Rozširujúce štúdium

18.06.2019 Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom r. 2019 / 2020
Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných školách. Vzdelanie odborne garantuje a zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS.
 
Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci, absolventi vysokoškolského štúdia II. stupňa v učiteľskom študijnom odbore inom ako slovenský jazyk a literatúra. 
 

Kontakt:
Mgr. Tímea Mészáros
Študijná referentka
Kancelária: budova PF č. d. 217
E-mail:

Stránkové dni:
Streda      09:00-11:00, 13:00-15:00
Štvrtok      09:00-11:00

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.