Katedra pedagogiky

O katedre

Katedra pedagogiky zabezpečuje pedagogicko-psychologický a sociálny základ učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Členovia katedry sa zapájajú aj do študijných programov odboru 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika.

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Výskum

Pedagogická Výskumná Skupina – Ratio

20. decembra 2017  na PF UJS bola založená Pedagogická Výskumná Skupina - Ratio. Ďalšie informácie: tu


Martina Marosi
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
kancelária: T516

Aktuálne

Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019 o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil za účinkovania významných interpretov slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 95.-ho výročia vystúpenia významnéhomaďarského klaviristu, skladateľa, hudobného pedagóga a etnomuzikológa, Bélu Bartóka v Komárne, ktorý ako 43 ročný navštívil naše mesto na pozvanie Spolku Jókaiho. Spomienkový koncert bol zahájený spevom speváckych zborov a vkladaním vencov k pamätnej tabuli Bélu Bartóka na stene Podunajského múzea v Komárne. Na koncerte účinkovali významní interpreti: ženský spevácky zbor Vox Femina, miešaný spevácky zbor Concordia, Eva Sýkorová flauta, Szilárd Nagy klavír. Súčasťou podujatia bola zaujímavá a hodnotná prednáška s prezentáciou o koncerte Bélu Bartóka v Komárne v podaní Agáty Csehiovej, docentky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Univerzitu J. Selyeho reprezentoval aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovicsovej, v interpretácii ktorého zazneli skladby predovšetkým Zoltána Kodálya a Bélu Bartóka s klavírnou korepetíciou Agáty Csehiovej. Ako finále koncertu zazneli spracované ľudové melódie dvoch maďarských hudobných velikánov, Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya, formou spoločného spevu účinkujúcich a obecenstva.

Pozvánka


Učiaca sa organizácia

V dňoch 8. a 16. januára 2019, na základe dobrej praxe z roka 2018, sa konalo vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS. Vzdelávanie viedol profesor Katedry pedagogiky UJS, prof. Dr. Péter Tóth, PhD. na tému Metodológia pedagogického výskumu. Účastníci vzdelávania si prehĺbili vedomosti v oblasti faktorovej analýzy. Hosťom a lektorom vzdelávania bola Monika Pogatsnik, PhD., ktorá účastníkom predstavila program AMOS.


Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudové myšlienky) - prezentácia knihy

23. apríla 2018 o 13.00 hod. v Konferenčnom centre UJS usporiada prezentáciu knihy pod vedením prof. Bélu Pukánszkeho.
Knihu vydal Kultúrny spolok  kruhu priateľov Muravidék
Záujemcov srdečne pozývame a očakávame!
Orgnizátori / Katedra pedagogiky PF UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.