Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry

15.01.2018. Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom r. 2018 / 2019. Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných školách. Vzdelanie odborne garantuje a zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS.

Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci, absolventi vysokoškolského štúdia II. stupňa v učiteľskom študijnom odbore inom ako slovenský jazyk a literatúra. O úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu sa vydáva vysvedčenie.

Prihláška RŠ SJaL
Informácie RŠ SJaL

Všeobecné zásady rozširujúceho štúdia na PF UJS

Kontakt:
Mgr. Tímea Mészáros
študijná referentka
Kancelária: budova PF č. d. 217
e-mail:

Stránkové dni 
Streda       9.00-11.00, 13.00-15.00
Štvrtok      9.00-11.00

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.