Katedra anglického jazyka a literatúry

O katedre

Katedra anglického jazyka a literatúra zabezpečuje výučbu v odbore učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra. Štúdium sa skladá z dvoch častí: z trojročného základného štúdia (Bc.) a z dvojročného magisterského štúdia (Mgr.). Absolventi získavajú spôsobilosť vyučovať anglický jazyk a literatúru v ročníkoch 5-12. základných a stredných škôl. Katedra zabezpečuje okrem výučby budúcich pedagógov-jazykárov aj výučbu cudzích jazykov pre študentov celej univerzity.

>> ďalej na webovú stránku katedry

Sekretariát

Mgr. Hanusz Szilvia

tel: 00421 (35) 3260 754
kancelária: T313

Výskum

Katedra je zapojená do nasledujúci výskumný projekt:

KEGA projekt (2019-2021)
006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách
Zodpovedný riešiteľ projektu: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Spoluriešitelia:
Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
PaedDr. Peter Zolczer
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.
Mgr. Renáta Marosiová

Číslo projektu: 002UJS-4/2016

Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov

KEGA projekt

Riešiteľ projektu: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.

Hlavné výskumné oblasti katedry:

dramatické techniky vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

po anglicky s dyslexiou

príslovia, porekadlá a antiproverbiá vo výučbe anglického jazyka

translatológia

Aktuality

INVITATION

REGISTRATION


Publikácia Renáty Marosiovej u Cambridge Scholars Publishing

V novembri 2019 bola vydaná štúdia Mgr. Renáty Marosiovej názvom „Buddhism in P.L. Travers’s Mary Poppins Novels” u medzinárodne uznávanom vydavateľstve Cambridge Scholars Publishing. Zborník, v ktorom štúdia bola publikovaná, je výsledkom prednášok pripravených na 13. konferenciu Hungarian Society for the Study of English (HUSSE) v januári 2017. Renáta Marosiová pôsobí od roku 2016 ako odborná asistentka na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho.


Tvorivé dielne pre angličtinárov na Katedre anglického jazyka a literatúry

11. novembra 2019 Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS organizuje tvorivé dielne pre angličtinárov základných a stredných škôl s názvom „EFL Teacher Training Workshop I. Improving Creativity in the English as a Foreign Language Classroom”. V rámci workshopu budú prezentované dramatické techniky a iné kreatívne a inovatívne formy vyučovania angličtiny ako cudzí jazyk. Program


Zastúpenie Pedagogickej fakulty na VI. Maďarskej interdisciplinárnej konferencii humoru

Dňa 3.-4. októbra 2019 prebehla na univerzite EKE v Jágri (Maďarsko) VI. Maďarská interdisciplinárna konferencia humoru. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho zastupovali zamestnanci a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry a Katedry maďarského jazyka a literatúry s nasledovnými prednáškami:

– Anna Litovkina (ako spoluprednášajúca plenárnej prednášky): Antiproverbiá vo fókuse: smery, výsledky, výzvy výskumov (Fókuszban a közmondásferdítések: kutatási irányzatok, eredmények és kihívások);

– Andrea Puskás: Revízia spoločenských stereotypov pomocou humoru v americkej situačnej komédii s názvom Teória veľkého tresku (Társadalmi sztereotípiák revíziója a humor segítségével az Agymenők című amerikai szituációs komédiában);

– Renáta Marosiová: Kto poskladal znovu Humpty Dumptyho? (Ki rakta újra össze Humpty Dumptyt?);

– Peter Zolczer: Humor v prekladoch filmových názvov (Humor a filmcímfordításokban);

– Vojtech Istók: Futbal – humor – slovotvorba (Futball – humor ­– szóalkotás);

– Kristián Szöllősi: „But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetové fandenie futbalu a porušovanie maxím („But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és maximasértés).

Anna Litovkina, docentka Katedry anglického jazyka a literatúry viedla sekciu s názvom Mechanizmy humoru (A humor működése) a rozhovor s maďarskou humoristkou Anettou Kormos.


Rozvoj interkultúrnych kompetencií: Belgicko - Maďarsko - Slovensko

Dňa 13.03.2019 sa na Katedre anglického jazyka a literatúry uskutočnil workshop v spolupráci s Katolíckou vysokou školou Apor Vilmos, Maďarsko. V rámci workshopu navštívili Katedru vysokoškolskí učitelia z Maďarska a študenti z Belgicka. Hlavným cieľom prednášok, diskusií a rôznych aktivít bol rozvoj interkultúrnych kompetencií a  spoznanie nápadov a prístupov  z rôznych kultúrnych pozadí a zblížiť ich prostredníctvom diskusií a dramatických techník.

 


Súčasné trendy vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

Sympózium v anglickom jazyku dňa 7. novembra 2018 poskytlo priestor pre 8 prednášateľov zo Slovenska a Maďarska. Jednotlivé príspevky v dvoch sekciách sa venovali hlavne metodologickým výzvam výučby angličtiny ako cudzí jazyk. Rozoberali sa témy ako inkluzívne vzdelávanie, príslovia a porekadlá na hodinách cudzích jazykov, porovnanie vyučovania angličtiny a slovenčiny ako cudzí jazyk, videohry na hodinách cudzích jazykov a najnovšie výzvy a aktuálne otázky v príprave budúcich učiteľov angličtiny.

Infraštruktúra študijného programu

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.