Kémia Tanszék

Leírás

A Kémia Tanszék jelenleg a Selye János Egyetem legfiatalabb tanszéke. A Tanárképző Kar Szenátusának döntése alapján 2013 szeptember 1-én jött létre. A Kémia Tanszék az akadémiai tantárgyak tanításának keretén belül (az alap- és középiskolákra is képesítő) kémia tanári szak tanulmányi programját garantálja. A tanszék ezen felül részt vállal az óvópedagógus-képzés természetrajz tárgyainak oktatásában, valamint biztosítja a biológia tanári szak kémia tárgyainak oktatását is.

A kémia, mint tantárgy oktatását kísérletek nélkül nem lehet elképzelni. Ehhez rendelkezésünkre áll a szükséges infrastruktúra. A Kémia Tanszék ugyanis jól felszerelt modern laboratóriumokkal rendelkezik, amelyek Európa Uniós Alapokból finanszírozott projektek keretén belül lettek felújítva és szükséges műszerekkel felszerelve. A laboratóriumokat az első éves hallgatók már birtokukba is vették, és itt ismerkednek a kémiai kísérletezés alapjaival.

A természettudományi tárgyak oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. A magyar tannyelvű iskoláinkon is szükség lesz a kémia, biológia és a többi természettudományi tárgy oktatóinak utánpótlására, ami például Magyarországon már most is gondot jelent. Majdani végzős diákjaink érvényesülési lehetőségeit így biztosítottnak látjuk.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

A tanszék és a laboratóriumok a SJE Gazdaságtudományi Kara épületében (94501 Komárno, Hradná 2) találhatók.


Titkárság

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
kancelária: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Kutatás

A Kémia Tanszéken folyó kutatást és fejlesztést nagymértékben támogatja az újonnan kialakított Nanokémiai és szupramolekuláris laboratórium (Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS / Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) is, amely célja a legmodernebb mérési technológiákkal nyújtotta lehetőségekkel

  1. a nanoméretű szerkezetekben a legpontosabb mérések kivitelezése,
  2. vizsgálni a töltés variabilitását és eloszlását a nanorendszerekben,
  3. megérteni az újonnan előállított szupramolekuláris architektúrákat, meghatározni a nanorendszerek töltését, méretét és kémiai összetételét; ill. megvizsgálni azok reológiai tulajdonságait, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén. 

Az említett kutatási tevékenységek megvalósításához a Selye J. Egyetem Nanokémiai és szupramolekuláris laboratóriuma biztosít kiváló színteret, amely Komáromban a Várút 21. szám alatt található.

A felszereltségét illetően a laboratórium rendelkezik olyan mikrofluid folyamatokra épülő kifinomult, professzionális homogenizátorral, amely alkalmas egyedi nanoemulziók és ultradiszperz polielektrilit rendszerek, biomakromolekulák és különböző hibrid nanorészecskék előállítására. Ezen kívül a laboratórium műszerparkjához tartoznak azok az ultracentrifúgák is, amelyek a magas hatásfokuknak köszönhetően alkalmasak a nanorendszerek szeparációjára és szintézisére. A nanorendszerek szintézisét technikailag nagymértékben támogatja a mikrofluidizér processzor tervezett beüzemelése is.

A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával lehetővé teszi az újonnan előállított nanokomplexek részletes jellemzését, ellentétben azon nanotudománnyal foglalkozó tanulmányokban fellelhető hiányosságokra, ahol a tömény nanorendszerek töltés-, összetétel-, szerkezet- és nanorészecske nagyságának meghatározása korlátozott.

A legmodernebb kutatási módszerek és a műszerpark kombinációja (mint pl. elektroforetikus mozgékonyságának- és méretelemző visszaszórásos és mikroreológiai egységgel ellátott, háromdimenziós kereszt-korrelációs spektroszkópia, nanorészecskék mozgásának vizuális megjelenítése és megfigyelése, spektroszkópia az UV-VIS-NIR tartományban) lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését.

Aktuális

Beszámoló a Kémia Tanszék programjairól a Tudomány és Technika Hetén

2018.11.05-09. A Kémia Tanszék, mint a Selye János Egyetem Tanárképző Karának szervezeti egysége, szívügyének és egyben kötelességének tekinti a tudomány és technika terén elért eredmények és legújabb információk bemutatását és terjesztését a fiatalok körében. A Tudomány és Technika Hete alkalmából megszervezett rendezvénysorozat ismét jó alkalmat teremtett a kémia, mint természettudomány népszerűsítésére. Tanszékünk szervezésében két kitűnő vendégelőadó előadásával gazdagítottuk a rendezvénysorozatot. Kiváló tudományos élményben volt részünk november 5–én doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. a Pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Kar, Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszék tanára előadásában, aki a rétegszerkezetű nanorészecskékből és szerves festékanyagokból álló hibrid rendszereket mutatta be, rámutatva azok fizikaikémiai tulajdonságaikra, előállítási módszereire és jelenlegi technológiai alkalmazási lehetőségeire.

PharmDr. HAJTMAN Katalin okleveles gyógyszerész nagyszerű oktató-nevelő előadásában többek között a gyógyszerészet és gyógyszertárak hálózata kialakulásáról a gyógyszerészek kulcsfontosságú feladatairól és ennek részét képező gyógyszerészi gondozás megvalósításáról hallottunk.
 
Apró kulisszatitkokat tudhattunk meg a Komáromi Kórházi és Közforgalmi Gyógyszertár életéből, ahol szorgos egészségügyi dolgozók türelmes és kitartó munkája eredményeként minden beteg a megfelelő gyógyszert a megfelelő adagban a megfelelő időben s a megfelelő beadási módon kapja meg. Videófelvételen nyomonkövethettük a kapszulák laboratóriumi elkészítési módszerét. A gyógyszerészet napjainkban c. előadás zárszavában elhangzottak mindannyiunkat megerősített abban, hogy a gyógyszerészek széles körű szakismerettel rendelkeznek, amelyet naponta felhasználnak a betegek egészségének javítása érdekében.
 

Web-alapú alkalmazások az oktatásban

2018.09.11-12-én zajlott, immár tizedik alkalommal, a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája, amelynek célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése, elsősorban a humán tudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein, valamint a rokon szakterületek művelői számára is. A tanulmányok bemutatása hét szekcióban történt, közülük az egyik a „Web-alapú alkalmazások az oktatásban” címet viselte, amely a KEGA 002UJS-4/2016 számú „Web-alapú alkalmazások a transzdiszciplináris tanárképzésben” című projekt támogatásának köszönhetően jöhetett létre. A szekció keretében 11 bemutatott tanulmánnyal ismerkedhettünk meg, amelyek gazdag szakmai tapasztalat- és eszmecserét tettek lehetővé. A szekció végén a résztvevők hangsúlyozták a hasonló szakmai fórumok szükségességét, amely méltán sikeres zárásnak tekinthető a szekció munkáját tekintve.


Módszertani nap a TKK Kémia Tanszékén

2018.07.04. Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén 2018. július 4-én módszertani napot tartottak, amelyen a környezetünkben és a kémia szertárakban megtalálható veszélyes vegyületekről Bartal Miklós, a Pozsonyi Kémiai Szakközépiskola tanára tartott tudományos előadást. A középiskolás tanulók naiv axiómáiról végzett kutatás eredményeiről Bárány Zsolt Béla, a Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Szakgimnázium okleveles vegyésze-kémiatanára számolt be. Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója a természettudományok, köztük a kémia tanításának a közoktatásban történő háttérbe szorulásáról beszélt. A fórum második részében a KEGA 002UJS-4/2016 projektben aktívan tevékenykedő tanáraink egy workshop keretében mutatták be eredményeiket. A második alkalommal megrendezett szakmai fórumon résztvevő gimnáziumi, szakközépiskolai és általános iskolai kémiatanárok megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, hatékony eszmecserét folytattak, és rávilágítottak a kémiaoktatást és a kémiatanár-képzést érintő aktuális problémákra. 


Csodálatos kémia

2018.04.27. A Komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola tanulói április 27-én izgalmas, élménydús kísérletsorozatnak voltak aktív résztvevői a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszékén. A hetedikes diákok a laboratóriumban, felöltve a fehér köpenyt és a védőszemüveget, igazi kutatókká váltak és bátran közreműködtek a színes és látványos kísérletekben.


RENDHAGYÓ KÉMIAÓRA

2018. március 19-én az SJE TKK Kémia Tanszékre rendhagyó kémiaórára érkeztek a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai. A résztvevők számára látványos, színes fényjelenségek, gyors lefolyású kémiai reakciók fokozták az élményt. Tanáraink a játékos tudásszerzés által informális oktatás keretében szeretnék a középiskolai diákok kémiai gondolkodását fejleszteni, és akár a pedagógusi pályára irányítani őket.

Interaktív laboratóriumi gyakorlat

2018.02.07. A nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola nyolcadikos és kilencedikes tanulói február 7-én egy izgalmas, élménydús kísérletsorozatot nézhettek végig és próbálhattak ki a Selye János Egyetem Kémia Tanszékén, ezáltal is az élményszerű tanulást erősítve bennük.


Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. meghívott előadása a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karán

Az előadás időpontja: 2016. november 25. Az előadást a Comenius Egyetem Természettudományi Kar Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszéke ill. a Szervetlen Kémia Tanszéke szervezte. Az előadás címe: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures.

További információk: http://fns.uniba.sk/kfz


Kémiai kísérletek bemutatója a Kémia Tanszéken

Június folyamán a Selye János Egyetem Kémia Tanszékére két iskola diákjai is ellátogattak. Június 1-jén a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont 43 diákja, június 16-án pedig a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola ifjú kémikusai kóstolhattak bele a kémiai laboratóriumok világába. A tanszéken látványos kémiai kísérleteket mutattak be nekik, amelyekbe a tanulók is aktívan bekapcsolódhattak.

A rendezvény neve: Időutazás kémiai tárlatvezetéssel (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Kémia Tanszék
Társszervező:    -
Helyszín: Komárno, Hradná 21, Gazdaságtudományi Kar épülete
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Időpont: 2015. november 12., 10:00
Rendezvény típusa: Kémiai Show
Leírás:    Utazzunk az időben a kémiával!...de ahhoz, hogy biztonságos legyen az utazásunk, szükségünk lesz egy tapasztalt „időutazóra“, aki a kémia törvényszerűségeit felhasználva végig kalauzol ezen a titokzatos úton. Legyen Ön is az ELTE Kémia Intézet egyetemi docensének, Dr. Róka Andrásnak az útitársa!
Kapcsolattartó:    Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.