Történelem Tanszék

Leírás

A Történelem Tanszék 2005-től fejti ki tudományos és pedagógiai tevékenységét. Fő feladata az, hogy megfelelően képzett történelem szakos pedagógusokkal lássa el a szlovákiai magyar iskolákat, de a tanszéken megszerzett diploma ettől sokkal szélesebb körű érvényesülést tesz lehetővé. A tanszéken az egyetemes történet oktatása mellett külön hangsúlyt helyezünk a történelmi Magyarország és az ott élő népek történetének, valamint a szlovákiai magyar kisebbség történetének az oktatására. A tanszéken folyó tudományos munka fő csomópontjait a történelemtanítás módszertana, a közép-kelet európai térség 19. és 20. századi történelmének és a szlovákiai magyarok történetének kutatása jelenti. A színvonalas tudományos munkáról oktatóink gazdag publikációs tevékenysége és a tudományos projektekben való részvétele tanúskodik. Tanszékünkön jelenleg két a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az SZTA Tudományos Ügynöksége (VEGA) által támogatott kutatási projekt fut.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

>> tovább a tanszék honlapjára

Titkárság

PaedDr. Török Ágnes
e-mail:
tel: 00421 (35) 3260 736
iroda: T209

Kutatás

A tanszéken jelenleg futó projektek:
1.A Csehszlovák Köztársaság és a magyar kisebbség (1930–1938).
Vega-projekt
a projekt azonosítási száma: 2/0023/12
projektvezető a tanszéken: dr. habil Simon Attila, PhD.

2. A politikai-mediális propaganda formái Közép-Európában, Csehszlovákiában és Magyarországon (1938-1968)
Vega-projekt
a projekt azonosítási száma: 1/0158 /14
projektvezető a tanszéken: dr. habil Vajda Barnabás, PhD.

Aktuális

Tanszéki kirándulás 2018.04.25-29.


Erasmus+ vendégelőadók a Történelem Tanszéken

2018. április 16. Az Ersamus+ nemzetközi tudományos csereprogram keretében a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszékének két munkatársa volt az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék vendége: Dr. habil. Vitári Zsolt, Modernkori Történeti Tanszék vezetője és Dr. Pilkhoffer Mónika, a pécsi tanszék kutatója-oktatója.
 
A vendégelőadások témái:
 
Dr. habil. Vitári Zsolt: Gyerek és ifjú a magyarországi németeknél és politizálódások az 1930-as és 1940-es években:
 
- A magyarországi Volksbund története
- Magyar kisebbségpolitika a két világháború között és a magyarországi németek
- A birodalmi német népcsoport politika
 
Dr. Pilkhoffer Mónika: Nemzeti stílustörekvések az Osztrák-Magyar Monarchia építészetében:
 
- Polgári lakáskultúra a 19. század második felében Magyarországon
- Városrendezés és a 19. századi városkép változásai
- Az Osztrák-Magyar Monarchia két fővárosa: Bécs és Budapest
 

Kerekasztal-beszélgetés a Debreceni Egyetemen

2018.03.07. A Debreceni Egyetem és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya (Molnár Dániel és Ajpok Vivien) szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor a határon túli magyar kisebbségekől és a náluk zajló történelemtanítás aktuális helyzetéről. A Debreceni Egyetem Főépületében lezajlott kerekasztal-beszélgetésen részt vett: Demeter Emőke központvezető (RMPSZ Partiumi Területi Oktatási Központ); László László történelemtanár, tankönyvszerző és –fordító (Silvania Főgimnázium Zilah); Orosz Ildikó rektor (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola); Takács Márta elnök (Magyar Rektori Konferencia Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottsága); a Selye János Egyetem Tanárképző Karát Vajda Barnabás történész, dékánhelyettes képviselte. Ünnepi köszöntőt Prof. Dr. Bartha Elek, oktatási rektorhelyettes (Debreceni Egyetem) mondott, a beszélgetés moderátora pedig Prof. Dr. Jávor András, rektori főtanácsadó (Debreceni Egyetem) volt.


A 2016/2017-es akadémiai évben sikeresen pályázott a Márton Áron Tehetséggondozó Programban Bc. Nagy Tibor, a Történelem Tanszék 1Mgr. hallgatója. Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. tutori irányítása alatt Nagy Tibor kutatási pályamunkája a ,,Digitális tananyagok készítése és felhasználási lehetőségei a történelemtanításban" volt. A hallgató kiváló pályamunkát készített és mutatott be a tehetséggondozó program záró eseményén 2017 nyarán.


Rácz Lajos professzor előadásai a TKK-n

2017.10.23-24. Az Erasmus+ nemzetközi program keretében vendégünk volt Rácz Lajos, a Szegedi Egyetem professzora. Rácz professzor a TKK Történelem Tanszék vendégeként több előadást tartott, egyúttal találkozott a Tanárképző Kar vezetésével is.


KONFERENCIA: A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

2017.10.12. A Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke  és a Tanárképző Kar Történelem Tanszéke konferenciát szervez: A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN ÉLETUTAK A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZBAN cimmel.

Időpont és helyszin: 2017. október 12., 9.00 órától az SJE Református Teológiai Kar 14-es sz. termében.

A konferencia programja:

08.30-09.00 Regisztráció
09:00-09:15 A konferencia megnyitása: Lévai Attila, dékán
09.15-10.30 Hit – egyház – hatalom:

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.
Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.
Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.
Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Vita

10.30-10.45  Szünet
10.45-12.15 Egyház és szolgálat:

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.
Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.
Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.
Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Vita

12.15-13.15  Szünet
13.15-15.45 Új keretek között:

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.
Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.
Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Vita

14.45-15.00  Szünet
15.00-16.00 Szolgálatban:

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun
Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)
Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata

Vita

16.00 Zárszó
A konferencia a VEGA 1/0528/16-os számú  A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918-1952 című.  kutatási program keretében valósul meg. 


Az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszéken sikeresen megvédte PaedDr. dolgozatát Mgr. Kulcsár Mónika. Munkájának címe és témája: ,,A politikai extrémizmusok jelei és megnyilvánulási formái, valamint a hatástalanításukra felhasználható pedagógiai eszközök a történelemtanításban." 

A képen a doktori dolgozat szerzőjén kívül a Történelem Tanszék munkatársai láthatók: Dr. habil. Simon Attila, PhD.; Dr. habil. Szarka László, CSc.; Dr. habil. Popély Árpád, PhD.


Molnár Imre előadása Esterházy Jánosról

2017. március 28. : Dr. Molnár Imre történész, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatója ad elő Esterházy Jánosról, illetve válaszol a kérdésekre vele kapcsolatban. Helyszín és időpont: Tanárképző Kar, 9.00 óra, T 404-es terem. Meghívó itt.


2016. október 25-én, kedden 9.40-től a 404-es teremben Rácz Lajos a szegedi egyetem docense tart előadást a természeti katasztrófáknak a történelemre gyakorolt hatásáról. Az előaadásra minden érdeklődőt szeretetel várunk.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.