Óvó - és Tanítóképző Tanszék

Leírás

Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék feladata felkészíteni hallgatóit az egyetemi képzés alap- és mesterszintjének elvégzésére.

  1. alapképzés (Bc.): biztosítja a 3 éves képzési idő alatt az óvódapedagógiai diploma megszerzését és a Bc. titulus elnyerését
  2. mesterképzés (Mgr.): a sikeres Bc-tanulmányok elvégzése után 2 éves képzési idő alatt biztosítja a mesterfokú tanítói diploma megszerzését és a Mgr. titulus elnyerését

A két egyetemi szint önálló, egymásra épülő képzést biztosít. A mesterfokú képzésre várja más egyetemen végzett bakkalareatusok érdeklődését is tanulmányaik folytatására és a magiszteri diploma megszerzéséhez. A mesterképzésben folytatott tanulmányok lehetőséget biztosítanak a hasonló szakon, min. 60 %-os szakazonossággal végzett érdeklődőknek is (szociálpedagógusok, óvódapedagógusok, tanítóképzősök, gyógypedagógusok, stb.).

A tanszék biztosítja:

  1. az óvódapedagógus hallgatók alapozó és szakos képzését,
  2. a tanítóképzős hallgatók alapozó és szakos képzését,
  3. az innovatív módszertani képzést,
  4. az óvodai, nevelői és tanítói pedagógiai gyakorlatot.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Titkárság

Marosi Martina
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
iroda: T516

Kutatás

A tanszék kutatási területei:

- Pedagógiai terápia és alkalmazási lehetőségei
- Az emocionális intelligencia és fejlesztése
- Reformpedagógiai irányzatok: Projektpedagógia
- Gyermekantropológia
- Az iskolavezetés és a minőségbiztosítás elmélete
- Pedagógiai kompetenciák- kompetens pedagógus

Aktuális

Dél-Szlovákia énekkarainak koncertje

2018.11.10. Nyitra megye Önkormányzata, a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Szlovákiai Zenebarátok Társasága szervezésében került megrendezésre 2018. november 10-én a komáromi VMK-ban az EPOCHE 2018-as projekt, Dél-Szlovákia énekkarainak koncertje. Az SJE Cantus Iuventus Női Karán kívül fellépett a Marianum EIK Schola Mariana Nagyok Kórusa, a Komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa és Gyermekkara, a Komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Gaudium Vegyes kara, valamint a Selye János Gimnázium Énekkara és hangszeres kamaraegyüttese, a komáromi Concordia vegyes kar, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa. A hangverseny célja szlovákiai (Németh Šamorínsky István, Alfréd Zemanovský, Zdenko Mikula, Ivan Burlas, Milan Novák) és szlovákiai magyar zeneszerzők (Szíjjártó Jenő, Rajter Lajos, Dobi Géza, Zahovay Ernő) műveinek bemutatása. A hangversenyt a Pátria Rádió is rögzítette.

Az SJE Cantus Iuventus kórusának műsorán a következő művek szerepeltek:

1.  A. Zemanovsky – Öt magyar népdal
2.  M. Novák – In natali domini
3.  M. Novák – A kis Jézus

A kórust Orsovics Yvette vezényelte, zongorán közreműködött Fehér Eszter.

A hangverseny zárásaként a résztvevő kórusok több mint 300 énekese a Komáromi Kamarazenekar közreműködésével közösen léptett színre felejthetetlen élményt nyújtva a hallgatóságnak.

(Írásunkhoz felhasználtuk az alább található szöveget és képeket:

https://www.ros-komarno.sk/products/koncert-zborov-juzneho-slovenska-10-11-2018/;   

https://www.ros-komarno.sk/fotogalerie2/fotogalerie-2018/koncert-zborov-juzneho-slovenska/)


Projektpedagógia

2018. november 7- én a SJE TKK 505- os termében valósult meg a "PROJEKTPEDAGÓGIA" tanár - továbbképzési és tapasztalatcsere program, amelyen a SJE TKK 18 oktatója vett részt. A képzésvezető PaedDr. Szabóová Edita, PhD,. az Óvó - és Tanítóképző Tanszék adjunktusa volt. A képzés folyamán a résztvevők megismerkedtek aprojektpedagógiával kapcsolatos alapfogalmakkal, rövid történelmi hátterével, didaktikai  megközelítésével, a projektek egyes fajtáival és szakaszaival. Részletezésre került az aktuális óvodai állami oktatási program szerkezete, mint az óvodai projekttervek alkotásának egyik kiindulópontja. Az oktatók szakmailag elemezték a hallgatók által elkészített projekthálókat és az óvodai projektek tervezésének, szervezésésének, kivitelezésének, lezárásának és értékelésésének módjait. A képzés gyakorlatorientált volt, a kollégák olyan oktatási stratégiákkal ismerkedtek meg, amelyeket tantárgyaik oktatása folyamán alkalmazni tudnak.
 

Komárom történelmi belvárosának megtekintése

Az SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék hallgatói 2018. november 13-án esti sétát tettek Komárom belvárosában. Megismerkedtek a város főbb nevezetességeivel, valamint sok érdekességet hallhattak a város történelméről, a városhoz kapcsolódó mondákról, legendákról. A hallgatókat a sétán az egyetem oktatói és alkalmazottai kísérték.


SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia – Tantárgypedagógia szekció

2018 év szeptember 11. és 12. napján zajlott az idei, már tízedik Selye János Nemzetközi Tudományos Konferencia, melynek egyik jelentős szeleteként jelent meg a Tantárgypdagógia szekció. A szekció 2 szekcióvezető vezetésével, összesen 17 jelentkezővel valósult meg. A szekció keretein belül 12 előadást hallhattunk összesen 22 előadó részvételével, az előadások magyar, szlovák, illetve angol nyelven hangzottak el. A szekció tevékenységén belül 14 recenzált tanulmány került bemutatásra 30 szerző közreműködésével a konferencia tanulmánykötetében, szintén magyar, szlovák, illetve angol nyelven, melyek szakmai véleményezésén összesen 17 recenzens dolgozott. Az előadások témáit illetően rendkívül változatos területeket mutattak be, etikai nevelés, testnevelés, nyelvoktatás, matematika oktatás, óvodai nevelés, felsőoktatás, transzverzális kompetenciák, zeneiskolai oktatás, web alapú oktatás, játékpedagógia, hallgatói előmenetel, informatika és gazdasági képzés témakörökben. Az előadások során rengeteg gondolatébresztő kérdés és javaslat hangzott el a közönség soraiból, így a szekció munkája mindenképpen szakmailag inspiráló volt.


A kreativitás pedagógiája: Továbbképzés

Magyar szöveg: 2018.09.13. A kreativitás pedagógiája c. tevékenységközpontú képzés, amelyet az SJE Tanárképző Kar docense, Vass Vilmos vezet, tanulásszervezési és tanításmódszertani technikákat és ötleteket nyújt a téma iránt érdeklődő kutatók számára.  Ennek keretén belül a képzés lehetőséget biztosít a kreativitást támogató tervezési, fejlesztési és értékelési módszerek kipróbálására és megvitatására. A képzés ideje, helye és további részletei a mellékletben található itt.


Pedagógiai exkurzió

2018. április 16-tól 19-ig a Selye János Egyetem Tanárképző Kar hallgatói, konkrétabban a  nappali tagozatos első évfolyamos tanítóképző tanulmányi program hallgatói, egy nagyon tanulságos 4 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az első nap megállója Tornalján volt a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, ahol a Kedvesház pedagógiát alkalmazzák, amely egy komplex program.

Bemutatták számunkra a programot. Megtudtuk, hogy jött létre, miként alkalmazzák, és mi a program célja. A tanárok és a tanulók nagyon szép előadással és egy mese dramatizációjával fogadtak minket. Majd utaztunk tovább Nyíregyházára, ahol az egyetem mellett, az egyik kollégiumban voltunk elszállásolva, a Bessenyei hotelben. A második napunkon meglátogattuk a Nyíregyházi Egyetem Tanárképző Központját. Bemutatták számunkra az egyetemet, megtudtuk, milyen lehetőségeket kínál a hallgatók számára. Majd az ottani hallgatók körbevezettek minket az egyetem területén található Botanikus kertben. Az egyetemet úgy is nevezik, mint egyetemi város, város az egyetemen. Az egyetemi látogatás után, délután Nyírtelekre mentünk a Kedvesházat megtekinteni. Tudni kell a kedvesházról, hogy kollégium hátrányosabb helyzetű gyermekek számára. Nagy örömünkre találkozhattunk egy olyan megnyerő személyiséggel, emberrel, aki mindegyikünk szívébe hatolt szavaival és gondolkodásával, magával a Kedvesház alapítójával, Lázár Péterrel. Elmesélte nekünk a kedvesház kollégium történeti hátterét, előzményeit, milyen nehézségeken kellett átmenniük. Bemutatta a kedvesház pedagógiáját, a módszereiket, technikáikat, alapelveiket, és persze gitárral kísért, gyermekekkel bemutatott énekeket is meghallgathattunk.

A szerdai napunkon Hejőkeresztúrra látogattunk el egy alapiskolába. Ebben az alapiskolában egy újabb programmal ismerkedhettünk meg. A program neve KIP - Komplex Instrukciós Program. Lényege a heterogenitás és a csoportokban való munka. Először az igazgató hölgy bemutatta nekünk a programot, hogy mit tartalmaz, mi a lényege, majd mi magunk is megfigyelhettük ezt az egyes tanítási órákon, mint például a matematika, magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem órákon. Az óralátogatást az órák elemzése, majd a diszkusszió követte. Az iskolalátogatás után elvittek minket Magyarország legnagyobb állatkertjébe, amely Nyíregyházán található, a Nyíregyházi Állatparkba. Nagyon kellemes meglepetés, és egyben szuper időtöltés volt számunkra.

Az utolsó napunkon jött a korán kelés, és indulás Budapestre. Budapesten meglátogattuk a Gyermekek Házát. Mind Hejőkeresztúron, itt is a KIP programot alkalmazzák, de itt minden órán. Itt is beültünk az egyes tanítási órákra, és megfigyelhettük az órák menetét. Az órák befejeztével közös megbeszélésre került sor, itt is ismertették velünk, miként alkalmazzák a KIP programot. Majd indultunk haza. Elmondhatom, hogy mindenhol nagy örömmel, játékokkal, és nagy szeretettel fogadtak minket, és persze sok kávéval. Hasznos négy napban volt részünk, amely által több mindennel gazdagodtunk, és egyben hasznos lesz majd számunkra a jövőben a tanítói pályán. Hálás köszönet ezért a hasznos négynapos tanulmányi kirándulásért Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Dékánasszonynak és Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. Tanárúrnak.

Bc. Katona Tracy


SJE Női Kara – Névadó ünnepség

Május 17 – én telt házas koncerttel ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Selye János Egyetem Női Kara a Tiszti pavilon dísztermében, amely ezen ünnepélyes keretek közt felvette a Cantus Iuventus – Fiatal Énekegyüttes nevet. Az esemény két védnöke Stubendek László, Komárom város polgármestere és Horváth Kinga, a SJE TKK dékánja voltak. A koncert programját tekintve kórusmuzsikával, a SJE Női karának énekes köszöntőjével kezdődött, melyet Stubendek László megnyitója követett. Beszédében kiemelte, hogy Komárom városa immár büszkeségei közt tartja számon a kórust, ezt követően díszoklevelet adott át Orsovics Yvette kórusvezetőnek. A program a kórus műsorának első részével folytatódott, majd Menyhárt Emília szereplése. Ezt követően a vendégkórus, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Kamarakórusának műsora, továbbá Tóth-Bakos Anita fuvolajátéka volt hallgató. A fuvolajátékot, valamint a kórust végig Csehi Ágota, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának docense kísérte.  Ezután került sor Horváth Kinga dékánasszony ünnepi beszédére, majd a koncert fénypontjaként a névfelvételre, a Cantus Iuventus név és a kórus logójának bemutatására, valamint használatának engedélyezésére. A programot az immár Cantus Iuventus kórus műsorának további része követte, a koncert zárásaként pedig a két kórus közös műsorszáma hangzott el. A koncert kereteként a kórus énekszóval zárta az ünnepélyes, művészi élményekben gazdag eseményt.


Rendhagyó zeneóra az Óvó és Tanítóképző Tanszéken

2018.04.05. Az Óvó- és Tanítóképző Tanszéken rendhagyó zeneóra zajlott 2018. április 5-én. A tanszékre látogatott Katona István népzenész, aki érdekes előadásával, megnyerő személyiségével és széleskörű ismereteivel tette egyedivé a délelőttöt. Népi hangszereket mutatott be és szólaltatott meg, amit a végzős hallgatóink ki is próbálhattak.


Rendhagyó pedagógiai diagnosztikai szeminárium

2018.04.04. A Tanárképző Kar Óvó és Tanítóképző Tanszékén 2018. áprílis 4-én és április 11-én rendhagyó szeminárium zajlott a pedagógiai diagnosztika tantárgyhoz kapcsolódóan a harmadéves óvó- és tanítóképzős hallgatók részére. A szemináriumot a tanszék a művelődési, képességfejlesztő és rehabilitációs központként működő párkányi ARTIS CENTRUM-mal együttműködve szervezte meg, amely szervezet hazánkban biztosítja a gyermekek és a felnőttek magyar nyelvű diagnosztizálását és fejlesztését. A hallgatók a szeminárium során a pedagógiai gyakorlat szempontjából sok hasznos információval gazdagodtak, kiemelten a képességfelmérés és a sajátos nevelési igényű gyermekek beazonosítása, valamint a szaktanácsadás terén. Megismerhettek olyan vizsgálati módszereket és terápiákat, melyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Ezáltal elméleti tudásuk mellett fejlődött a gyakorlat számára kiemelten hasznos és fontos diagnosztizálási kompetenciájuk.


Egy mesés délelőtt Andersen emlékére 

Április 2-án ünnepeljük a nagy dán meseíró, Hans Christian Andersen születésnapját, mely egyben a Gyermekkönyvek nemzetközi napja is immáron 1967-től. Az utóbbi években hazánkban és a környező országokban is rendszeresen szerveznek ez alkalomból a könyvtárak különféle programokat. Ennek egyik ismert formája az Éjszaka Andersennel, mely keretén belül a könyvtárakban esti olvasást tartanak az érdeklődő gyermekek számára. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a gyermekekhez a könyvek birodalmát, megismertesse velük a könyvtárat és megszerettesse velük a könyveket, az olvasást és a könyvtárlátogatást.

Az idei évben a Selye János Egyetem Könyvtára és a SJE Óvó- és Tanítóképző Tanszékimmár 3. alkalommal szervezett hasonló jellegű programot 2018. március 16-án. A drámapedagógiai jellegű foglalkozás és bábjátékok Mgr. Borbély Diana, PhD. pedagógus irányításával zajlottak közösen az Óvó-és Tanítóképző Tanszék másodéves hallgatóival. A programon a komáromi Marianum Egyházi Óvoda nagycsoportosai vettek részt. Az összeállított program igazodott a gyermekek életkorához, érdeklődési köréhez. A gyermekek elsőként megismerkedhettek a könyvtárral, majd „A só” című klasszikus népmesét hallgatták meg, melyet a mese témájához kapcsolódóan drámapedagógiai játékok követtek mozgáselemekkel fűszerezve a „Mese másként” módszer alkalmazásával. Utána a hallgatók bábjátékai következtek. Befejezésképpen a gyermekek kis vendéglátásban részesültek, oklevelet és ajándékot kaptak. A programnak nagy sikere volt, hiszen a résztvevő gyermekek aktívan kapcsolódtak be a tevékenységbe.

Komáromi óvodások a Selye János Egyetemen

A Selye János Egyetem Testnevelés Tanszéke immáron 9. alkalommal szervezi meg a Regionális Művelődési Intézettel (Osveta), a Regionális Közegészségügyi Hivatallal és Komárom városával együttműködve a ,,Mozgással az egészségért" című, óvodásoknak szánt rendezvényt a Selye János Egyetem Sportközpontjában. Az idei rendezvényen összesen 140 óvodás vett részt magyar és szlovák óvodákból. A gyermekek játékos formában ismerkedtek az egészséges életmóddal, valamint a sportolásról és az egészséges táplálkozásról szereztek játékos formában ismereteket. A program a közösen végzett mozgásfejlesztő gyakorlatokból, mozgásos társasjátékokból és zenére történő aerobikozásból állt. Mindez az egyetem óvodapedagógus hallgatói segítségével valósult meg.


Drámapedagógiai foglalkozás óvodásoknak - Andersen éjszakája

2017. március 29. Immáron második alkalommal került megrendezésre 2017. március 29-én az óvodásoknak szóló drámapedagógiai foglalkozás. A programot az SJE Egyetemi Könyvtár és a TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék közösen szervezték az Andersen éjszakája nevű nemzetközi projekt keretében. A délelőtt egyik felében Borbély Diana, a tanszék oktatója tartott a ,,Mese másként“ módszerrel drámapedagógiai foglalkozást a kicsiknek. A továbbiakban a tanszék hallgatói meséltek bábjáték formájában a lelkes hallgatóságnak. A rendezvény végeztével a szervezők frissítővel, emléklappal és különféle ajándékokkal búcsúztatták az óvodásokat.


Karunk oktatói: Dr. habil. Vass Vilmos, PhD., Mgr. Orsovics Yvette, PhD. tanszékvezető és PaedDr. Szabó Edit, PhD. részt vettek 2016. november 18-án a Szegedi Tudományegyetemen rendezett XVI. Országos Neveléstudományi Konferencián, ahol jelentős létszámú érdeklődés mellett nagy sikerű szimpóziumot tartottak ,,A kreativitás fejlesztése az óvodai nevelésben és kisiskoláskorban” címmel.


A rendezvény neve: A kreativitás azonosítása és fejlesztése (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: SJE Tanárképző Kar
Időpont: 2015. november 10.
Rendezvény típusa: szimpózium
Leírás:    15 perces előadások az adott témával kapcsolatban
Kapcsolattartó:    Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
e-mail:
Web:   

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.