorandka katedry, učiteľka maďarského jazyka Základnej školy Ferenca Móru s VJM v Zemianskej...

OZNAM

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA PF UJS Na základe výsledkov volieb kandidáta na dekana PF UJS zo dňa 16.10.2019 oznamujem akademickej obci, že za kandidáta na...

PF UJS :  Voľba kandidáta na dekana

Dňa 16. októbra 2019 na zasadnutí Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konala  voľba kandidáta na dekana PF UJS. Jedinou kandidátkou na funkciu...

Zastúpenie Pedagogickej fakulty na VI. Maďarskej interdisciplinárnej konferencii…

Dňa 3.-4. októbra 2019 prebehla na univerzite EKE v Jágri (Maďarsko) VI. Maďarská interdisciplinárna konferencia humoru. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho zastupovali zamestnanci a študenti...

Tradičný kurz turistiky

2019.10.04. Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho aj tento rok (medzi 9. septembrom a 4. októbrom) zorganizovala tradičný kurz turistiky plný zážitkov a úspechov jednotlivcov...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom a vyučujúcim PF UJS na stredu 16. októbra od 10:00 hod. do 12:00 hod. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD...

Zoznam kandidátov na dekana Pedagogickej fakulty UJS

Na základe zverejneného vyhlásenia o voľbách kandidáta na dekana PF UJS oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov.

Sústredenie akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi

V dňoch 19-22. septembra 2019 sa po prvý krát uskutočnilo sústredenie akademického speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi, ktoré bolo organizované za...

Cykloturistika

07-12.09.2019 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho  aj tento rok usporiadal cykloturistiku v Patinciach, na ktorej sa zúčastnili študenti Pedagogickej fakulty. Počas jedného...

Návšteva japonského veľvyslanca na Univerzite J. Selyeho

23.09.2019 Návšteva Juna Shimmiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Komárne a na Univerzite J. Selyeho. Pána veľvyslanca v mene univerzity privítal pán rektor György Juhász v sprievode Józsefa Liszku...

Výskum a vzdelávanie – medzinárodné vedecké sympózium

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Oddelenie Maďarov žijúcich v zahraničí...

XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE UNIVERZITY J. SELYEHO

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 sa uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne. Jazyk – kultúra – interkulturálne vzťahy Prednášky sekcie odzneli v jazyku...

„Športová veda v pohybe”

5.-7. september 2019 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho zorganizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Športová veda v pohybe”...

Obhajoba dizertačných prác v študijnom programe Maďarský jazyk a literatúra

27.–28.08.2019 Na Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konali úspešné obhajoby dizertačnej /prác v študijnom odbore 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, v študijný programe...

Doktorandský program Didaktika dejepisu

Dňa 27.08.2019 sa úspešne konali prijímacie skúšky doktorandského štúdia v študijnom programe Didaktika dejepisu. Do programu sa prihlásili traja výskumníci: Mgr. László Bese, Mgr. Tibor Nagy a...

Predĺženie termínu podania prihlášok na doplňujúce pedagogické štúdium

Informujeme Vás, že termín podania prihlášok na doplňujúce pedagogické štúdium sme predĺžili do 31. augusta 2019. Ďalšie informácie: tu

Plavecký výcvik

V dňoch 03.06-08.06. 2019 bol organizovaný plavecký výcvik v rámci predmetu KTVŠ na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Študenti mali možnosť získať si praktické a...

Certifikát „OviSport“ pre študentov UJS

28. mája 2019 na Univerzite J. Selyeho sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov študentom, ktorí absolvovali skúšky v rámci „OviSport“ programu. Na odovzdávanie prišli prominentní hostia, medzi...

Cena Rektora Univerzity J. Selyeho

Na 45. medzinárodnom pouličnom behu „Komárom-Komárno“ boli udelené ceny rektora pre študentov UJS v dvoch kategóriách (muži, ženy). Medzi poslucháčmi Univerzity J. Selyeho, ktorí sa...

K-MOK – medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 20-21 júna 2019 sa na univerzite Partiumi Keresztény Egyetem v meste Veľký Varadín (Oradea, Rumunsko) konala v poradí štvrá medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa...

HuCER 2019 - Prevencia, intervencia a kompenzácia medzinárodná vedecká konferenc…

V dňoch 23-24 mája 2019 sa na univerzite Eszterházy Károly Egyetem v meste Eger (Maďarsko) konala medzinárodná vedecká konferencia HuCER pod názvom Prevencia, intervencia a...

Návšteva učiteľov a poslucháčov Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II…

25.06.2019 Pedagogickú fakultu UJS navštívila početná skupina učiteľov a poslucháčov Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Berehove. Hostí privítal v mene Katedry histórie PF UJS...

Dobrovoľnícka činnosť študentov Pedagogickej fakulty UJS

Študenti študijného odboru Predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho už roky aktívne pomáhajú pri organizovaní početných podujatí v Komárne. K dobrovoľníkom sa...

Medzinárodná jazykovedná konferencia na Pedagogickej fakulte UJS

8. júna 2019 na PF UJS sa uskutočnila medzinárodná jazykovedná konferencia s názvom A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben, ktorá prebiehla v...

Doktorandský (PhD.) program - Didaktika dejepisu

06.06.2019 Katedra histórie Pedagogicej fakulty UJS plánuje otvárať v akademickom roku 2019/2020 Doktorandský (PhD.) program Didaktika dejepisu. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online...

Voľby kandidáta na dekana PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PF UJS, ktoré sa uskutočnia 16.10.2019. (tu)        

Prednáška Dr. habil. Julianny Lőrincz na medzinárodnej konferencii

Docentka Katedry maďarského jazyka a literatúry UJS, Dr. habil. Julianna Lőrincz sa zúčastnila 17.–18. mája 2019 na medzinárodnej konferencii organizovanej Ruským kulturálnym strediskom a Rusistickým centrom univerzity...

Docent Attila Simon zvolený za vonkajšieho člena Maďarskej akadémie vied

7. máj 2019. Na 191. valnom zhromaždení Maďarskej akadémie vied Dr. habil. Attila Simon, PhD. bol zvolený za vonkajšieho člena Maďarskej akadémie vied. Vedúcemu Katedry...

Hornozemské kolo chemickej súťaže “XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Vers…

Na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 16. apríla 2019 sa konalo hornozemské kolo chemickej súťaže “XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny” pre žiakov...

ŠVOČ – OTDK : Úspech študenta Katedry chémie na celoštátnom kole študentskej ved…

16-18. apríla 2019 na Debrecínskej Univerzite v Maďarsku sa konalo súťažné celoštátne kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (OTDK) v sekcii poľnohospodárskych vedných disciplín. V rámci súťažného podujatia...

Úspešná účasť PF na medzinárodnej súťaži ŠUČ v Ružomberku

V dňoch 9-10. apríla 2019 sa uskutočnil 16. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tohto roku sa prezentovalo 17...

Celoštátna vedecká študentská konferencia : Ostrihom

V dňoch 15.-17. apríla 2019 sa v Ostrihome uskutočnil XXXIV. ročník Celoštátnej vedeckej študentskej konferencie v rámci ktorého Sekcia učenia a didaktiky učenia – technológia učenia...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho  v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

ERASMUS – Katedra maďarského jazyka a literatúry prijala hosťujúcu profesorku

Katedra maďarského jazyka a literatúry prijala hosťujúcu profesorku v období 1.–5. 4. 2019 v rámci programu ERASMUS. Profesorka Rita Pletl prichádzala z Univerzity Babeş-Bolyai v Kluži...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. udeľuje pre študentov PF UJS na 23. apríla 2019 (utorok) dekanské voľno.

ŠVOČ : Katedra chémie

Dňa 10. apríla 2019 v rámci 11. Komárňanských univerzitných dní sa konalo univerzitné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ-TDK). Z Katedry chémie, ako najmenšej a najmladšej z katedier sa...

Oficiálna návšteva vedenia Nyíregyházi Egyetem na PF UJS

Dňa 10. apríla 2019 Pedagogickú fakultu UJS navštívili hostia z Nyíregyházi Egyetem:  Vassné Figula Erika, PhD. rektorka univerzity, Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, PhD. vedúca katedry, Dr...

Otvorenie výstavy na PF UJS : 100 rokov v obrazoch

Sprievodným podujatím Komárňanských Univerzitných Dní dňa 9. apríla 2019 bolo otvorenie výstavy 100 rokov v obrazoch. Výstavu otvorila Mgr. Gabriella Jarábik, riaditeľka Múzea Kultúry Maďarov...

Vedenie PF na medzinárodnej konferencii na Zakarpatskej Maďarskej Vysokej Škole …

V dňoch 28-29. marca 2019 sa na Zakarpatskej Maďarskej Vysokej Škole Františka Rákóczi II. konala medzinárodná konferencia na tému Výzvy regionálneho a vysokého školstva v...

Návšteva opery študentov Katedry predškolskej a elementárnej výchovy PF UJS v SN…

Dňa 3. apríla 2019 sa uskutočnila návšteva opery v SND v Bratislave, ktorú organizovala Katedra predškolskej a elementárnej výchovy PF UJS v Komárne. Študenti sa zúčastnili na predstavení...

Naša profesorka najnovšou doktorkou Maďarskej akadémie vied

Dňa 5. apríla 2019 obhájila dr. habil. Kornélia Horváth, PhD. svoju akademickú dizertáciu v Budapešti na Maďarskej akadémii vied. Prezentácia a verejná diskusia dizertačnej práce pod...

Slávnostný program pri príležitosti jubilea revolúcie v roku 1848/49

14. marca 2019 sa pamätalo slávnostným programom na 171. výročie vypuknutia maďarskej  revolúcie a boja za zvrchovanosť v reprezentácii komárňanských škôl veľa žiakov základných a...

Pedagogická fakulta veľmi úspešná v získavaní vedeckých grantov

04.04.2019 Podľa rozpisu dotácií Ministerstva školstva SR na nové projekty VEGA a KEGA v roku 2019 Pedagogická fakulta UJS bola veľmi úspešná, keďže naša fakulta...

ROZPRÁVKOVÉ PREDPOLUDNIE NA PAMIATKU ANDERSENA

22.03.2019 : 4. rozprávkové predpoludnie v Univerzitnej knižnici pri UJS v Komárne. 2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň...

Študijná cesta Katedry histórie : Bratislava, Devín

28. marca 2019 študenti Katedry histórie pod vedením Dr. Lászlóa Szarku sa zúčastnili na poznávacom zájazde v Bratislave a Devíne. Študenti v Múzeu kultúry Maďarov...

Rákócziho dní v Berehove

„Hudba je potrava a utešujúci elixír ...“ odznela myšlienka Zoltána Kodálya na 10. ročníku Medzinárodného festivalu akademických speváckych zborov 26. marca 2019 v átriu Vysokej školy...

Lyžiarsky kurz 2019

V dňoch od 25.2 do 2.3.2019 sa uskutočnil lyžiarsky kurz UJS v Nízkych Tatrách, na ktorom sa zúčastnilo 20 poslucháčov z Pedagogickej fakulty Univerity J. Selyeho spolu...

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry

22.03.2019. Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom roku 2019 / 2020. Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať...

Doplňujúce pedagogické štúdium: DPŠ

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre akademický rok 2019/2020   Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov/disciplín, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo...

Študenti UJS v Japonsku

V tomto roku sa v Tokiu, vo hlavnom meste Japonska, uskutočnilo fórum Global Next Leaders Forum od 18. do 27. februára. Okrem našich študentov bolo...

Rozvoj interkultúrnych kompetencií: Belgicko - Maďarsko - Slovensko

Dňa 13.03.2019 sa na Katedre anglického jazyka a literatúry uskutočnil workshop v spolupráci s Katolíckou vysokou školou Apor Vilmos, Maďarsko. V rámci workshopu navštívili Katedru vysokoškolskí učitelia z Maďarska a študenti...

Medzinárodný turnaj medzi univerzitami Karpatskej kotliny

V dňoch 28. februára do 2. marca 2019 reprezentanti Univerzity J. Selyeho vo futsale  a v basketbale sa zúčastnili na Medzinárodnom turnaji medzi univerzitami Karpatskej...

Študenti PF UJS na pútnickej výstave

21. februára 2019 počas raňajších hodinách sa študenti I. ročníka z odboru Pedagogiky a vychovávateľstva sa namiesto učební zišli v hlavnej budove Jozefa Szinnyeiho na...

XI. Medzinárodná vedecká konferencia 2019 Univerzity J. Selyeho

04.03.2019 Pozvánka na konferenciu. Univerzita J. Selyeho, pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje XI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu – 2019 Univerzity...

Prezentácia knihy Kristályszilánkok (Kryštálové zlomky)

25. februára 2019 sa uskutočnilo predstavenie knihy Patrika L. Baku s názvomKristályszilánkok (Kryštálové zlomky), organizovaná vedeckou skupinou  MA PKK, ktorá pracuje na Pedagogickej fakulte UJS. Odborná práca obsahuje texty...

Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019 o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil za účinkovania významných interpretov slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”. Podujatie bolo organizované pri...

Deň otvorených dverí 2019 (video)

14. február 2019 Viac než osemsto záujemcov navštívilo tento rok Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom...

Medzinárodný folklórny festival v Thaisku

Január 2019: Univerzitu J. Selyeho resp. Pedagogickú fakultu reprezentovala na medzinárodnom folklórnom festivale v thajskej provincii Kanchanaburi členka Svetovej organizácie World Leisure Beáta Dobay, vedúca...

Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD.: Jazykový prenos v dobe digitalizácie

Dňa 23. januára 2019 sa uskutočnila konferencia aplikovanej jazykovedy s názvom Jazykový prenos v dobe digitalizácie (Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában) na Univerzite v Miškovci...

Výskum, vývoj a využitie v problematike pomocných rastlinných prípravkov s fytos…

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, spoločne s Biofitos s.r.o. a s Plast-Ker Kft. 5. februára 2019. o 10:00 usporiadajú medzinárodnú konferenciu...

Cvičné školy Pedagogickej fakulty UJS (video)

2019.01.31. Pedagogická fakult Univerzity J. Selyeho už dlhšiu dobu buduje systém cvičných skôl, ktoré sú mimoriadne dôležité pre praktickú prípravu budúcich učiteľov. V systéme cvičných...

Učiaca sa organizácia

V dňoch 8. a 16. januára 2019, na základe dobrej praxe z roka 2018, sa konalo vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS. Vzdelávanie viedol profesor...

Vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS

Dňa 23. januára 2019  Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. viedla seminár na tému Prezentovanie výsledkov výskumu zameraných na zisťovanie dôvodov predčasného zanechania štúdia. Seminára sa...

Dobročinný ples

Dňa 15.12.2018 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku už piatykrát zorganizoval dobročinný ples. Okrem dobrej nálade a vynikajúcej organizácii som sa stretla súčasnými a bývalými študentami...

Iván Halász: Južné Slovensko v literatúre

V budove Pedagogickej fakulty UJS v Komárne sa dňa 18. decembra 2018 konala prezentácia novej dvojjazyčnej (maďarsko-slovenskej) monografie docenta Ivana Halásza z Katedry slovenského jazyka a litaratúry...

Výsledky interdisciplinárneho výskumu histórie rodu Rákócziovcov

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J Selyeho v Komárne.v spolupráci s Akademickou radou Maďarov na Slovensku, v rámci výskumného projektu Antropogenetický a historický výskum členov rodiny...

História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí

Katedra Biológie Pedagogickej Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied a Akademická rada Maďarov na Slovensku 5...

Projekt „Žiť vedomo“

Dátum podujatia: 24. november 2018. 12. 05. Téma podujatia: Projekt „Žiť vedomo“ na Univerzite J. Selyeho; pomoc poslucháčov Pedagogickej fakulty UJS pri organizovaní podujatia „Žiť...

Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

Dátum podujatia: 9.11.2018. Téma podujatia: Projekt 3. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... Účastníci podujatia: Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, odbor Predškolskej a...

Multifunkčné ihrisko pre detí predškolského veku

Dátum podujatia: 24.10. 2018. a 9.11. 2018. Téma: Zriadenie multifunkčného ihriska pre detí predškolského veku, resp slávnostné odovzdanie ihriska. Miesto: Športové centrum UJS, Hradná, Komárno...

„Pohybom ku zdraviu“

24.10.2018 Program pre najmenších: „Pohybom ku zdraviu“ na pôde Univerity J. Selyeho. Do Športového centra Univerzity J. Selyeho zavítala skupina 140 detí z miestnych materských škôl...

Poslucháčke PF UJS Lívii Lichtmanneggerovej (maďarský jazyk – slovenský jazyk) b…

Pedagogická fakulta UJS aj v tomto akademickom roku bola reprezentovaná na medzinárodnej rétorickej súťaži Kossutha v Budapešti 9.–10. novembra 2018. Organizátorom súťaže bola univerzita ELTE, miestom podujatia...

Účasť vyučujúcich Katedry maďarského jazyka a literatúry na medzinárodnej konfer…

V dňoch 15–16. novembra 2018 sa na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri uskutočnila I. PeLiKon pedagogicko-lingvistická konferencia, na ktorej zúčastnili traja kolegovia Katedry maďarského jazyka...

Účasť docentky Juliany Lőrinczovej na medzinárodnej konferencii

V dňoch 5–6. novembra 2018 Vysoká škola Jána Kodolányiho, Filozofická fakulta ELTE a Vydavateľstvo Tinta v Budapesti organizovali konferenciu s názvom Názvy farieb v rôznych jazykoch...

Konferencia „Moja vlasť, moje rodisko” v Sarvaši

V zastúpení Univerzity J. Selyeho sme sa v dňoch 14-15. novembra 2018 zúčastnili konferencie s názvom „Moja vlasť, moje rodisko”, usporiadanej Vysokou školou Ferenca Gála...

Koncert zborov Južného Slovenska

10. novembra 2018 sa uskutočnilo podujatie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku...

Študenti biológie v knižnici

Študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v rámci Týždňa vedy a techniky SR 5. novembra 2018 sa zúčastnili seminára s názvom „S.O.S. Píšem záverečnú...

Popularizácia vedy – populárna veda? (sympózium)

14. novembra 2018 Výskumná skupina populárnej kultúry MA a Katedra maďarského jazyka a literatúry s podporou Vedeckej a vedecko-populárnej sekcie Spoločenstva maďarských spisovateľov na Slovensku organizoval sympózium o vedecko-populárnej...

Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu – prednáška Dr. Józsefa Kaposiho

21. novembra 2018 V rámci Mesiaca maďarskej vedy (Magyar Tudomány Ünnepe) pozvaným hosťom Pedagogickej fakulty UJS bol dr. József Kaposi, vedecký poradca (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő...

In memoriam Bélu Hamvasa

19.10.2018 Spomienkou si uctili 50. výročie úmrtia Bélu Hamvas na dvoch literárno-filozofických konferenciách v októbri. 19. októbra 2018 v Kaposvári na konferencii s podporou Maďarskej...

Súčasné trendy vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

Sympózium v anglickom jazyku dňa 7. novembra 2018 poskytlo priestor pre 8 prednášateľov zo Slovenska a Maďarska. Jednotlivé príspevky v dvoch sekciách sa venovali hlavne...

Komorner Germanistentag 2.0 - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literat…

Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2.0". S podujatím chceli organizátori nadviazať...

Prehliadka historického centra Komárna

Študenti Katedry predškolskej a elemetnárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UJS boli dňa 13. novembra 2018 na večernej prehliadke mestom Komárno. Zoznámili sa s najvýznamnejšími pamätihodnosťami mesta...

Predstavitelia Zdravotníckej fakulty z Miskolci Egyetem na PF UJS

Dňa 13. novembra 2018 sme na Pedagogickej fakulte UJS privítali predstaviteľov Zdravotníckej fakulty z Miskolci Egyetem. Hostia:  Prof. Dr. Fodor Bertalan Riaditeľ Ústavu, Dr. Rucska Andrea Riaditeľka...

Programy Katedry chémie počas Týždňa vedy a techniky

V súlade s programom Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie sa uskutočnili nasledovné podujatia:  Dňa 5. 11. 2018 odznela prednáška doc. RNDr. Juraja BUJDÁKA, DrSc. na tému Hybridné materiály vrstvených nanočastíc...

Docent P. Šenkár z KSJ na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018

9. novembra 2018 doc. Patrik Šenkár, pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS, sa v bratislavskej Inchebe zúčastnil 26. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2018. Na...

Kurz táborenia v Nízkych Tatrách

V dňoch od 28. septembra do 2. októbra 2018 v rámci predmetu „Kurz táborenia” sa organizoval turistický kurz v Nízkych Tatrách, na ktorom sa zúčastnilo 71...

Doc. Patrik Šenkár na Dňoch Základnej školy vo Svätom Petre

26. októbra 2018 sa doc. Patrik Šenkár zúčastnil – ako pozvaný zástupca Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho – na Dňoch Základnej školy s materskou školou vo...

História rodiny Rákociovcov a ich príbuzenstva v 16.-17. storočí

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied a Akademická rada Maďarov na Slovensku Vás pozýva...

Medzinárodné vedecké sympózium „Etické problémy vo vede”

Akademická rada Maďarov na Slovensku a Univerzita J. Selyeho 4.-5. októbra 2018 zorganizovala medzinárodné vedecké sympózium a workshop na riešenie problematiky etiky vo vede. Plenárna...

Prezentácia knihy Lajosa Csillaga: Túlsó part

23.10.2018. Lajos Csillag, bývalý absolvent maďarského jazyka a literatúry a dejepisu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho  prezentoval svoju prvú knihu 23. októbra 2018. Román s...

Študenti biológie navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy

Dňa 23. októbra 2018 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy. Erudovaný hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman predstavil študentom...

Pozvaná prednáška vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry v Estónsku

17. – 22. októbra 2018 absolvoval Sándor János Tóth, PhD. pracovnú cestu v Estónsku na Narva Kolledž Univerzity Tartu. Na 3. medzinárodnej vedeckej konferencii Uralo-Indogermanica odznela...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom PF UJS na   2. novembra 2018 (piatok).  Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Webové aplikácie vo vzdelávaní

Dňa 11.-12.09.2018 na Univerzite J. Selyeho desiatykrát sa konala medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bola  prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z oblasti humanitných-...

Výsledky volieb - AS PF UJS

Oznámenie o volebných výsldedkoch do AS PF UJS zo dňa 17.09.2018. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu. 

Cykloturistika

17.09.2018 V dňoch od 3. septembra do 9. septembra 2018 Katedra telesnej výchovy a športu na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho usporiadala  cykloturistiku. Pod vedením pedagógov a...

Konferencia o literárnom zemepise Slovenska a strednej Európy

24.09.2018 Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS s podporou Fondu na podporu kultúry  národnostných menšín organizuje dňa 24. septembra 2018 v Komárne konferenciu...

Oznam o zmene stránkových dní na Študijnom oddelení PF UJS

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho s platnosťou od 17. septembra 2018 zmenila stránkové dni a hodiny na Študijnom oddelení nasledovne:   Zsuzsanna Farkas, Tamás Gróf  - bakalárske a...

Oznam o zmene stránkových dní na Študijnom oddelení PF UJS

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho s platnosťou od 17. septembra 2018 zmenila stránkové dni a hodiny na Študijnom oddelení nasledovne:   Zsuzsanna Farkas, Tamás Gróf  - bakalárske a...

X. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

11.-12.09.2018 : X. Medzinárodná vedecká konferencia UJS. V plenárnej sekcii odzneli dve prednášky: od Károlya Kocsisa, akademika Maďarskej akadémie vied (Etnicko-jazykový obraz Európy a medzinárodná migrácia) a od...

Voľby do Akademického senátu PF UJS (17.09.2018)

17.09.2018 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF UJS. Podrobnosti ...

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre akademický rok 2018/2019

Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov/disciplín, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov, ktoré uchádzači absolvovali v rámci...

Úspech poslucháčky Katedry histórie PF UJS v medzinárodnom výskumnom programe

27.08.2018 Mgr. Cyntia Kálmánová, poslucháčka Katedry histórie Pedagogickej fakulty UJS dosiahla krásny úspech v medzinárodnom vedecko-výskumnon programe Márton Áron Tehetséggondozó Program. Názov jej výskumnej témy, ktorú vypracovala pod...

Pedagogika kreativity

13.09.2018 Školenie Kreativita pedagogiky, vedené docentom Pedagogickej fakulty Vilmosom Vassom, je činnostne orientované školenie. Pre záujemcov z radov vyučujúcich poskytuje  techniky organizácie učenia sa a rôzne techniky...

Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Dňa 4.7.2018 sa na Katedre chémie PF UJS druhýkrát stretli učitelia chémie základných a stredných škôl v rámci metodického dňa, na ktorom si vymenili skúsenosti a...

Študent PF ako turistický sprievodca v komárňanskej pevnosti

Študent Pedagogickej fakulty UJS, Bc. Gabriel Tanóczky napísal krátky referát o svojej novej práci v komárňanskej pevnosti, kde začal pôsobiť ako turistický sprievodca. Jeho referát v maďarskom jazyku...

Slávnostné odovzdávanie diplomov na Pedagogickej fakulte UJS

Na Pedagogickej fakulte UJS sa v dňoch 12. a 13. júla 2018 budú konať slávnostné promócie pre absolventov študijných programov. Dňa 12. júla 2018 o 9.00...

Oznámenie o vyhlásení volieb

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS (1 miesto) a Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ...

Prostriedky IKT na hodinách gramatiky

7. júna 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie v sérii workshopov s názvom Internet a hodina gramatiky. Témou posledného stretnutia v tomto akademickom roku boli možnosti využívania prostriedkov...

Prof. Dr. Szabó András, DrSc. bol vyznamenaný

Profesorovi Andrásovi Szabóovi, učiteľovi Katedry maďarského jazyka a literatúry bolo udelené vysoké štátne vyznamenanie Ministerstvom ľudských zdrojov, ocenenie Apáczai Csere János za výnimočnú vzdelávaciu činnosť...

Plavecký výcvik 2018

04.06-09.06. 2018 V dňoch 4. až 9. júna 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Počas...

Účasť Dr. habil. Julianny Lőrincz na medzinárodnej konferencii

Dr. habil. Julianna Lőrincz PhD., docentka Katedry maďarského jazyka a literatúry, vedúca skupiny výskumníkov Variológiai Kutatócsoport sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii s názvom Современный русский...

Pedagogická exkurzia

V dňoch 16. – 19. apríla 2018 sa študentky Pedagogickej fakulty UJS študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  zúčastnili štvordňovej študijnej cesty. Prvá zastávka bola v Tornali, v Základnej...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho  v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Slávnostný galakoncert Ženského speváckeho zboru UJS

Ženský zbor UJS slávnostne oslavoval svoje piate výročie 17. mája 2018 v Dôstojníckom pavilóne. V rámci slávnosti prijala svoje oficiálne meno Cantus Iuventus. Slávnosť sa...

Internet a hodina gramatiky III. (Vyučovanie pravopisu digitálnymi textami)

21. mája 2018 sa uskutočnilo tretie stretnutie v sérii workshopov s názvom Internet a hodina gramatiky. Témou stretnutia bolo rozvíjanie pravopisnej zručnosti žiakov. Vojtech Istók prezentoval...

Medzinárodná vedecká konferencia „Športová veda v pohybe”

17,-19.05.2018 Od 17. do 19. mája 2018 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho organizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom ...

,,Duna Regatta” : Súťaž v plážovom volejbale

05.05.2018 Študenti našej univerzity dostali pozvanie po 1. krát na súťaž „Duna Regatta“ do Budapešti, ktorá sa konala 5. mája 2018. Univerzitu UJS reprezentovali na...

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom …

16.05.2018 Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom r. 2018 / 2019 Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných...

Zahraničné štipendiá

15.05.2018 Zahraničné štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky pre univerzitných študentov ktorí študujú v Maďarsku, na Slovensku alebo v Česku, v rámci Výskumného programu Árona...

Internet a hodina gramatiky II. („Výbuch mémov”)

27. apríla sa uskutočnilo druhé zo štyroch stretnutí interaktívnych prednášok s názvom Internet a hodina gramatiky („Výbuch mémov”). Kým Vojtech Istók prezentoval definovateľnosť, skúmateľnosť a jazykovú-semiotickú prístupovateľnosť internetových mémov, Ilona Szerdiová...

Zázračná chémia

27.04.2018  Žiaci ZŠ s VJM ulice Eötvösa v Komárne sa 27. apríla  zúčastnili série zaujímavých experimentov na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS. Zo žiakov siedmej triedy sa...

Vytvorenie výskumnej siete pre cestovný ruch, rekreáciu a zdravie

16.-18.04.2018 Vedúca katedry telesnej výchovy a športu na Univerzite J. Selyeho PaedDr. Beáta Dobay, PhD., sa zúčastnila ako pozvaná prednášateľka v rámci projektu EFOP-3.6.2-16-2017-00003 "Vytvorenie výskumnej siete...

Katedra telesnej výchovy - EFOP

23 - 24. marca 2018 - vedúca katedry telesnej výchovy  a športu na Univerzite J. Selyeho v PaedDr. Beáta Dobay, PhD. sa zúčastnila na medzinárodnom stretnutí...

Cena rektora Univerzity J. Selyeho

Dňa 22. apríla 2018 sa konal 44. Medzinárodný pouličný beh Komárom-Komárno, kde už po druhýkrát bola udelená Cena rektora UJS pre študentov, a to v dvoch kategóriách...

Vizitka hodiny telesnej výchovy

Na Univerzite J. Selyeho v apríli 2018 študentky druhého ročníka predškolskej elementárnej pedagogiky absolvovali hodinu telesnej výchovy vo veľmi dobrej nálade. Študenti sa oboznámili cvičenia...

Beseda so slovenským spisovateľom Petrom Andruškom

26. apríla 2018 sa študenti 1. ročníka magisterského štúdia odboru slovenský jazyk a literatúra zúčastnili netradičnej prednášky. Zavítal medzi nich slovenský spisovateľ Peter Andruška, ktorý doteraz...

Netradičná hodina hudobnej výchovy na Katedre predškolskej a elementárnej výchov…

05.04.2018 Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnila netradičná hodina hudobnej výchovy. Prednášateľ István Katona so svojou charizmatickou osobnosťou a ...

Úspechy štúdentov na Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tom…

Dňa 28. marca 2018 v Komárne sa uskutočnilo predfinálne kolo Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Vers- és Prózamondó...

Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudové myšlienky) …

23. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte UJS uskutočnila prezentácia knihy a názvom Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudová myšlienka), autorom ktorej je László...

Erasmus+ prednášky na Katedre histórie

16. apríla 2018. V rámci medzinárodného vedeckého programu Ersamus+ Katedra histórie Pedagogickej fakuty UJS privítala dvoch prednášateľov z Univerzity Pécs: Dr. habil. Zsolta Vitáriho, vedúceho...

Predstavenie nových čísiel literárneho časopisu Prae

Vedecká skupina ,,MA Populáris Kultúra Kutatócsoport" srdečne pozýva všetkých na predstavenie nových čísiel literárneho časopisu Prae: Hra o tróny, Lyrické techniky a Poptechniky. Ako hosťa privítame hlavného...

Výsledok univerzitného kola ŠVOČ zo dňa 11.04.2018 (fotky)

11. apríla 2018 sa konalo v rámci Komárňanských univerzitných dní univerzitné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Výsledok študentov Pedagogickej fakulty je nasledovný: Sekcia: Jazykoveda a literárna...

Netradičný seminár na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V dňoch 4. a 11. apríla 2018 na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS v rámci vyučovacieho predmetu pedagogická diagnostika pre poslucháčov tretieho ročníka sa uskutočnil netradičný...

Prezentácia zborníka Odborné a metodické otázky výskumu učebníc

27. marca 2018 na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri sa konala prezentácia zborníka s názvom Odborné a metodické otázky výskumu učebníc. Zborník obsahuje publikácie z minuloročnej konferencie výskumnej skupiny Variológia, ktorá funguje...

Workshop séria na Katedre maďarského jazyka a literatúry

27. marca 2018 sa uskutočnilo prvé zo štyroch stretnutí interaktívneho charakteru s názvom Internet a hodina gramatiky, ktoré zorganizovali doktorandi Vojtech Istók a Ilona Szerdiová. Témou...

Komárňanské univerzitné dni XIV. (fotogaléria)

XIV. Komáromi Egyetemi Napok – Program – Komárňanské univerzitné dni XIV.   Hétfő : 2018. 04. 09. 09:45 Megnyitó (aula) 10:00 Dr. Povedák István: Összeesküvés-elméletek világképe (aula) 12:00 Női vállalkozók fóruma (K1) 13:00 Dr. Farkas...

Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Katedra biológie Savaria Prírodovedeckej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda usporiada 4. apríla 2018. medzinárodnú...

Rozprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena

2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku...

Mimoriadna hodina chémie

Dňa 19.-ého marca 2018 na Katedre chémie PF UJS sme organizovali mimoriadnu hodinu chémie pre žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM. Účastníci sa stretli atraktívnymi...

Pohár univerzít Karpatskej kotliny

01.03.2018 V dňoch 1. až 3. marca 2018 reprezentanti Univerzity J. Selyeho v basketbale a vo futsale sa zúčastnili na medzinárodnom športovom turnaji Pohár univerzít...

Odborné stretnutie na Debrecínskej Univerzite

07.03.2018 Debrecínska Univerzita v spolupráci so Zväzom doktorandských študentov (Dániel Molnár, Vivien Ajpok) orzanizovala odbornú besedu za okrúhlym stolom na tému: Aktuálne problémy vyučovania dejepisu...

Jazykovedec Ottó Vörös : 75. výročie jeho narodenia

Dňa 21. februára 2018 oslavovali niekdajší kolegovia, priatelia a študenti bývalého učiteľa Katedry maďarského jazyka a literatúry UJS PF, jazykovedca Ottó Vörösa pri príležitosti 75. výročia jeho...

Návšteva odbornej skupiny pedagogiky materinského jazyka na ELTE

Dňa 23. februára  2018 Katedra maďarského jazyka a literatúry UJS PF privítala na priateľskú návštevu odbornú skupinu pedagogiky materinského jazyka na ELTE v Budapesti. 17 člennú výpravu študentov...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.