Katedra anglického jazyka a literatúry

O katedre

Katedra anglického jazyka a literatúra zabezpečuje výučbu v odbore učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra. Štúdium sa skladá z dvoch častí: z trojročného základného štúdia (Bc.) a z dvojročného magisterského štúdia (Mgr.). Absolventi získavajú spôsobilosť vyučovať anglický jazyk a literatúru v ročníkoch 5-12. základných a stredných škôl. Katedra zabezpečuje okrem výučby budúcich pedagógov-jazykárov aj výučbu cudzích jazykov pre študentov celej univerzity.

>> ďalej na webovú stránku katedry

Sekretariát

Bc. Csilla Vas

e-mail:

tel: 00421 (35) 3260 736

kancelária: T217

 

Výskum

Katedra je zapojená do nasledujúci výskumný projekt:

Číslo projektu: 002UJS-4/2016

Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov

KEGA projekt

Riešiteľ projektu: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.

Hlavné výskumné oblasti katedry:

 

dramatické techniky vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

po anglicky s dyslexiou

príslovia, porekadlá a antiproverbiá vo výučbe anglického jazyka

translatológia

Aktuality

Rozvoj interkultúrnych kompetencií: Belgicko - Maďarsko - Slovensko

Dňa 13.03.2019 sa na Katedre anglického jazyka a literatúry uskutočnil workshop v spolupráci s Katolíckou vysokou školou Apor Vilmos, Maďarsko. V rámci workshopu navštívili Katedru vysokoškolskí učitelia z Maďarska a študenti z Belgicka. Hlavným cieľom prednášok, diskusií a rôznych aktivít bol rozvoj interkultúrnych kompetencií a  spoznanie nápadov a prístupov  z rôznych kultúrnych pozadí a zblížiť ich prostredníctvom diskusií a dramatických techník.

 


Súčasné trendy vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

Sympózium v anglickom jazyku dňa 7. novembra 2018 poskytlo priestor pre 8 prednášateľov zo Slovenska a Maďarska. Jednotlivé príspevky v dvoch sekciách sa venovali hlavne metodologickým výzvam výučby angličtiny ako cudzí jazyk. Rozoberali sa témy ako inkluzívne vzdelávanie, príslovia a porekadlá na hodinách cudzích jazykov, porovnanie vyučovania angličtiny a slovenčiny ako cudzí jazyk, videohry na hodinách cudzích jazykov a najnovšie výzvy a aktuálne otázky v príprave budúcich učiteľov angličtiny.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.