Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2015/16 sa začína 1.9.2015 a končí 31.8.2016.

 

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka 07.09.2015 – 11.09.2015

elektronický zápis pre vyšších ročníkov do 11.09.2015

Slávnostné otvorenie ak. roku: 18. 09. 2015 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 21.09.2015 – 19.12.2015

Zimné prázdniny: 20.12.2015 – 03.01.2016

Skúškové obdobie v ZS: 04.01.2016  – 13.02.2016

Výučba v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 15.02.2016 – 15.05.2016

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 15.02.2016 – 01.05.2016

pre II. ročník magisterského štúdia: 15.02.2016 – 03.04.2016

Skúškové obdobie v LS:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 16.05.2016 – 30.06.2016

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 02.05.2016 – 12.06.2016

pre II. ročník magisterského štúdia: 04.04.2016 – 15.05.2016

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 15.04.2016

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 15.05.2016

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 16.05.2016 – 04.06.2016

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 13.06.2016 – 02.07.2016

Promócie:  13.06.2016 – 15.07.2016

Prázdniny: 1.07.2016 – 31.08.2016

Opravný termín štátnej skúšky:  21.08.2016 – 26.08.2016

Termíny podania prihlášok:

bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 30.04.2016

magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2016

Tagged under harmonogram

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.