Katedra nemeckého jazyka a literatúry

O katedre

 
Katedra nemeckého jazyka a literatúra zabezpečuje výučbu v odbore učiteľstvo akademických predmetov - nemecký jazyk a literatúra. Štúdium sa skladá z dvoch častí: z trojročného základného štúdia (Bc.) a z dvojročného magisterského štúdia (Mgr.). Absolventi získavajú spôsobilosť vyučovať nemecký jazyk a literatúru v ročníkoch 5-12. základných a stredných škôl. Katedra zabezpečuje okrem výučby budúcich pedagógov-jazykárov aj výučbu cudzích jazykov pre študentov celej univerzity.
 
 

Sekretariát

 
Bc. Csilla Vas
e-mail:
tel: 00421 (35) 3260 736
kancelária: T217
 

Výskum

Aktuality

Komorner Germanistentag 2.0  - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literatúry

Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2.0". S podujatím chceli organizátori nadviazať na tradíciu spustenú pred asi 10 rokmi ešte v rámci Katedry modernej filológie. Prednášatelia z Bratislavy, Segedínu (MR) a Vesprímu (MR) prezentovali v troch tematických blokoch (lingvistika, literárna veda, metodika) svoje projekty a výsledky resp. referovali o aktuálnych otázkach germanistiky. Bolo pre nás veľkým potešením, že v obecenstve boli prítomní vo veľkom počte aj naši študenti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie. Dúfame, že po tejto úspešnej prezentácii našej novej katedry v širšom kruhu pokračujeme v tejto tradícii aj v budúcom roku. 

 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.