Menu

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Leírás

A Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék elsődleges feladata általános és középiskolai tanárok, valamint a szlovák nyelv- és az irodalomtudomány területein érdekelt kutatók képzése. A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést nyújt a nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, mondattan, jelentéstan, szókészlettan, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.), valamint az ezekkel rokon területeken. Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a szlovák nyelv és irodalom oktatására, valamint annak tudományos igényű kutatására. Hallgatóink rendszeres pedagógiai gyakorlaton vesznek részt, mindemellett lehetőségük nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való részvételre is.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Titkárság

Marosi Martina
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
iroda: T516

Kutatás

Tudományos kutatási területünk a szlovák-magyar irodalmi, nyelvi, kulturális kapcsolatok vizsgálata, az elért tudományos eredmények publikálása, előadása hazai és külföldi konferenciákon és beépítése az egyetemi oktatás ismeretanyagába.

Aktuális

Az 1917-es forradalom és az irodalom

MEGHÍVÓ

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának

Szlovák Nyelv- és Irodalom Tanszéke

Tudomány Hete alkalmából tisztelettel meghívja Önt

Az 1917-es forradalom és az irodalom

c. workshopra

Résztvevők:

Jončev Zsolt

Halász Iván

Ebben az évben megemlékezünk az orosz forradalom kitörésének századik évfordulójáról. Ezen esemény hatással volt az élet majdnem összes területére, egyebek mellett irodalomra is. Természetesen kihatott a szlovák irodalomra is, egyrészt tematikusan, másrészt azokon a szerzőkön keresztül, akinek volt lehetősége közelről szemlélni ezt a forradalmat (pl. J. Jesenský, J. Gregor Tajovský). Az előadások e problematika egyes aspektusaival foglalkoznak.

Helyszín és időpont:

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 201-es tanterem

94501 Komárno, Bratislavská cesta 3322.

2017. november 6. (hétfő) 14.15 óra


Megjelent Tóth Sándor János új könyve

A monográfia a szlovák és a magyar összevető nyelvtant etnolingvisztikai szempontból világítja meg. Rendszerezi a témában eddig megjelent komparatív munkákat a világ nyelvi képe és a nyelvi relativizmus szemszögéből. A könyvet szlovák és magyar szakos hallgatóknak ajánljuk. Az ízelítőbe itt olvashat bele.


2017. 06. 13. Pozsony - Prešpurk - Bratislava


Beszámoló a Szlovák tanszék tevékenységéről - Az alábbi beszámoló a TKK Szlovák nyelv és irodalom tanszék tevékenységét foglalja össze a 2016/2017-es akadémiai évben

13. 9. 2016 - 14. 9. 2016 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil konferencie Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Organizátormi boli Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ostravská univerzita v Ostravě, Szegedi Tudományegyetem, Universytet Ślaski w Katowiciach. Názov prednášky: Internacionalizácia v slovenčine a v maďarčine.

13. - 14. 9. 2016 – Komárno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Súčasné aspekty vedy a vzdelávania. Názov jeho prednášky: Život a publicistika Petra Pavla Dováľa v Slovenskom týždenníku a Našich snahách.

24. 10. 2016 - 26. 10. 2016Spišská Kapitula: Sándor János Tóth, PhD. prednášal na konferencii Spišský biskup a jágerský arcibiskup Ján Ladislav Pyrker a Učiteľské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágr na tému: Učiteľské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágri a ich význam v súčasnom učiteľskom vzdelávaní. Organizátormi boli Katolícka Univerzita v Ružomberku a Univerzita K. Esterházhyho, Arcibiskupský úrad v Jágri.

9. 11. 2016 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa realizoval workshop Potulky po slovenských knihách v Univerzitnej knižnici UJS. Cieľom podujatia bolo predstaviť nové tituly formou komentovania. Akcie sa zúčastnili študenti prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii. Pomocou moderátora S. J. Tótha sa orientovali medzi slovenskými knihami, workshop bol osožný i pre študentov, ktorí sa chystajú písať záverečnú prácu zo slovenského jazyka a literatúry.

10.11. 2016 – Komárno: doc. Dr. Ivan Halász PhD. prednášal na tému Telepesek, őslakosok, vámosok (Dél-Szlovákia képe a szlovák irodalom tükrében) – Kolonisti, starousadalíci, colníci – Obraz južného Slovenska v zrkadle slovenskej literatúry v rámci spoločného medzinárodného workshopu Univerzity Gy. Andrássyho v Budapešti a PF Univerzity J. Selyeho Otthonosság és idegenség az irodalomban és kultúrában/Pocit domova a cudzoty v literatúre a kultúre.

10. - 11. 11. 2016 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil Bibliotéky.

21. 11. 2016 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil s poslucháčmi druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia na literárnovednej exkurzii s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka.

7. 12. 2016 – Brno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. prednášal na konferencii Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze) na tému Česko-slovensko-rumunský kultúrny a politický priestor v úvodníkoch časopisu Naše snahy.

15. 12. 2016 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil zasadnutia novokreovanej redakčnej rady slovenského literárneho časopisu Romboid v budove Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

26. 1. 2017. – Praha: doc. Dr. Ivan Halász PhD. spoluorganizoval spoločnú medzinárodnú konferenciu Právnickej fakulty UK v Prahe a Pedagogickej dakulty Univerzity J. Selyeho pod názvom Menšiny a vysoké školstvo v minulosti s súčasnosti. V rámci konferencie prednášal o vývoji maďarskojazyčného vysokého školstva v strednej Európe po roku 1989. 

6. 3. 2017 – Bratislava: Sándor János Tóth, PhD. spolu s pani dekankou sa zúčastnil rokovania PISA 2015 – Our tower of education will stand or fall? Organizátormi boli Inštitút Mateja Bela a Hans Siedel Stiftung, miesto rokovania: Hotel Austria Trend v Bratislave.

17. - 18. 3. 2017 – Nadlak: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.  mal prednášku na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila s názvom Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov. Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok s názvom Národopisné aspekty v prozaických textoch nadlackých pismákov.

27. 4. 2017 sa KSJaL uchádzala o grant KEGA s projektom č. 001UJS-4/2018, názov projektu: Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte.

8. - 12. 5. 2017 – Oradea: Sándor János Tóth, PhD. využil možnosť mobility (Erasmus) na Kresťanskej univerzite Partium vo Veľkom Varadíne. Prednášal na tému Internationalisation and globalisation of central european languages.

11. 5. 2017 – Nitra: doc. Dr. Ivan Halász PhD. sa zúčastnil rokovania Vedeckej rady Fakulty stredoeuróopskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

7. 6. 2017 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil ako porotca celoslovenského kola súťaže Poznaj slovenskú reč.Konferencia „Menšiny a vysoké školy v minulosti a súčasnosti“


Beszámoló a Szlovák tanszék tevékenységéről - Az alábbi beszámoló a TKK Szlovák nyelv és irodalom tanszék tevékenységét foglalja össze a 2015/2016-os akadémiai évben


A rendezvény neve: Területek és területiség a szlovák irodalomban
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno, Szlovákia,
Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
Helyszín: ÚSL SAV, Metská knižnica, Bratislava
Időpont: 2015. november
Jelentkezés határideje:      -
Kapcsolat: Doc. Halász Ivan, PhD.
E-mail:    
Web:


A rendezvény neve: Ľudovít Štúr emlékülés (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Szlovák Nyelv- és Irodalom Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: SJE Tanárképző Kar, T201
Időpont: 2015. november 10., 14:15
Rendezvény típusa: Szimpózium
Leírás:    Tudományos emlékülés a Štúr-évforduló alkalmából. Résztvevők: Zsilák Mária, Halász Iván, Demmel József
Kapcsolattartó:    Meno: Doc. Ivan Halász, PhD.
e-mail:
Web:    

A rendezvény neve:  A szlovák nyelv tanításának minőségi emelése - nyitrai modell c. projekt publikációinak bemutatója (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: SJE Tanárképző Kar, T201
Időpont: 2015. november 12., 8:50
Rendezvény típusa:    Könyvbemutató
Leírás:    A rendezvény bemutatja azokat a könyveket, amelyek a Szlovák nyelv és irodalom mint idegen nyelv tanításának minőségi emelése - nyitrai modell, című projekt keretén belül keletkeztek.
Kapcsolattartó:    Dr. Tóth Sándor János, PhD.
e-mail:

Web:   

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.