nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Történelemdidaktika PhD. program : disszertációs vizsga

2021.10.15 Első ízben került sor az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika Doktoranduszi programja keretében PhD. disszertációs vizsgára, azaz szigorlatra. Három harmadéves hallgató szóbeli szigorlati vizsgájára és írásbeli szigorlati...

XVIII. Kodály Napok

Csaknem másfél éves késéssel, 2021. október 1–3. között szervezték meg Galántán a XVIII. Kodály Napokat, amely a magyar felnőtt kórusok országos versenye. Az elmúlt időszak körülményeire...

Kerékpártanfolyam (2021)

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Testnevelés Tanszéke ebben az akadémiai évben is megszervezte a kerékpártanfolyamot. A tanfolyamon az egyetem Tanárképző Karának hallgatói vettek részt. A...

Az SJE XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2021 (a szekciók munkájáról)

Az SJE XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciájára 2021. szeptember 8-án és 9-én került sor Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt. A kialakult járványhelyzet...

A TKK Akadémiai Szenátusába történő pótválasztások eredményei

Értesítés a 2021. szeptember 29-én lezajlott TKK Akadémiai Szenátusba történő pótválasztások eredményéről. Részletek a mellékletben itt.

Kultúra – Művészet – Edukáció (meghívó)

Interkulturális örökségek a magyar-szlovák kötődések tükrében  

MENTRA: a partnerintézmények 3. transznacionális találkozója

2021. szeptember 14.-16 között a MENTRA elnevezésű nemzetközi Erasmus+ 2020-1-SK01-KA201-078250 projekt kutatói (dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., PaedDr. Tamás...

ÉRTESÍTÉS Pótválasztás az SJE TKK Akadémiai Szenátusába (2021.09.29.)

Az SJE TANÁRKÉPZŐ KAR AKADÉMIAI SZENÁTUSÁBA MEGHIRDETETT VÁLASZTÁSOK JELÖLTLISTÁJA Értesítem az akadémiai közösséget, hogy az SJE TKK Akadémiai Szenátus alkalmazotti részének szenátorjelöltje: Dr. habil. Mgr. Ing. Szőköl...

Az SJE Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársának meghívott előadása

Doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD., egyetemünk Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa, 2021. szeptember 14-én a budapesti XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vendége volt. Külföldi...

Választási hirdetmény

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Akadémiai Szenátusának felhívása VÁLASZTÁSOK A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR  AKADÉMIAI SZENÁTUSÁNAK ALKALMAZOTTI RÉSZÉBE A NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK KÉPVISELETÉRE (1 hely) és VÁLASZTÁSOK A SELYE...

Irodalom és tudomány (meghívó)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport Irodalom és tudomány című szimpóziumára A szimpózium programja: 14:00–14:30 Babos Orsolya: Kataklizma-narratívák a tudományos fantasztikumban 14:30–15:00 Zolczer Péter: A Térség és a...

A Cantus Iuventus újabb fellépése

A magyar történelem egyik jelentős helyszínén, a deáki Szűz Mária templomban csendült fel ismét Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző Missa Missio (Mise a legüldözöttebb vallásért) című szakrális miséje...

Hallgatóink képzőművészeti sikerei

Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék elsőéves hallgatói – Füri Ramóna, Lacza Laura, Lukács Virág és Váradi Vivien – kitűnő eredményeket értek el a Károli Gáspár...

Tanszékvezetői pályázat - Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja a 131/2002 Tt. sz. tvr. felsőoktatási törvénnyel összhangban, valamint az SJE oktatói, kutatói, professzori, docensi munkakörök és vezetői munkakörök betöltésére...

A Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék vezetőjének habilitációja

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának 2021. június 17-i ünnepi ülésén Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD átvette habilitációs dekrétumát a PTE rektorától.

„Több mint szomszéd”

Június 13-án (vasárnap) a pozsonyi Szent Márton-dómban vette kezdetét 19:00 órakor a Magyar Kulturális Intézet „Több mint szomszéd” – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban elnevezésű rendezvénysorozata...

Rangos szakmai elismerés a Tanárképző Kar oktatójának

Az SJE TKK adjunktusa, PaedDr. Szabó Edit, PhD. 2021. június 7-én Budapesten vette át az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt rangos szakmai elismerést: a Brunszvik Teréz-díjat. {gallery}brunszvik2021:90:90::{/gallery}

XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke a Mentor TT-vel együttműködve 2021-ben is megszervezte a XXXII. Hevesy  György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulóját, melynek célja elősegíteni a kémia iránt érdeklődő diákok szakmai...

Tanszékvezetői pályázat

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja a 131/2002 Tt. sz. tvr. felsőoktatási törvénnyel összhangban, valamint az SJE oktatói, kutatói, professzori, docensi munkakörök és vezetői munkakörök betöltésére...

AKADÉMIAI NEGYEDÓRA ORSZÁGOS DIÁKFELMÉRÉS - FELHÍVÁS

A Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség Akadémiai negyedóra országos diákfelmérésének célja feltérképezni az alap-, mester és mérnöki képzésben részt vevő hallgatók véleményét tanulmányaikkal és az oktatás...

Angol nyelvű biokémia-tankönyv

Az Eperjesi Egyetem és a Selye János Egyetem „A biokémia tantárgy tanításának módszertani és formai megújítása” (Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia) KEGA 018PU-4/2018 projektjének...

A TDK egyetemi fordulójának eredményei (2020/2021)

2021. április 21-én a XVI. Komáromi Egyetemi Napok keretében került sor a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) egyetemi fordulójára. Az esemény a járványhelyzetre való tekintettel online formában...

A Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulója (2021. 04. 21.)

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) egyetemi fordulójára 2021. április 21-én kerül. Az ünnepélyes megnyitót (9:00) és eredményhirdetést (14:30) online formában követheti velünk a BigBlueButton felületén. A Tanárképző Kar...

Szlovák bajnok a VK Spartak Rieker SJE Komárom extraligás férfi röplabdacsapata

Történelmet írt a VK Spartak Rieker SJE Komárom férfi röplabdacsapata az extraligás megmérettetésen, 2021. április 7-én ugyanis szlovák bajnoki címet szerzett. Büszkék vagyunk a Tanárképző...

Információk a 2021/2022-es kiegészítő pedagógiai képzésről

Értesítjük Önöket, hogy a kiegészítő pedagógiai képzésre (DPŠ) való jelentkezés határideje 2021. augusztus 20. Bővebb információk Jelentkezés

A Kémia Tanszék egykori hallgatójának sikere a 35. OTDK-n

2021. március 29-e és 30-a között került sor a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekciójának (Élelmiszer-tudományi „A” tagozat) a megrendezésére a budapesti Állatorvostudományi Egyetem szervezésében. Az...

Meghívó tudományos szimpóziumra

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Neveléstudományi Tanszéke meghívja Önt a SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM AKTUÁLIS FELADATAI, PROBLÉMÁI, TANÍTÁSÁNAK MEGOLDÁSAI A MAGYAR TANNNYELVŰ ISKOLÁKBAN c. tudományos szimpóziumra. Helyszín...

Többség – kisebbség együttélése. Identitások – VIII. nemzetközi tudományos szimp…

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke, Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2020. december 10-én nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez az online...

A mentortanárok fejlesztése és a gyakorlóiskolai hálózat bővítése

Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. dékán asszony ismertette a sajtó munkatársaival a Tanárképző Kar projektjeit. https://ujszo.com/regio/kozpontban-a-gyakorlo-oktatas A mentortanárok fejlesztése és a gyakorlóiskolai hálózat bővítése a cél Felvidék.ma...

Hallgatóink sikere a 15. FTDK-n

2020. november 19–20-án került sor a 15. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára. Az eseményre a járványhelyzetre való tekintettel online formában került sor. A TKK hallgatóinak előadásai négy különböző szekcióban...

Online tanítás – kontakt tanítás

Oktatási folyamatok a COVID 19 alatt   Szervező:   Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport   A konferencia célja:   Az utóbbi időszak vírusjárványa által előállt...

Rigorózus („PaedDr.”) eljárás

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja a 131/2002 törvénytári számú, a felsőoktatásról, néhány korábbi rendelkezés módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény értelmében rigorózus („PaedDr.”) eljárást...

A TKK Akadémiai Szenátusába történő pótválasztások eredményei

Értesítés a 2020. október 6-án lezajlott TKK Akadémiai Szenátusba történő pótválasztások eredményéről. Részletek a mellékletben itt .

Pótválasztások az SJE TKK Akadémiai Szenátusába (2020. 09. 29.)

2020. 09. 29. Jelöltlista - TKK ASZ választások. Ezúton értesítjük az akadémiai közösséget az SJE Tanárképző Karának Akadémiai Szenátusába történő pótválasztások szenátorjelöltjeiről. Részletek a csatolmányban: itt

Pótválasztások az SJE TKK Akadémiai szenátusának alkalmazotti részébe

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Akadémiai Szenátusának felhívása PÓTVÁLASZTÁSOK A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR AKADÉMIAI SZENÁTUSÁNAK ALKALMAZOTTI RÉSZÉBE (10 hely) A választások meghirdetésének időpontja: 2020. szeptember...

Választási eredmények - TKK ASZ

ÉRTESÍTÉS Az SJE TKK AKADÉMIAI SZENÁTUSÁNAK HALLGATÓI RÉSZÉBE MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE Értesítem az akadémiai közösséget hogy a választási bizottság hatályba helyezte és elfogadta az SJE TKK Akadémiai Szenátusának hallgatói...

Választások a SJE TKK Akadémiai Szenátusába (2020. 09. 10.)

2020. 09. 10. Jelöltlista - TKK ASZ választások. Ezúton értesítjük az akadémiai közösséget a SJE Tanárképző Karának Akadémiai Szenátusába történő választások szenátorjelöltjeiről. Részletek a csatolmányban: itt

Meghosszabbított jelentkezési határidő a Magyar nyelv és irodalom doktoranduszi …

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2020. július 31-ig meghosszabbítja a jelentkezést a Magyar nyelv és irodalom doktoranduszi (PhD.) programra. A jelentkezés részletei – felvételi követelmények (terminusok, online...

Gyászhír

Döbbenten és szomorúan értesültünk a hírről, hogy Csongrádi Ábel magyar-kateketika szakos hallgatónk életének 22. évében elhalálozott. A Tanárképző Kar vezetése, oktatói és nem pedagógiai alkalmazottai...

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

  A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Akadémiai Szenátusának felhívása VÁLASZTÁSOK A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR  AKADÉMIAI SZENÁTUSÁNAK ALKALMAZOTTI RÉSZÉBE (10 hely) és VÁLASZTÁSOK A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR  AKADÉMIAI...

Meghívó az SJE TKK Akadémiai Szenátusának ülésére

Tisztelt Akadémiai Közösség!  Tisztelettel meghívom a SJE TKK akadémiai közösségének minden tagját a SJE TKK Akadémiai Szenátusának tevékenységéről szóló jelentés ismertetésére, melyre 2020. június 29-én 09:00-kor...

Meghosszabbított jelentkezési határidő a Magyar nyelv és irodalom doktoranduszi …

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2020. június 30-ig meghosszabbítja a jelentkezést a Magyar nyelv és irodalom doktoranduszi (PhD.) programra. A jelentkezés részletei – felvételi követelmények...

A TDK egyetemi fordulójának ünnepélyes eredményhirdetése

A Selye János Egyetem Konferencia-központjában került sor 2020. június 15-én a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulójának az ünnepélyes eredményhirdetésére. A rendezvényt Juhász György, az egyetem rektora nyitotta meg...

A Tanárképző Kar Kémia Tanszék hallgatójának kiemelkedő eredménye

Bc. Gelle Donát, a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a Kémia Tanszék hallgatója, az elmúlt akadémiai évben már jelentős eredményeket ért el a Felvidéki Diákköri...

Tanszékvezetői pályázat

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara dékánja   a 131/2002 T.t. sz. felsőoktatási törvénnyel összehangban, a SJE oktatói, kutatói, professzori, docensi munkakörök betöltésére kidolgozott irányelve, valamint az SJE...

A TDK egyetemi fordulója (2019/2020)

A SJE Tanárképző Kara által meghirdetett szekciók eredményei            

Doktoranduszi (PhD.) program: Magyar nyelv és irodalom

Az SJE Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke a 2020/2021-es akadémia évben doktoranduszi (PhD.) programot indít Filológia tanulmányi szakon. Minden tudnivaló, beleértve a felvételi követelmények (terminusok, online jelentkezés...

PhD. program - Történelemdidaktika

Az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszéke a 2020/2021-es akadémia évben doktoranduszi (PhD.) programot indít Történelemdidaktika szakon. Minden tudnivaló, beleértve a Felvételi követemények (terminusok, online jelentkezés, meghirdetett témák...

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája 2020

A Selye János Egyetem futsalcsapata 2020. március 5-e és 8-a között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján vett részt. Egyetemünk csapata a nemzetközi...

L. Varga Péter: Más tartományok (könyvbemutató)

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport szervezésében 2020. március 4-én került sor L. Varga Péter Más tartományok című kötetének bemutatására a Selye János Egyetem Tanárképző Karán...

Germanistische Nachwuchstagung – fiatal germanisták nemzetközi konferenciája a T…

2020. március 4–5-én egyetemünk Konferencia-központjában kerül sor a „Germanistische Nachwuchstagung” (Fiatal Germanisták Konferenciája) c. nemzetközi tudományos konferenciára. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezte rendezvény célja, hogy lehetőséget...

Sítanfolyam (2020)

A Selye János Egyetem hagyományos sítanfolyamára 2020. február 16-a és 21-e között került sor. A tanfolyamon 35 hallgató és a Testnevelés Tanszék három oktatója (Dobay Beáta, Židek...

Szakmai tanácskozás a Tanárképző Karon

2020. február 7-én karunkra látogatott a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar delegációja (dr. Bárdi Árpád, dr. Gombos Norbert, Mócza Attila, Somodi Ildikó, dr. Szarka...

Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért 2019-es díjazottjai

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2020. január 23-án az éves közgyűlés keretében adta át a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat Tóth Tar Évának...

Együtműködés a Nagykeszi Vadásztársasággal

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának biológia szakos hallgatói 2019. november 21-én az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz, ahol Bc. Hajtman Lajos vadászgazda ismertette...

Marosi Renáta publikációja a Cambridge Scholars Publishing kiadónál

2019 novemberében jelent meg Mgr. Marosi Renátának, az SJE Tanárképző Kar Angol Nyelv és Irodalom Tanszék oktatójának „Buddhism in P.L. Travers’s Mary Poppins Novels” c. tanulmánya...

Tanulmányi kirándulás az ógyallai csillagvizsgálóban

2019. november 11-én meglátogattuk az ógyallai csillagvizsgálót. Mindenki nagyon várta már ezt a napot, kíváncsiak voltunk, pontosan mi mindennel foglalkoznak egy ilyen helyen. Véleményem szerint a Csillagvizsgáló...

Ovi-Sport Olimpia

2019. december 13-án első alkalommal került megrendezésre a Mikulás-napi Ovi-Sport Olimpia a Selye János Egyetem Sportközpontjában. A rendezvény ötletgazdái, Ágh Barbara és Nagy Anna mesterszakos...

A Cantus Iuventus kórus adventi-karácsonyi műsora a Timóteus Házban

2019.12.04. Az idén második alkalommal volt lehetősége egyetemünk és a Tanárképző Kar Cantus Iuventus kórusának részt vennie és egy rövid adventi-karácsonyi műsort adnia a komáromi Timóteus...

A Tanárképző Kar sikerei a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián

2019. november  29-30-án Nyitrán, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán rendezték meg a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK), amelyen az SJE Tanárképző Kar képviselői...

Történelem Tanszék : Sikeres rigorózus vizsga

2019.12.04. Az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszékén 2019. december 4-én rigorózus vizsgát (PaedDr) tett Mgr. Sándor Zoltán, aki sikeresen megvédte „Nem kívánok örök békét, csak a gyáva...

Cantus Iuventus : Első adventi vasárnap a Klapka téren

2019.12.01. Advent első vasárnapján Komáromban, a Klapka téren felgyulladt az első adventi gyertya a város adventi koszorúján. Az egyházak képviselőinek szívmelengető áldását követően egyetemünk kórusa a Cantus Iuventus adventi...

Természettudomány szakmódszertan nemzetközi konferencia

2019.11.22-23. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszéke szervezésében nemzetközi tudományos konferenciára került sor 2019. november 22-23-án ,,15. Nemzetközi doktorandusz konferencia a természettudományi oktatáselmélet területén" címmel. A konferencián 61 resztvevőt látott vendégül...

Óvó- és Tanítóképző Tanszék : Rendhagyó zeneóra

2019. november 27-én rendhagyó zeneórára került sor a TKK Óvó-és Tanítóképző Tanszékén. A Kodolányi János Főiskola két pedagógusa: Mits Péter és Mits Márton tartottak elméleti és gyakorlati...

Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

A 2019. november 22-23-án Újvidéken megrendezett 18. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián az SJE Tanárképző Karát a  tanítóképző szakos  Bc. Ágh Barbara képviselte. A Társadalomtudományok szekciójába összesen...

Kultúra Hete – „Úton Velünk”

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Óvó és tanító képzős hallgatói a 4. Kultúra Hete – „Úton Velünk” megnevezésű projektben vettek részt 2019. november  15-én...

A történelemdidaktika doktori iskola a Budapesti Műszaki Egyetem konferenciáján

2019. november 21. AZ SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika doktori programjának oktatói és hallgatói részt vettek a Budapesti Műszaki Egyetem által rendezett ,,I. Szakképzés és Oktatás: Ma –...

Bárczi Géza-díjban részesült Lichtmannegger Lívia a 20. Kárpát-medencei Kossuth-…

A Selye János Egyetem TKK képviseletében 2019. november 7–9-én  Bc. Lichtmannegger Lívia, magyar–szlovák szakos hallgató részt vett a 20. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen, Budapesten. A versenynek  az ELTE Tanító- és...

Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség

A Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2019. november 22-én pénteken rendezi meg IX. nemzetközi tudományos szimpóziumát. Ennek témája...

Állati elmék – szimpózium

2019.11.13. Az MA PKK nyolcadik, a tudomány és az irodalom kapcsolatával foglalkozó szimpóziuma november 13-án a Selye János Egyetem Tanárképző Karán került megrendezésre Állati elmék...

Kémia Tanszék : Élményszerű kémiaioktatás

2019.11.05. Az SJE Tanárképő Kar Kémia Tanszékén 2019. november 6-án kutatáson alapuló kémiai kísérletek mutattunk be a Hetényi MTNy Alapiskola 38 diákja és pedagógusai részvételével...

Kémia Tanszék: A csoda valahol odabent van

2019.11.05. A csoda valahol odabent van címmel rendhagyó kémia órára került sor 2019. november 5-én az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén, ahol hatvanhét fiatal érdeklődő...

Új monográfia prezentációja a Bibliotéka 2019-en

    2019. november 7-10 között újra szélesre tárta kapuit az immáron 27. évfolyamát „taposó” BIBLIOTÉKA nemzetközi könyvvásár, mely a szokásoknak megfelelően 24. éve a PEDAGOGIKA...

,,Élménykirándulás“ Martonvásáron

2019. október 25-én élményekkel teli exkurzión vettek részt az SJE Tanárképző Karának hallgatói és oktatói. A szakmai kirándulásra a MŰ-PE-PSZI, azaz a Művészet-Pedagógia-Pszichológia személyiségfejlesztő kurzus keretén belül...

Angoltanár-továbbképzés az Angol Nyelv és Irodalom Tanszéken

2019. november 11-én az SJE Tanárképző Kar Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke továbbképzést szervez alap- és középiskolai angoltanárok részére „EFL Teacher Training Workshop I. Improving...

Turisztika tábor – II. éves Pedagógia és köznevelés szakos hallgatók élményei al…

2019. október 18-án 12 fő II. éves Pedagógia és köznevelés szakos hallgató négynapos turisztika táborba indult PaedDr. Dobay Beáta, PhD. tanárnővel és kísérőjével. Az Alacsony-Tátra...

Mestertanár Aranyérmet vehetett át Dobay Beáta

2019.10.31. A XXXIV.  Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) ünnepi ülésén a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerültek átadásra a Mestertanár Aranyérmek. Az OTDT elnöksége javaslatára idén első...

„Többség – kisebbség együttélése” – VII. Nemzetközi Tudományos Szimpózium

2019. november 5–6-án a Selye János Egyetemen Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke és Biológia Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a SJE Konferenciakézpontjában megrendezi a...

Fókuszban a használható tudás elsajátítása az Óvó- és Tanítóképző Tanszéken

Egyetemünk az elméleti ismeretek megalapozása mellett  mindig is nagy hangsúlyt fektetett a hallgatók gyakorlatra való felkészítésére, valamint az elméleti síkon elsajátítottak alkalmazására a leendő pedagógusok pályájukra való...

Az SJE Tanárképző Kar képviselete a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi konferenc…

2019.10.7-9. A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művészeti Intézete Ének-zene Tanszéke 2019. október 7-9. között tartotta 20. Jubileumi Nemzetközi Zenei Konferenciáját Dr. Döbör András, a JGYPK dékánja...

11. Mozgással az egészségért

2019.10.22. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke immár 11. alkalommal szervezte meg 2019. október 22-én a Regionális Művelődési Intézettel (Osveta), a Regionális Közegészségügyi Hivatallal...

Karunk oktatója az „I. Leisure Konferencia” meghívott főelőadója

2019.10.15. A rekreáció sokszínűsége „I. Leisure Konferencia” címmel került megrendezésre 2019. október 15-én Miskolcon az a nemzetközi konferencia, amelyen PaedDr. Dobay Beáta, PhD, az SJE...

Istók Béla és Istók Ilona netnyelvészeti előadása Szegeden

2019. október 16-án a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelyének Istók Béla, a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének az adjunktusa, valamint Istók (Szerdi) Ilona...

ÉRTESÍTÉS

A SJE TKK DÉKÁNJELÖLT-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE Értesítem az akadémiai közösséget, hogy a 2019. október 16-án lezajlott dékánjelölt-választás alapján a SJE TKK dékánjelöltje: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. 2019...

SJE TKK : Dékánjelölt-választás

2019.10.16. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szenátusának 2019. október 16-i ülésén dékánjelölt-választásra került sor. Az egyetlen jelölt Dr. habil. PaedDr. Hováth Kinga, PhD. volt, aki...

A TKK képviselete a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencián

2019. október 3–4-én került megrendezésre a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, melynek az egri Eszterházy Károly Egyetem adott otthont. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát az Angol Nyelv...

Hagyományos turisztika tanfolyam

2019.10.04. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke az idén is megszervezte (2019.09.29. és 2019.10.04. között) az egyéni ill. csoportos sikerélményekkel tarkított, immár hagyományos turisztika tanfolyamát...

Dékáni szabad

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja 2019. október 16-án 10:00-tól 12:00-ig dékáni szabadot hirdet az SJE TKK hallgatói és oktatói számára. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD...

Az SJE Tanárképző Kar dékánjelölt-választásának jelöltlistája

Értesítjük a TKK akadémiai közösségét, hogy a dékánjelölt személyére tett javaslatok leadási határideje lejárt. A SJE TKK dékánjelölt-választásának jelöltjeinek listája a következő.

A Cantus Iuventus női kar kórustábora Nagymegyeren

2019.09.19-22. Első alkalommal került megrendezésre Nagymegyeren 2019. szeptember 19-22 között a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Cantus Iuventus kórusának négynapos kórustábora a KULT MINOR támogatói alap segítségével...

Kerékpár-turisztika

2019.09.07-12. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke 2019.  szeptember 7-től 12-ig ismét megszervezte a kerékpártanfolyamot, amelyen az egyetem Tanárképző Karának diákjai vettek részt. A...

A japán nagykövet látogatása a Selye János Egyetemen

2019.09.23. Komáromi látogatása során a Selye János Egyetemre is ellátogatott Japán szlovákiai nagykövete, Jun Shimmi, aki Bastrnák Tibor parlamenti képviselő meghívására érkezett a városba. A...

Kutatás és oktatás – nemzetközi tudományos szimpózium

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, az Eperjesi Egyetem Humántudományi és Természettudományi Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Határon...

AZ SJE XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

2019. szeptember 10-11-én került megrendezésre a Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Nyelv – Kultúra – Interkulturális kapcsolatok A szekció előadásai a tervezett program szerint két napon: 2019...

„Mozgásban a sporttudomány”

2019.09.05-07. Az SJE Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke szeptember 5-7. között rendezte meg immáron a harmadik „Mozgásban a sporttudomány” megnevezésű nemzetközi konferenciát, amelyen Csehország, Magyarország és...

Disszertációs dolgozatok védése

2019.08.27-28. A Selye János Egyetem Tanárképző Karán az alábbi sikeres PhD. disszertációs dolgozatok védésére került sor 2.1.29 Nemszláv nyelvek és irodalmak tanulmányi szakon, Magyar nyelv és irodalom...

Történelemdidaktika doktoranduszi képzés

2019.08.27. Sikeresen zajlott a felvételi az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszéke által indított Történelemdidaktika doktoranduszi képzésre. A nappali és levelezős formában meghirdetett PhD tanulmányokra három kutató...

Meghosszabbított jelentkezési határidő a kiegészítő pedagógiai képzésre

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési határidőt a kiegészítő pedagógiai képzésre meghosszabbítottuk 2019. augusztus 31-ig. További információk: itt 

Úszótanfolyam

2019.06.03-08. között került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Testnevelés Tanszék szervezésében a szokásos úszótanfolyamra a hallgatók részére. A Paton megtartott tanfolyamon szakmódszertani, prevenciós...

Első ízben adták át OviSport Okleveleket a Selye János Egyetemen

2019. május 28-án ünnepélyes OviSport oklevélátadó ünnepségre került sor a Selye János Egyetemen. A Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző szakos hallgatói számára lehetőség nyílott az...

Rektori díjak a 45. Komárno - Komárom Nemzetközi Utcai Futóversenyen

2019.04.28. Harmadik alkalommal adták át a Selye János Egyetem Rektori díjait a 45. Komárno - Komárom Nemzetközi Utcai Futóversenyen, amelyből a Selye János Egyetem hallgatói...

Kárpát-medencei Oktatási Konferencia

Idén negyedik alkalommal került sor a Kárpát-medencei Oktatási Konferenciára, melynek ismét a Partiumi Keresztény Egyetem adott otthont Nagyváradon 2019. június 20-21-én. A konferencia programja párhuzamosan 12 szekcióban zajlott...

HuCER 2019 - Prevenció, intervenció és kompenzáció elnevezésű nemzetközi konfere…

2019. május 23-24-én került megrendezésre Egerben a HuCER 2O19 – Prevenció, intervenció és kompenzáció elnevezésű nemzetközi konferencia, a HERA – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete...

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola látogatása

2019.06.25. A Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszéke 2019. június 25-én fogadta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének...

Önkéntességből jelesre vizsgáztak a Tanárképző Kar hallgatói

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának óvodai és elemi pedagógia szakos hallgatói évek óta aktívan bekapcsolódnak Komárom számos rendezvényének szervezésébe. Az önkéntesekhez idén csatlakoztak a...

Nemzetközi nyelvészeti konferencia az SJE Tanárképző Karán

2019. június 8-án az SJE TKK társszervezésében lezajlott A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben elnevezésű nemzetközi nyelvészeti konferencia, amelynek a Konferenciaközpont adott...

Doktoranduszi (PhD.) program - Történelemdidaktika

2019.06.06. Az UJS Tanárképző Kar Történelem Tanszéke a 2019/2020-es akadémia évben doktoranduszi (PhD.) programot tervez indítani Történelemdidaktika szakon. Minden tudnivaló, beleértve a Felvételi követemények (terminusok...

Dékánjelölt-választás a Tanárképző Karon

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Szenátusa 2019.10.16-ra dékánjelölt-választást hirdet a Tanárképző Karon. (link)        

Dr. habil. Lőrincz Julianna előadása nemzetközi konferencián

Dr. habil. Lőrincz Julianna, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense részt vett és előadást tartott 2019. május 17–18-án az Orosz Kulturális Központ és az...

Simon Attila tanszékvezető az MTA külső tagja

2019. május 7. A Magyar Tudományos Akadémia 191-ik közgyűlése az MTA külső tagjává választotta Simon Attila docenset, az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék vezetőjét,a Fórum...

XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki forduló

2019.04.16. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke szervezésében került sor 2019. április 16-án a XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulójára. A versenybe 16 szlovákiai magyar...

OTDK : A Kémia Tanszék hallgatójának sikere

2019.04.16-18. Csaknem 300 pályaművet mutattak be hazai és határon túli intézmények hallgatói az idei XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában április 16-a és 18-a...

Eredményes szereplés a Rózsahegyi Katolikus Egyetem nemzetközi versenyén

2019. április 9–10-én került megrendezésre a Művészeti Diákköri Tevékenység nemzetközi interpretációs versenye, melynek a Rózsahegyi Katolikus Egyetem Tanárképző Kara adott otthont immár 16. alkalommal. Az idei évfolyamon...

OTDK : Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekció

2019.04.15-17. között Esztergomban szervezték meg a „Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai” szekciót, amelyeen 147 dolgozat került bemutatásra. Első alkalommal történt, hogy ebben a szekcióban határon...

Tanszékvezetői pályázat

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara dékánja  a 131/2002 T.t. sz. felsőoktatási törvénnyel összehangban, a SJE oktatói, kutatói, professzori, docensi munkakörök betöltésére kidolgozott irányelve, valamint az SJE...

ERASMUS program – vendégelőadó a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken

2019. április 1–5. között vendégelőadót fogadott a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék az ERASMUS program keretében. A vendég, Pletl Rita professzor asszony, a kolozsvári Babeş-Bolyai...

Dékáni szabad

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja, Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. 2019. április 23-ra (kedd) dékáni szabadot hirdet a hallgatók számára.

Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulója : Kémia Tanszék

2019. április 10-én került megrendezésre a 11. Komáromi Egyetemi Napok keretében a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulójára, amelyre a Kémia Tanszék, mint a Tanárképző Kar...

A Nyíregyházi Egyetem vezetésének hivatalos látogatása a TKK-n

2019. április 10-én az SJE Tanárképző Karára látogatott a Nyíregyházi Egyetem vezetése: Vassné Figula Erika, PhD. rektor asszony, Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, PhD. a Pszichológia...

Kiállításmegnyitó a TKK-n: ,,100 év képekben”

2019. április 9-én a KEN programja keretében került sor a 100 év képekben című időszaki kiállítás megnyitására, amely a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma jóvoltából vándorolt...

A TKK vezetése a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola konf…

2019. március 28-29. A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megszervezte a Köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási...

Operalátogatáson a TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék hallgatói Pozsonyban

2019.04.03-án élményteli színházlátogatásra került sor az  SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszékének szervezésében. A tanszék tanítóképzős hallgatói a francia romantikus zeneszerző, George Bizet Carmen című híres és népszerű...

Az SJE Tanárképző Kar oktatója az MTA legújabb doktora

2019. április 5-én zajlott Budapesten Horváth Kornélia docens asszonynak az MTA doktora címre benyújtott pályázata. A „Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben” című értekezés...

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jubileuma alkalmáb…

2019. március 14-én este élményt nyújtó műsorral emlékezett meg a komáromi iskolások képviseletében sok kisdiák, tanuló, egyetemi hallgató és a helyi Öregdiákok Köre az 1848/49-es...

Az SJE Tanárképző Kar sikeres új VEGA, KEGA projektjei

2019.04 04. A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma döntése alapján az SJE Tanárképző Kar nagyon sikeresen pályázott a két legrangosabb szlovákiai tudományos ügynökségnél. 2019-ben a TKK oktatói 3 új...

Egy mesés délelőtt Andersen emlékére

2019.03.22.  A negyedik mesedélelőtt a komáromi Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában. Április 2-án ünnepeljük a nagy dán meseíró, Hans Christian Andersen születésnapját, mely egyben a Gyermekkönyvek nemzetközi...

Történelem Tanszék : Pozsonyi tanulmányút

2019. március 28-án az SJE Tanárképző Kar történelem szakos hallgatói Szarka László docens úr vezetésével tanulmányúton vettek részt Pozsonyban és Dévényben. A hallgatók a Magyar Kultúra...

Rákóczi Napok Beregszászon

2019. március 25–29.  „A zene tápláló, vigasztaló elixír…” – hangzott el Kodály Zoltán egyik ismert gondolata a Felsőoktatási Intézmények X. Nemzetközi Kórustalálkozóján 2019. március 26-án...

Sítanfolyam 2019

2019. február 25. és 2019. március 2. között a Selye János Egyetem Tanárképző Kar (TKK) hallgatói és a TKK Testnevelés Tanszék oktatói  az Alacsony-Tátrában sítanfolyamon...

Szakbővítés szlovák nyelv és irodalom szakból

2019.03.22. Az SJE Tanárképző Kara a 2019 / 2020-es akadémiai évben is indít szakbővítést szlovák nyelv és irodalom szakból. A tanulmányok célja, hogy teljes értékű képzést nyújtson...

Kiegészítő pedagógiai képzés (DPŠ)

Információk a kiegészítő pedagógiai képzéssel kapcsolatban a 2019/2020-es akadémiai évben A kiegészítő pedagógiai képzés végzett hallgatói olyan tantárgyak oktatására szereznek tanári képesítést, amelyek tartalma azoknak a tanulmányi programoknak...

Hallgatóink Japánban

Az idei évben február 18 és 27 között került megrendezésre Japán fővárosában, Tokióban a Global Next Leaders Forum, azaz a leendő fiatal vezetői utánpótlás számára...

Interkulturális kompetencia-fejlesztés: Belgium - Magyarország - Szlovákia

2019.03.13-án az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében interkulturális workshop valósult meg, melynek keretében a Tanárképző Karra ellátogattak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatói és...

ELTE KEK : 2019. 02.28.-03.02.

2019. február 28. – 2019. március 2. között a Selye János Egyetem futsal- és kosárlabdacsapata részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett hagyományos Kárpát-medencei...

Egyetemisták a Biblia-vándorkiállításon

2019. február 21-én reggel a tanterem helyett a komáromi Szinnyei József Könyvtár Eötvös utcai főépületében gyűltek össze az I. éves Pedagógia és köznevelés szakos hallgatók...

Selye János Egyetem 2019-es XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája

2019.03.04. Konferencia meghívó. A Selye János Egyetem, Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi a Selye János Egyetem 2019-es XI. Nemzetközi...

Kristályszilánkok könyvbemutató

2019. február 25. Az SJE Tanárképző Karon működő MA Populáris Kultúra Kutatócsoport szervezésében került sor Baka L. Patrik legújabb kötetének, a Kristályszilánkoknak a bemutatójára. A szakkönyv a szerző olyan...

Bartók Béla ünnepi emlékhangverseny

2019. február 21-én a Duna Menti Múzeumban jeles előadók és a komolyzene iránt érdeklődők népes társasága emlékezett Bartók Béla 1924. február 5-i komáromi hangversenyére. Az akkor 43 éves...

Nyílt Nap 2019 (videó)

2019. február 14-én tartotta a Selye János Egyetem Nyílt Napját, ahová diákokat, szülőket, partnerintézményeket vártak. A napot Juhász György rektor nyitotta meg, aki köszöntőjében üdvözölte a jövendő...

Nemzetközi Folklór Fesztivál Thaiföldön

2019 januárjában PaedDr. Dobay Beáta, PhD. az SJE Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke vezetője a World Leisure világszervezet tagjaként 2019 januárjában részt vett a Nemzetközi Folklór Fesztiválon...

Dr. habil. Lőrincz Julianna, PhD.: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában

2019. január 23-án, Miskolcon a Miskolci Egyetemen Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában címmel alkalmazott nyelvészeti konferenciát rendeztek. A rendezők a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek...

Kutatás, fejlesztés és felhasználás a fitostimulátor hatású növényi segédkészítm…

2019. február 5-én, 10 órától a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológiai Tanszéke, a Biofitos s. r. o. és a Plast-Ker Kft. közösen nemzetközi konferenciát...

Az SJE Tanárképző Kar gyakorlóiskolái (videó)

2019.01.31. A Selye János Egyetem Tanárképző Kara hosszabb ideje törekeszik rá, hogy gyakorlóiskolai rendszert alakítson ki Szlovákia-szerte a magyar tannyelvű alapiskolákban, gimnáziumokban és óvodákban. Ezekben...

Tanuló szervezet

2019. január 8-án és 16-án, a tavalyi jó példát követve, idén is sor került a szervezeten belüli képzésre. A képzést a Neveléstudományi Tanszék oktatója, prof...

Továbbképzés Selye János Egyetem oktatói számára

2019. január 23-án Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. képzést tartott a Tanárképző Kar oktatói számára, melynek témája egyrészt a kutatási eredmények prezentálása a hallgatók lemorzsolódásának...

Fókuszban a kisiskolák jövője

A Selye János Egyetem Tanárképző Karán alapiskolák igazgatói találkoztak és a kisiskolák feladatairól és lehetőségeiről folytattak eszmecserét oktatásügyi szakemberekkel. A találkozóról bővebben itt olvashatnak.

Jótékonysági bál

2018.12.15-én ötödik alkalommal került megrendezésre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi választmánya jótékonysági bálja. A jó hangulat és a fergeteges szervezés mellett számos olyan...

Halász Iván: Dél-Szlovákia az irodalomban

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar épületében 2018. december 18-án sor került Halász Iván docens (SJE TKK Szlovák Nelv és Irodalom Tanszék) kétnyelvű, magyar-szlovák monográfiájának bemutatására...

A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács „A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei”címmel rendezte meg 2018. december 3-én...

A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács  2018. november 5-én...

„Élj tudatosan” projekt

2018.11.24. Az „Élj tudatosan” elnevezésű projekt egyik állomása 2018. november 24-én a Selye János Egyetemen volt megtartva. Az egyetem hallgatói a gyermekek foglalkoztatásából és a...

Kultúra Hete – Úton Velünk

2018.11.09. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Óvópedagógus hallgatói a 3. Kultúra Hete – „Úton Velünk” megnevezésű projektben vettek részt 2018. november 9-én. A Regionális Művelődési...

Ovisport-program

2018. október 24-én az SJE Tanárképző Kar Testnevelés Tanszékén Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr és a Tanárképző Kar oktatóinak együttműködésében elindult az Ovisport-program. Az...

„Mozgással az egészségért”

2018.10.24. Immár 10. alkalommal került megrendezésre 2018.10.24-én a „Mozgással az egészségért” című program a komáromi óvodások számára, amelybe idén 140 óvodással jelentkeztek be az óvodák...

Bárczi Géza-díjban részesült Lichtmannegger Lívia a 19. Kárpát-medencei Kossuth-…

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara képviseletében 2018. november 9–10-én  Lichtmannegger Lívia, magyar–szlovák szakos hallgató részt vett a 19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen, Budapesten. A versenynek  az ELTE Tanító- és...

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatóinak részvétele magyarországi nemzetköz…

2018. november 15–16-án az egri Eszterházy Károly Egyetem megrendezte az I. PeLiKon oktatásnyelvészeti konferenciát, amelyen a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék három oktatója (Lőrincz Julianna...

Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD részvétele nemzetközi konferencián

2018. november 5–6-án a Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Tinta Könyvkiadó szervezésében konferenciát rendeztek Budapesten a Színnevek a különböző nyelvekben...

Hazám, szülőföldem c. konferencia Szarvason

2018.11.14-15. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karát képviselve 2018. november 14–15-én részt vettünk a Szarvason megrendezett Hazám, szülőföldem című konferencián, amelyet a Gál Ferenc...

Dél-Szlovákia énekkarainak koncertje

2018.11.10. Nyitra megye Önkormányzata, a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Szlovákiai Zenebarátok Társasága szervezésében került megrendezésre 2018. november 10-én a komáromi VMK-ban az EPOCHE...

Biológia szakos hallgatók a könyvtárban

2018. november 5. a Tudomány és Technika Hete rendezvényeinek keretében MA. Egyházi Dóra, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója szemináriumot tartott a SJE Tanárképző...

A tudomány népszerűsítése – népszerű tudomány? (szimpózium)

2018. november 14-én az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Tudomány és Ismeretterjesztő Irodalom Szekciója, valamint a Selye János Egyetem Magyar Nyelv...

Magyar Tudomány Ünnepe : Dr. Kaposi József előadása a TKK-n

2018.11.21. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében 2018. november 21-én Dr. Kaposi József tudományos tanácsadó (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet) tartott tudományos...

In memoriam Hamvas Béla

2018.10.19. Hamvas Béláról halálának 50. évfordulója alkalmából októberben két irodalmi-bölcseleti konferencián is megemlékeztek. 2018. október 19-én a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával Kaposváron megrendezésre került konferencián...

Kortárs trendek az angol mint idegennyelv oktatásában

Az angol nyelvű szimpózium 2018. november 7-én adott teret 8 előadónak Szlovákiából és Magyarországról. Két szekcióban összesen 7 előadás hangzott el, melyek az angol mint...

Komorner Germanistentag 2.0 - konferencia a Német Nyelv és Irodalom Tanszéken

A szlovákiai Tudomány Hete keretében 2018. november 6-án került sor a Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében a "Komorner Germanistentag 2.0" c. konferenciára. A rendezvény egy mintegy...

Komárom történelmi belvárosának megtekintése

Az SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék hallgatói 2018. november 13-án esti sétát tettek Komárom belvárosában. Megismerkedtek a város főbb nevezetességeivel, valamint sok érdekességet hallhattak...

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának küldöttsége az SJE Tanárképző Karán

2018. november 13-án a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának küldöttsége látogatást tett az SJE Tanárképző Karán. A látogatás célja a Karok közötti együttműködési lehetőség ösztönzése a ...

Beszámoló a Kémia Tanszék programjairól a Tudomány és Technika Hetén

2018.11.05-09. A Kémia Tanszék, mint a Selye János Egyetem Tanárképző Karának szervezeti egysége, szívügyének és egyben kötelességének tekinti a tudomány és technika terén elért eredmények és legújabb...

Šenkár Patrik docens a ,,Bibliotéka 2018” nemzetközi könyvvásáron

2018. november 9-én a pozsonyi Incheba kiállítóközpont területén került megrendezésre a Bibliotéka 2018 elnevezésű nemzetközi könyvvásár 26. évfolyama. Šenkár Patrik, az SJE TKK Szlovák Nyelv és Irodalom...

Turisztikai tábor az Alacsony-Tátrában

2018.09.29. A Selye János Egyetem hallgatói és a Testnevelés Tanszék oktatói 2018. szeptember 29. és október 2. között az Alacsony-Tátrában turisztikai táborban vettek részt. A...

Šenkár Patrik docens részvétele a komáromszentpéteri szlovák alapiskola iskolana…

2018.10.26. Šenkár Patrik, az SJE Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének docense 2018. október 26-án a komáromszentpéteri szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda meghívására az SJE...

A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács meghívja Önt „A...

A tudomány etikai problémái Nemzetközi tudományos szimpózium

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Selye János Egyetem nemzetközi tudományos szimpóziumot és workshopot szervezett 2018. október 4–5-én. a tudomány etikai kérdéseiről. A szimpózium...

Könyvbemutató: Csillag Lajos: Túlsó part

2018. október 23. Csillag Lajos, aki az SJE Tanárképző Karán magyar-történelem szakon végzett 2015-ben, a TKK akadémiai közössége előtt mutatta be első könyvét. Az érdekfeszítő...

Biológia szakosok a Nagykeszi vadásztársaságnál

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának biológia szakos hallgatói 2018. október 23-án az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz. A kiváló felkészültségű vadászgazda, Bc. Hajtman Lajos...

Tóth Sándor János, PhD. meghívott előadása Észtországban

A szervező és meghívó Tartu Egyetem valamint a kiküldő Selye János Egyetem jóvoltából Tóth Sándor János, PhD., a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője részt...

Dékáni szabad

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja 2018. november 2-ára (péntek) dékáni szabadot hirdet az SJE TKK hallgatói számára.  Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., az...

Web-alapú alkalmazások az oktatásban

2018.09.11-12-én zajlott, immár tizedik alkalommal, a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája, amelynek célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése, elsősorban a humán tudományok...

Választási eredmények - TKK ASZ

Értesítés a 2018. szeptember 17-én lezajlott TKK Akadémiai Szenátusba történő választások eredményéről. Részletek a mellékletben itt.

Kerékpártanfolyam

2018.09.17. A Selye János Egyetem hallgatói 2018. szeptember 3. és szeptember 8. között a Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke által megszervezett kerékpártanfolyamon bizonyították kitartásukat. A résztvevők...

Konferencia: Szlovákia és Közép-Európa irodalmi földrajza

2018.09.24. Az SJE Tanárképző Karának Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszéke a Nemzetiségi Kisebbségi Kultúrát Támogató Alap támogatásával 2018. szeptember 24-én Komáromban konferenciát szervez a Szlovákia...

A Tanulmányi Osztály új ügyfélfogadási időpontjai

Az SJE TKK Tanulmányi Osztálya 2018. szeptember 17-től a következő napokon tart ügyfélfogadást:   Farkas Zsuzsanna, Gróf Tamás – Bc. és Mgr. tanulmányok Iroda: T318 (Tanárképző Kar, 3...

Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája

Szöveg magyarul: 2018.09.11-12. Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. A plenárius előadások két előadója: Kocsis Károly akadémikus: Európa változó etnikai-nyelvi arculata és a nemzetközi migráció, valamint Tóth Péter professzor:...

Pótválasztás a SJE TKK Akadémiai Szenátusába (2018.09.17.)

2018.09.17. Jelöltlista - TKK ASZ választások. Ezúton értesítjük az akadémiai közösséget a SJE Tanárképző Karának Akadémiai Szenátusába történő választások szenátorjelöltjeiről. Részletek a csatolmányban itt.

Információk a kiegészítő pedagógiai képzéssel kapcsolatban a 2018/2019-es akadém…

A kiegészítő pedagógiai képzés végzett hallgatói olyan tantárgyak oktatására szereznek tanári képesítést, amelyek tartalma azoknak a tanulmányi programoknak és tanulmányi szakoknak a tartalmához kapcsolódik, amelyeket a jelentkezők a 2...

Történész hallgatónk sikere a Márton Áron Tehetséggondozó Programban

2018.08.27.  Mgr. Kálmán Cyntia, az SJE Tanárkpző Kar történelem-angol szakos hallgatója a 2018-as akadémiai évben sikeresen pályázott a Márton Áron Tehetséggondozó Programban. Kutatásának témája és címe, amit Dr...

A kreativitás pedagógiája: Továbbképzés

2018.09.13. A kreativitás pedagógiája c. tevékenységközpontú képzés, amelyet az SJE Tanárképző Kar docense, Vass Vilmos vezet, tanulásszervezési és tanításmódszertani technikákat és ötleteket nyújt a téma...

Módszertani nap a TKK Kémia Tanszékén

2018.07.04. Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén 2018. július 4-én módszertani napot tartottak, amelyen a környezetünkben és a kémia szertárakban megtalálható veszélyes vegyületekről Bartal Miklós, a...

A TKK hallgatója mint a Komáromi Erőd egyik idegenvezetője

Nemrégiben az erőd időszakos munkalehetőséget kínált egyetemi hallgatók számára. Az SJE Tanárképző Kar történelem és katechetika szakos hallgatójaként  jelentkeztem, és idegenvezetőként el is tudtam helyezkedni...

Diplomaosztó ünnepségek

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának 2018-as diplomaosztó ünnepségei a következő időpontokban kerülnek megrendezésre: 2018. július 12., 9:00 és 12:00 (a Mgr.- és a PaedDr.-oklevelek átadása), 2018. július 13., 9:00...

Választási hirdetmény

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Akadémiai Szenátusának felhívása VÁLASZTÁSOK A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR  AKADÉMIAI SZENÁTUSÁNAK ALKALMAZOTTI RÉSZÉBE (1 hely) és VÁLASZTÁSOK A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ...

IKT-eszközök a nyelvtanórán

2018. június 7-én került megrendezésre az Internet és nyelvtanóra c. workshop-sorozat negyedik (záró) találkozója, melyen Szerdi Ilona és Istók Béla az IKT-eszközök magyarórán való felhasználási...

Prof. Dr. Szabó András, DrSc. kitüntetést kapott

Szabó András professzor, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója kiemelkedő oktatói, valamint pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeréseként magas rangú állami kitüntetésben részesült. Az...

Úszótanfolyam 2018

2018.06.04-09. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Testnevelés Tanszéke 2018. június 4-9. között rendezte meg szokásos úszótanfolyamát Paton a hallgatók részére. A tanfolyamon résztvevő hallgatók...

Dr. habil. Lőrincz Julianna részvétele nemzetközi konferencián

Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD., a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense, a Variológiai Kutatócsoport vezetője  részt vett a 2018. május 25–26-án Budapesten, az Orosz...

Pedagógiai exkurzió

2018. április 16-tól 19-ig a Selye János Egyetem Tanárképző Kar hallgatói, konkrétabban a  nappali tagozatos első évfolyamos tanítóképző tanulmányi program hallgatói, egy nagyon tanulságos 4 napos...

Tanszékvezetői pályázat

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara dékánja   a 131/2002 T.t. sz. felsőoktatási törvénnyel összehangban, a SJE oktatói, kutatói, professzori, docensi munkakörök betöltésére kidolgozott irányelve, valamint az SJE...

SJE Női Kara – Névadó ünnepség

Május 17 – én telt házas koncerttel ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Selye János Egyetem Női Kara a Tiszti pavilon dísztermében, amely ezen ünnepélyes keretek...

Internet és nyelvtanóra III. (Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel)

2018. május 21-én került sor az Internet és nyelvtanóra c. workshop-sorozat harmadik találkozójára: Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel. Istók Béla egy friss, a digitális kommunikáció és a helyesírás kapcsolatát vizsgáló kutatás eredményeiről...

„Mozgásban a sporttudomány” nemzetközi tudományos konferencia

2018.05.17-19. A Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke 2018. május 17-19. között rendezte meg a „Mozgásban a sporttudomány” c. nemzetközi tudományos konferenciát.  A meghívott előadások a sporttudomány...

Dunai Regatta : Strandröplabda-bajnokság

2018.05.05. Egyetemünk első alkalommal kapott meghívást a Dunai Regatta elnevezésű programra. A Selye János Egyetemet Rigla Renáta (TKK), Kunkelová Viktória (GTK), Záchensky Tamás (GTK) és...

Szakbővítő képzést szlovák nyelv és irodalom szakból

2018.05.16. Az SJE Tanárképző Kara a 2018 / 2019-es akadémiai évben is beindítja a szakbővítő képzést szlovák nyelv és irodalom szakból. A tanulmányok célja, hogy teljes értékű képzést...

Ösztöndíjpályázatok

2018.05.15. A Külgazdasági és Külügyminisztérium két ösztöndíjpályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévben a magyarországi, szülőföldi és csehországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és...

Internet és nyelvtanóra II. („Mémrobbanás”)

2018. április 25-én került sor Az internet és nyelvtanóra c. előadás-sorozat második felvonására („Mémrobbanás”). Istók Béla az internetes mémek definiálhatóságáról, kutathatóságáról, nyelvészeti-szemiotikai szempontú megközelíthetőségéről, Szerdi Ilona pedig...

Csodálatos kémia

2018.04.27. A Komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola tanulói április 27-én izgalmas, élménydús kísérletsorozatnak voltak aktív résztvevői a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszékén. A hetedikes...

Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat

2018.04.16-18. A Selye János Egyetem Testnevelés Tanszék vezetője,  PaedDr. Dobay Beáta, PhD. meghívott előadóként vett részt Debrecenben az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 kódszámú „Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása”...

Testnevelés Tanszék - EFOP megbeszélés

2018.03.23-24. A Selye János Egyetem Testnevelés Tanszékének vezetője, PaedDr. Dobay Beáta, PhD. részt vett 2018. március 23-24-én a Szegedi Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán a Testnevelés...

Egy testnevelésóra margójára

A Selye János Egyetem 2. éves óvópedagógia hallgatók testnevelésórája nagyon jó hangulatban telt el 2018 áprilisában. A hallgatók paddal végezhető gyakorlatokkal ismerkedtek meg. A jó hangulatot mi...

A 44. Komárom - Komárom Nemzetközi Utcai Futóversenyen a Selye János Egyetem hal…

A SJE Tanárképző Karának Óvópedagógia szakon tanuló másodéves hallgatói nagy számban segítették a verseny napján a futókat. Idén először került megrendezésre a MINI KK futóversenyen...

Beszélgetés Peter Andruška szlovák íróval

2018.04.26. A Tanárképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének első éves mesterszintű diákjai rendhagyó előadáson vettek részt 2018. április 26-án. A csoportot Peter Andruška szlovák író...

Rendhagyó zeneóra az Óvó és Tanítóképző Tanszéken

2018.04.05. Az Óvó- és Tanítóképző Tanszéken rendhagyó zeneóra zajlott 2018. április 5-én. A tanszékre látogatott Katona István népzenész, aki érdekes előadásával, megnyerő személyiségével és széleskörű...

Hallgatói sikerek a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntőjén

2018. március 28-án, Komáromban került megrendezésre a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntője. A Tanárképző Kart több hallgatónk és doktoranduszunk is képviselte. Szerdi Ilona...

Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat – könyvbemutató

Könyvbemutató a Tanárképző Karon 2018. április 23-án 13 órakor került sor Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat című könyvének bemutatójára. A kötet a Muravidék Baráti Kör...

Erasmus+ vendégelőadók a Történelem Tanszéken

2018. április 16. Az Ersamus+ nemzetközi tudományos csereprogram keretében a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszékének két munkatársa volt az SJE Tanárképző Kar...

A Prae folyóirat lapszámainak bemutatója

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport meghív minden kedves érdeklődőt a Prae folyóirat Trónok harca, Líratechnikák és Poptechnikák című számainak bemutatójára. Vendég: L. Varga Péter, a folyóirat főszerkesztője. Beszélgetőtársak: Baka...

A 2018.04.11-i egyetemi TDK végeredménye (képekkel)

2018. április 11-én a Komáromi Egyetemi Napok keretén belül zajlott a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulója. Ezen a Tanárképző Kar hallgatói az alábbi eredményeket érték el: Nyelv- és irodalomtudományi...

Rendhagyó pedagógiai diagnosztikai szeminárium

2018.04.04. A Tanárképző Kar Óvó és Tanítóképző Tanszékén 2018. áprílis 4-én és április 11-én rendhagyó szeminárium zajlott a pedagógiai diagnosztika tantárgyhoz kapcsolódóan a harmadéves óvó- és tanítóképzős hallgatók...

A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései c. kötet könyvbemutatója

2018. március 27-én az egri Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtárában az intézmény Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete könyvbemutatót tartott. A rendezvény célja az volt, hogy a szélesebbközönséggel is megismertesse...

Workshop-sorozat a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken

2018. március 27-én a négyrészesre tervezett Internet és nyelvtanóra c. interaktív foglalkozás első találkozása valósult meg Istók Béla és Szerdi Ilona doktoranduszok szervezésében. Témája a mai magyar nyelv szókészlete...

XIV. Komáromi Egyetemi Napok (fotók + beszámolók)

XIV. Komáromi Egyetemi Napok – Program – Komárňanské univerzitné dni XIV.   Hétfő : 2018. 04. 09. 09:45 Megnyitó (aula) 10:00 Dr. Povedák István: Összeesküvés-elméletek világképe (aula) 12:00 Női vállalkozók fóruma (K1) 13:00 Dr. Farkas...

Időszerű eredmények a biológia tudományban és oktatásában

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Savaria Biológiai Tanszéke 2018. április...

Egy mesés délelőtt Andersen emlékére

Április 2-án ünnepeljük a nagy dán meseíró, Hans Christian Andersen születésnapját, mely egyben a Gyermekkönyvek nemzetközi napja is immáron 1967-től. Az utóbbi években hazánkban és a környező országokban...

Rendhagyó kémiaóra

2018. március 19-én az SJE TKK Kémia Tanszékre rendhagyó kémiaórára érkeztek a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai. A résztvevők számára látványos, színes fényjelenségek, gyors lefolyású kémiai...

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

2018.03.01. A Selye János Egyetem futsal- és kosárlabdacsapata 2018. március 1-3. között részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett hagyományos Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján. Hasonlóan a korábbi...

Kerekasztal-beszélgetés a Debreceni Egyetemen

2018.03.07. A Debreceni Egyetem és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya (Molnár Dániel és Ajpok Vivien) szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor a határon túli...

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.