Történelem Tanszék

Leírás

[English language information on the Department of History see below the Hungarian text]
 
A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszéke és annak munkatársai 2005-től fejtenek ki tudományos kutatói és pedagógiai tevékenységet. A tanszék fő feladata, hogy korszerű szellemben képzett történelem szakos pedagógusokat képezzen elsősorban a szlovákiai magyar alap- és középiskolák számára.
 
Karunkon és a tanszékünkön alapvetően magyar nyelvű képzés folyik.
 
A Történelem Tanszéken kétszintű (osztott) egyetemi képzés zajlik. A képzés első három éve az alapszint, amelynek a végén, sikeres álmamvizsga esetén, a hallgató bakalár (Bc.) titulust szerez. Az alapszintet követi a kétéves mesterszint, amelynek a végén, sikeres álmamvizsga esetén, a hallgató Mgr. titulust szerez. Az alapszintű tanulmányok végén a hallgató szakdolgozatot, a mesterszintű tanulmányok végén pedig diplomamunkát ír.  
 
A történelemtanár-képzés mellett a Történelem Tanszéken szerzett diploma számos más területen való érvényesüléshez is hozzásegíthet, mint például újságíró, kultúraszervező, múzeumi munkatárs, idegenvezető stb.  
 
A tanszéken az egyetemes történelem oktatása mellett külön hangsúlyt helyezünk a történelmi Magyarország és az ott élő népek történetének, valamint a szlovákiai magyar kisebbség történetének az oktatására. 
 
A tanszéken folyó tudományos munka fő csomópontjait a történelemtanítás módszertana, a közép-kelet-európai térség 19. és 20. századi történelmének, a szlovákiai magyarok történetének és a hidegháborúnak a kutatása jelenti. A színvonalas tudományos munkáról oktatóink gazdag publikációs tevékenysége és a tudományos projektekben való részvétele tanúskodik. A tanszéken folyamatosan zajlanak a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományos Ügynöksége (VEGA) által támogatott kutatási projektek. 
 
>> tovább a tanszék honlapjára
 
About the Department of History
 
The main goal of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University is to train well qualified professional teachers in history and humanities who are familiar with the Central European historical and cultural space. 
 
J. Selye University, which is located in Komárno, Slovakia, is a state university, sponsored both by the Slovak and the Hungarian governments. The courses at the Faculty of Education as well as at the Department of History are mostly and dominantly taught in Hungarian language; even though we can run certain courses in Slovak, in English, and in German. 
 
The Department of History runs fully accredited bachelor as well as master courses. The backbone of our bachelor´s training (Bc. level : Semester 1-6) is European history, the history of Hungary and Slovakia, the Cold War; while the magister training  (Mgr. level : Semester 7-10) focuses on the 19th and 20th century history of the Central European region, and the issue of national minorities. The graduates of the Department can make a carrier as teachers of history (both on elementary school and secondary school level), museology specialists, media workers, tourist guides, etc. or work in various fields such as education, culture, and public administration. 
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department of History has had intensive contacts with renowned scientific institutions such as: the Historical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences Bratislava, the Forum Institute for Research of Minorities Šamorín, the Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Science Department of History Košice, the Cold War History Research Center at the Corvinus Uniersity Budapest, the International Society for History Didactics, etc.
 
Members of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University:
 
Dr. habil. Attila Simon, PhD. – Head of the Department
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.

Titkárság

Bc. Vas Csilla
e-mail:
tel: 00421 (35) 3260 736
iroda: T217

Kutatás

[English language information on the scientific projects of the Department of History see below the Hungarian text]
 
A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszékén folyó tudományos munka fő csomópontjait a történelemtanítás módszertana, a közép-kelet-európai térség 19. és 20. századi történelmének és a szlovákiai magyarok történetének a kutatása jelenti. A színvonalas tudományos munkáról oktatóink gazdag publikációs tevékenysége és a tudományos projektekben való részvétele tanúskodik. A tanszéken folyamatosan zajlanak a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományos Ügynöksége (VEGA) által támogatott kutatási projektek. 
 
A Tanárképző Kar Történelem Tanszékén jegyzett tudományos projektek:

A Csehszlovák Köztársaság és a magyar kisebbség (1930–1938). Vega-projekt : 2/0023/12. Projektvezető: Dr. habil Simon Attila, PhD.
 
A politikai-mediális propaganda formái Közép-Európában, Csehszlovákiában és Magyarországon (1938-1968).  Vega-projekt : 1/0158 /14. Projektvezető: Dr. habil Vajda Barnabás, PhD.

A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1919-1952. VEGA projekt : 1/0528/16 (a Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszékével együttműködésben). Projektvezető: Dr. habil Simon Attila, PhD.

A szabadság különféle formái a totális államban - politikai élet, vallás, turizmus, média 1938–1968. VEGA-projekt: 2019 – 2021: 1/0163/19.  Projektvezető: Dr. habil Vajda Barnabás, PhD.
 
Scientific projects at the Department of History
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department has been involved in the following international scientific projects:
 
The Czechoslovak Republic and the Hungarian minority (1930–1938). VEGA project : 2/0023/12. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968).  Vega project : 1/0158 /14. Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.
 
Reformed Church in Slovakia 1919-1952. VEGA project : 1/0528/16. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Different forms of Freedom in a totalitarian state - political life, religion, tourism and media in (Czecho)Slovakia, Hungary and Eastern Europe 1938–1968. VEGA project: 2019 – 2021: 1/0163/19.  Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.

Aktuális

Történész hallgatónk sikere a Márton Áron Tehetséggondozó Programban

2018.08.27.  Mgr. Kálmán Cyntia, az SJE Tanárkpző Kar történelem-angol szakos hallgatója a 2018-as akadémiai évben sikeresen pályázott a Márton Áron Tehetséggondozó Programban. Kutatásának témája és címe, amit Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. tutori irányítása alatt végzett, „A sztálinizmus szatírája George Orwell Állatfarm és 1984című műveiben” volt. Mgr. Kálmán Cyntia a tehetséggondozó program zárókonferenciája után a szakmai vezetők és szekcióvezetők javaslatára a Márton Áron Tehetséggondozó Program Oklevelében részesült.


A TKK hallgatója mint a Komáromi Erőd egyik idegenvezetője

Nemrégiben az erőd időszakos munkalehetőséget kínált egyetemi hallgatók számára. Az SJE Tanárképző Kar történelem és katechetika szakos hallgatójaként  jelentkeztem, és idegenvezetőként el is tudtam helyezkedni az erődben. A követelmények között volt a beszédkészség, az előadókészség és a nyelvtudás. A képes beszámoló itt található (link)


Tanszéki kirándulás 2018.04.25-29.


Erasmus+ vendégelőadók a Történelem Tanszéken

2018. április 16. Az Ersamus+ nemzetközi tudományos csereprogram keretében a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszékének két munkatársa volt az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék vendége: Dr. habil. Vitári Zsolt, Modernkori Történeti Tanszék vezetője és Dr. Pilkhoffer Mónika, a pécsi tanszék kutatója-oktatója.
 
A vendégelőadások témái:
 
Dr. habil. Vitári Zsolt: Gyerek és ifjú a magyarországi németeknél és politizálódások az 1930-as és 1940-es években:
 
- A magyarországi Volksbund története
- Magyar kisebbségpolitika a két világháború között és a magyarországi németek
- A birodalmi német népcsoport politika
 
Dr. Pilkhoffer Mónika: Nemzeti stílustörekvések az Osztrák-Magyar Monarchia építészetében:
 
- Polgári lakáskultúra a 19. század második felében Magyarországon
- Városrendezés és a 19. századi városkép változásai
- Az Osztrák-Magyar Monarchia két fővárosa: Bécs és Budapest
 

Kerekasztal-beszélgetés a Debreceni Egyetemen

2018.03.07. A Debreceni Egyetem és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya (Molnár Dániel és Ajpok Vivien) szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor a határon túli magyar kisebbségekől és a náluk zajló történelemtanítás aktuális helyzetéről. A Debreceni Egyetem Főépületében lezajlott kerekasztal-beszélgetésen részt vett: Demeter Emőke központvezető (RMPSZ Partiumi Területi Oktatási Központ); László László történelemtanár, tankönyvszerző és –fordító (Silvania Főgimnázium Zilah); Orosz Ildikó rektor (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola); Takács Márta elnök (Magyar Rektori Konferencia Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottsága); a Selye János Egyetem Tanárképző Karát Vajda Barnabás történész, dékánhelyettes képviselte. Ünnepi köszöntőt Prof. Dr. Bartha Elek, oktatási rektorhelyettes (Debreceni Egyetem) mondott, a beszélgetés moderátora pedig Prof. Dr. Jávor András, rektori főtanácsadó (Debreceni Egyetem) volt.


A 2016/2017-es akadémiai évben sikeresen pályázott a Márton Áron Tehetséggondozó Programban Bc. Nagy Tibor, a Történelem Tanszék 1Mgr. hallgatója. Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. tutori irányítása alatt Nagy Tibor kutatási pályamunkája a ,,Digitális tananyagok készítése és felhasználási lehetőségei a történelemtanításban" volt. A hallgató kiváló pályamunkát készített és mutatott be a tehetséggondozó program záró eseményén 2017 nyarán.


Rácz Lajos professzor előadásai a TKK-n

2017.10.23-24. Az Erasmus+ nemzetközi program keretében vendégünk volt Rácz Lajos, a Szegedi Egyetem professzora. Rácz professzor a TKK Történelem Tanszék vendégeként több előadást tartott, egyúttal találkozott a Tanárképző Kar vezetésével is.


KONFERENCIA: A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

2017.10.12. A Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke  és a Tanárképző Kar Történelem Tanszéke konferenciát szervez: A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN ÉLETUTAK A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZBAN cimmel.

Időpont és helyszin: 2017. október 12., 9.00 órától az SJE Református Teológiai Kar 14-es sz. termében.

A konferencia programja:

08.30-09.00 Regisztráció
09:00-09:15 A konferencia megnyitása: Lévai Attila, dékán
09.15-10.30 Hit – egyház – hatalom:

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.
Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.
Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.
Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Vita

10.30-10.45  Szünet
10.45-12.15 Egyház és szolgálat:

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.
Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.
Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.
Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Vita

12.15-13.15  Szünet
13.15-15.45 Új keretek között:

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.
Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.
Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Vita

14.45-15.00  Szünet
15.00-16.00 Szolgálatban:

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun
Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)
Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata

Vita

16.00 Zárszó
A konferencia a VEGA 1/0528/16-os számú  A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918-1952 című.  kutatási program keretében valósul meg. 


Az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszéken sikeresen megvédte PaedDr. dolgozatát Mgr. Kulcsár Mónika. Munkájának címe és témája: ,,A politikai extrémizmusok jelei és megnyilvánulási formái, valamint a hatástalanításukra felhasználható pedagógiai eszközök a történelemtanításban." 

A képen a doktori dolgozat szerzőjén kívül a Történelem Tanszék munkatársai láthatók: Dr. habil. Simon Attila, PhD.; Dr. habil. Szarka László, CSc.; Dr. habil. Popély Árpád, PhD.


Molnár Imre előadása Esterházy Jánosról

2017. március 28. : Dr. Molnár Imre történész, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatója ad elő Esterházy Jánosról, illetve válaszol a kérdésekre vele kapcsolatban. Helyszín és időpont: Tanárképző Kar, 9.00 óra, T 404-es terem. Meghívó itt.


2016. október 25-én, kedden 9.40-től a 404-es teremben Rácz Lajos a szegedi egyetem docense tart előadást a természeti katasztrófáknak a történelemre gyakorolt hatásáról. Az előaadásra minden érdeklődőt szeretetel várunk.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.