Rozširujúce štúdium

Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných školách. Vzdelanie odborne garantuje a zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci, absolventi vysokoškolského štúdia II. stupňa v učiteľskom študijnom odbore inom ako slovenský jazyk a literatúra. 

Kontakt:
Bc. Csilla Vas
Študijná referentka
Kancelária: budova PF č. d. 217
Tel.: 035/3260-807
E-mail: 

Stránkové dni:
Streda      13:00-15:00
Štvrtok      09:00-11:00
Piatok       09:00-11:00

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.