Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Katedra biológie Savaria Prírodovedeckej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda usporiada 4. apríla 2018. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Aktuálne výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie“. Konferencia ponúka fórum pre vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov na výmenu názorov o uplatňovaní vedeckých poznatkov z biológie v oblasti vedy, výskumu, interdisciplinárneho výskumu a vo vyučovaní. Budú prezentované nové výsledky vedy a výskumu, nové metódy a techniky, spôsoby a návrhy, ako sa môžu zaviesť tieto nové poznatky do vyučovania predovšetkým na úrovni vysokoškolského vzdelávania, postgraduálneho resp. celoživotného vzdelávania.

V rámci plenárnej sekcie Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. (TU, Zvolen; UKE SAV, Bratislava, Slovensko) bude prezentovať prednášku „Biodiverzita, krajinná rozmanitosť a integrované riadenie krajiny“, a prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (PdF UP, Olomouc, Česká republika) tému „Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní“. Na konferencii sa zúčastnia aj ďalší pozvaní hostia z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a samozrejme aj zo Slovenska.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.