Rozširujúce štúdium

22.03.2019. Pedagogická fakulta UJS otvára rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry aj v akademickom roku 2019 / 2020. Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať predmet slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných školách. Vzdelanie odborne garantuje a zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS.

Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci, absolventi vysokoškolského štúdia II. stupňa v učiteľskom študijnom odbore inom ako slovenský jazyk a literatúra. O úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu sa vydáva vysvedčenie.

Prihláška RŠ SJaL
Informácie RŠ SJaL
Všeobecné zásady rozširujúceho štúdia na PF UJS

Kontakt:
Mgr. Tímea Mészáros
Študijná referentka
Kancelária: budova PF č. d. 217
E-mail:

Stránkové dni:
Streda      09:00-11:00, 13:00-15:00
Štvrtok      09:00-11:00

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.