Neveléstudományi Tanszék

Leírás

A Neveléstudományi Tanszék feladata felkészíteni az akadémiai tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv, matematika, informatika, történelem, katechetika) tanuló hallgatókat az egyetemi képzés I. és II. foka alatt a közös alap tantárgyainak keretében a pedagógiai munkára.

A tanszék biztosítja:

 1. a tanári képzés hallgatói számára a „közös alapot” képező tárgyak oktatását (általános pedagógia, általános didaktika, pszichológia, neveléselmélet, nevelésfilozófia, stb.),
 2. az óvópedagógus- és tanítóképzés bizonyos tárgyainak oktatását

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Titkárság

Marosi Martina
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
iroda: T516

Kutatás

Ratio Pedagógiai Kutatócsoport

2017. december az SJE Tanárképző Karán megalakult a Ratio Pedagógiai Kutatócsoport, melynek célja empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a Kárpát-medencei közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén. Bővebb információ: itt


A tanszék kutatási területei:

 1. Felsőoktatás-történet: a 19-20. századi magyar felsőoktatás története
 2. Iskolatörténet: paradigmák a 19-20. századi magyar pedagógiában
 3. Gyermekkortörténet: a gyermekről alkotott kép változásai történeti korokban és kultúrákban
 4. Kisebbségszociológia
 5. Demográfia
 6. Társadalomszerkezet
 7. Populációk származáskutatása genetikai polimorfizmusok alapján
 8. Betegségokozó founder mutációk vizsgálata
 9. Életmódkutatás

Aktuális

Az SJE XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

2019. szeptember 10-11-én került megrendezésre a Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája.

Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamain

A Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamaiban szekciót prof. Dr. Tóth Péter, PhD. és Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. vezette. A szekcióban hét előadás hangzott el, amelyek során feltárultak a résztvevők előtt a lemorzsolódás okai, illetve hogy mit és hogyan lehet tenni ellene. A szekció előadásai elsősorban a tanárképzéshez kötődtek, de lehetőség nyílt az adatokat összehasonlítani pl. az orvosképzéssel is.

Reformpedagógia és alternatív irányzatok

A Reformpedagógia és alternatív irányzatok szekció prof. Dr. Pukánszky Béla István, DSc., doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD. és Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. vezetésével valósult meg, összességében öt előadó részvételével és hat előadott témával. A konferencia tanulmánykötetében a szekción belül nyolc tanulmány kerül bemutatásra, magyar, szlovák, illetve angol nyelven, melyek szakmai elbírálásán 12 recenzens dolgozott. A tárgyalt témák a neveléstudomány és a közoktatás széles palettáját ölelték fel, a múlt, a jelen, a jövő kérdéseit felvetve, elemezve, tárgyalva. Ezeket a szempontokat karöltve hangzottak el pld.: A pozitív teljesítmény az alternatív kerettantervek vonatkozásában; A pszichiátriai betegek és az értelmi fogyatékos személyekről alkotott kép változásai a 19. századi Magyarországon; A társadalmi felelősségvállalásból származó értékek átadása az utánpótlás edzői feladatok között; A táborozás és a hidden extracurriculum; Egy példa a populáris kultúra a pedagógiai relevanciájára témakörökben c. témák. Az előadások során számtalan értékes és gondolatébresztő kérdés és a gyakorlatra nézve hasznos javaslat hangzott el, így a szekció munkája szakmailag inspirálónak és tanulságosnak bizonyult.

Pedagógiai diagnosztika és mérések

A Pedagógiai diagnosztika és mérések szekció előadásai változatos témaköröket fedtek le. A bemutatott kutatások érintették a kompetenciamérés, a tanulási motiváció, az erkölcsi fejlődés kérdéskörét, szó esett a játékosítás (gamifikáció) pedagógiai jelentőségéről. Minden előadáshoz kapcsolódóan érdeklődő kérdések hangzottak el, hasznos szakmai beszélgetés alakult ki.

A szekció vezetői prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. és Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD. voltak.


Eredményes szereplés a Rózsahegyi Katolikus Egyetem nemzetközi versenyén

2019. április 9–10-én került megrendezésre a Művészeti Diákköri Tevékenység nemzetközi interpretációs versenye, melynek a Rózsahegyi Katolikus Egyetem Tanárképző Kara adott otthont immár 16. alkalommal. Az idei évfolyamon 17 felsőoktatási intézmény képviseletében, Lengyelországból (7), Csehországból (3) és Szlovákiából (7) mintegy 70 versenyző mérte össze tehetségét és tudását 3 kategóriában és 5 szekcióban.  A Selye János Egyetem első alkalommal képviseltette magát e rangos rendezvényen. Gál Júlia a magiszteri képzés hallgatója (katechetika – angol nyelv) az Ének szekcióban nyújtott kíváló előadói teljesítményt. W. A. Mozart, M. Schneider-Trnavský és Wolf  Péter műveit adta elő Csehi Ágota docens asszony (zongora) közreműködésével. A nemzetközi zsűri (Németország, Csehország és Szlovákia képviseletében) Gál Júliát a kíváló teljesítményért 2. hellyel jutalmazta. Hallgatónknak szeretettel gratulálunk, és köszönet illeti Balogh Rózsát, a komáromi Művészeti Alapiskola énektanárát is a szakmai együttműködésért, valamint a TKK vezetőségét a támogatásért.


A TKK vezetése a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola konferenciáján

2019. március 28-29. A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megszervezte a Köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében című nemzetközi tudományos konferenciát. Az SJE Tanárképző Karát négy oktató képviselte. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. dékán asszony és prof. Dr. Tóth Péter, PhD. plenáris előadást tartottak. Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. dékánhelyettes asszony és prof. Dr. Tóth Péter, PhD. az Empirikus kutatások a pedagógiában című szekciót vezették. PaedDr. Török Tamás, PhD. dékánhelyettes a Módszertani újító törekvések a pedagógiai gyakorlatban című szekció résztvevője volt. Az oktatóink konferencián elhangzott előadásai a konferenciáról készült tanulmányköteteben olvashatók.


Bartók Béla ünnepi emlékhangverseny

2019. február 21-én a Duna Menti Múzeumban jeles előadók és a komolyzene iránt érdeklődők népes társasága emlékezett Bartók Béla 1924. február 5-i komáromi hangversenyére. Az akkor 43 éves zeneszerző, népzenekutató, zongoraművész és tanár a Jókai Egyesület meghívására érkezett Komáromba. Az emlékhangverseny az énekkarok népdaléneklésével és a hajdani Kultúrpalota (ma Duna Menti Múzeum) falát díszítő Bartók emléktábla megkoszorúzásával kezdődött.  Az ünnepi esten jeles hazai és vendégelőadók szerepeltek: a Dél-Komáromi Vox Femina Női Kar, a Concordia vegyeskar, Eva Sýkorová (fuvola), Nagy Szilárd (zongora). Csehi Ágota, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának docense értékes előadásával (Bartók Béla, a zongoraművész Komáromban) részletesen, nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be a 95 évvel ezelőtti Bartók-koncert előkészületeit és az 1924-es februári Komáromi Lapok híradásait. A Selye János Egyetemet a Cantus Iuventus női kórusa képviselte; vezényelt Orsovics Yvette, zongorán közreműködött Csehi Ágota. A műsorban többek között Kodály Zoltán: Biciniumok és Bartók Béla népdalfeldolgozásai hangzottak el. A hangverseny a két magyar zenegéniusz, BartókBéla és Kodály Zoltán egy-egy népdalának eléneklésével zárult, bekapcsolva mindebbe a lelkes, zeneértő közönséget.

Meghívó


Tanuló szervezet

2019. január 8-án és 16-án, a tavalyi jó példát követve, idén is sor került a szervezeten belüli képzésre. A képzést a Neveléstudományi Tanszék oktatója, prof. dr. Tóth Péter, PhD. tartotta. A képzés témája A pedagógiai kutatásmódszertan volt. A képzésen a Tanárképző Kar oktatói vettek részt. A résztvevők példák gyakorlásával a faktoranalízis tárgykörében szerezhettek mélyebb ismereteket. A képzés vendégelőadója Pogátsnik Monika, PhD. volt, aki az AMOS program használatát mutatta be.

 

VIRT LÁSZLÓ: MAGYAR NEVELÉS, NÉPI GONDOLAT – KÖNYVBEMUTATÓ

Az SJE TKK Neveléstudományi Tanszék 2018. április 23-án hétfőn, 13.00 órakor könyvbemutatót tart a Konferenciaközpont K3-as előadótermében. A bemutatót Pukánszky Béla  professzor úr vezeti. 

A könyv a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg.

„A könyv négy olyan pedagógus gondolataira épít, akik nemcsak katedrán (egyikükszószéken is) próbálták ki magukat – sikerrel! – hanem az emberformálásnak, a gondolkodás alakításának elméletét is gazdagították. A könyv címével jelzett területen, a népiség és a pedagógia gondolat  összegzésében, nem látok közöttük nagyságrendikülönbséget, ezért álljon ABC-sorrendben a nevük: Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron és Németh László.” A szerző

Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.