Kémia Tanszék

Leírás

A Kémia Tanszék jelenleg a Selye János Egyetem legfiatalabb tanszéke. A Tanárképző Kar Szenátusának döntése alapján 2013 szeptember 1-én jött létre. A Kémia Tanszék az akadémiai tantárgyak tanításának keretén belül (az alap- és középiskolákra is képesítő) kémia tanári szak tanulmányi programját garantálja. A tanszék ezen felül részt vállal az óvópedagógus-képzés természetrajz tárgyainak oktatásában, valamint biztosítja a biológia tanári szak kémia tárgyainak oktatását is.

A kémia, mint tantárgy oktatását kísérletek nélkül nem lehet elképzelni. Ehhez rendelkezésünkre áll a szükséges infrastruktúra. A Kémia Tanszék ugyanis jól felszerelt modern laboratóriumokkal rendelkezik, amelyek Európa Uniós Alapokból finanszírozott projektek keretén belül lettek felújítva és szükséges műszerekkel felszerelve. A laboratóriumokat az első éves hallgatók már birtokukba is vették, és itt ismerkednek a kémiai kísérletezés alapjaival.

A természettudományi tárgyak oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. A magyar tannyelvű iskoláinkon is szükség lesz a kémia, biológia és a többi természettudományi tárgy oktatóinak utánpótlására, ami például Magyarországon már most is gondot jelent. Majdani végzős diákjaink érvényesülési lehetőségeit így biztosítottnak látjuk.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

A tanszék és a laboratóriumok a SJE Gazdaságtudományi Kara épületében (94501 Komárno, Hradná 2) találhatók.

Titkárság

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
kancelária: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Kutatás

A Kémia Tanszéken folyó kutatást és fejlesztést nagymértékben támogatja az újonnan kialakított Nanokémiai és szupramolekuláris laboratórium (Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS / Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) is, amely célja a legmodernebb mérési technológiákkal nyújtotta lehetőségekkel

 1. a nanoméretű szerkezetekben a legpontosabb mérések kivitelezése,
 2. vizsgálni a töltés variabilitását és eloszlását a nanorendszerekben,
 3. megérteni az újonnan előállított szupramolekuláris architektúrákat, meghatározni a nanorendszerek töltését, méretét és kémiai összetételét; ill. megvizsgálni azok reológiai tulajdonságait, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén. 

Az említett kutatási tevékenységek megvalósításához a Selye J. Egyetem Nanokémiai és szupramolekuláris laboratóriuma biztosít kiváló színteret, amely Komáromban a Várút 21. szám alatt található.

A felszereltségét illetően a laboratórium rendelkezik olyan mikrofluid folyamatokra épülő kifinomult, professzionális homogenizátorral, amely alkalmas egyedi nanoemulziók és ultradiszperz polielektrilit rendszerek, biomakromolekulák és különböző hibrid nanorészecskék előállítására. Ezen kívül a laboratórium műszerparkjához tartoznak azok az ultracentrifúgák is, amelyek a magas hatásfokuknak köszönhetően alkalmasak a nanorendszerek szeparációjára és szintézisére. A nanorendszerek szintézisét technikailag nagymértékben támogatja a mikrofluidizér processzor tervezett beüzemelése is.

A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával lehetővé teszi az újonnan előállított nanokomplexek részletes jellemzését, ellentétben azon nanotudománnyal foglalkozó tanulmányokban fellelhető hiányosságokra, ahol a tömény nanorendszerek töltés-, összetétel-, szerkezet- és nanorészecske nagyságának meghatározása korlátozott.

A legmodernebb kutatási módszerek és a műszerpark kombinációja (mint pl. elektroforetikus mozgékonyságának- és méretelemző visszaszórásos és mikroreológiai egységgel ellátott, háromdimenziós kereszt-korrelációs spektroszkópia, nanorészecskék mozgásának vizuális megjelenítése és megfigyelése, spektroszkópia az UV-VIS-NIR tartományban) lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését.

Aktuális

OTDK : A Kémia Tanszék hallgatójának sikere

2019.04.16-18. Csaknem 300 pályaművet mutattak be hazai és határon túli intézmények hallgatói az idei XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában április 16-a és 18-a között a Debreceni Egyetemen.

Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszék hallgatója Bc. Reménység Dániel a “Kiválasztott zöldségfélék antioxidációs kapacitásának kiértékelése” című pályamunkájával  1. helyezést ért el az Élelmiszertudományi tagozat A) megmérettetésében. A témavezető doc. Ing. Hegedűs András, PhD., akinek ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a hallgatónk felkészítéséért és kívánunk mindkettőjüknek további szakmai sikerereket!


XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki forduló

2019.04.16. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke szervezésében került sor 2019. április 16-án a XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulójára. A versenybe 16 szlovákiai magyar tannyelvű alapiskola és nyolcéves gimnázium 36 diákja kapcsolódott be Pozsonytól Nagykaposig. A tanulók az életkoruknak megfelelően 2 kategóriában – 7. és 8. évfolyam – nevezhettek a versenybe. A felvidéki forduló mindkét kategóriában elméleti és gyakorlati részből is állt. A versenyzők és kísérőtanáraik elmondása alapján a megmérettetés nagyon jó, örömteli hangulatban zajlott, és szakmailag is konstruktívnak volt mondható. A tanulók szépen dolgoztak, a ponteredmények nagyon szorosak voltak, éppen ezért a szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában az első négy helyezett került díjazásra.

A 7. évfolyam kategóriájának eredménye:

 1. hely: Abaházi Mátyás (Erdélyi János Alpiskola, Nagykapos), felkészítő tanára: Abaházi Csilla
 2. hely: Bondor Gáspár (Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Karácsony Magdolna
 3. hely: Veres Zoltán Benedek (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit
 4. hely: Kiss Zsófia (Vámbéry Ármin MTNYA Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Tamási Andrea

A 8. évfolyam kategóriájának eredménye:

 1. hely: Lábodi Philip (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Bartal Mónika
 2. hely: Feke Benedek (Gimnázium, Királyhelmec), felkészítő tanára: Szabó Mária
 3. hely: Tóbiás Gábor (Gimnázium, Királyhelmec), felkészítő tanára: Szabó Mária
 4. hely: Schnirz Victoria (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Bartal Mónika

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves versenyző és kísérőtanár részvételét, a független szakmai zsűri (prof. RNDr. Hegedűs Erzsébet, PhD., Mgr. Czibor Angelika, Mgr. Podlupszki Tímea, Dibó Gábor, PhD) munkáját, a Selye János Egyetem és a Pro Selye Alapítvány nagymértékű pénzügyi támogatását, valamint a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács pénzügyi, tárgyi támogatását, és a szervezésben nyújtott iránymutatását.

A rendezvény szervezői:

Mgr. Szarka Katalin, PhD.
Mgr. Varga Andrea, PhD.
Ing. Hugyivár Magdolna
Dibó Gábor, PhD.
Ing. Bucsek Ildikó


Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulója : Kémia Tanszék

2019. április 10-én került megrendezésre a 11. Komáromi Egyetemi Napok keretében a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulójára, amelyre a Kémia Tanszék, mint a Tanárképző Kar legfiatalabb és legkisebb tanszéke 3 hallgatója jelentkezett 2 szakdolgozattal:

Gelle Donát: „Ferrocenes Against Cancer“ 
Csobó Zoltán és Kiss László: „Web alkalmazásokkal támogatott kémiaoktatás”.

Mindkét pályamunka a Természettudományi Szekcióba került megmérettetésre. A szekció zsűribizottsága nagyra értékelte és magasan méltatta Gelle Donát: Ferrocénekkel a rák ellen című munkáját, ami a szekció 1. helyezettjeként került ki és jutott tovább a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki fordulójára (FTDK). A szakmai bizottság hasonlóan Csobó Zoltán és Kiss László pályamunkáját is javasolta megmérettetni a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki fordulóján. A hallgatóinknak gratulálunk és kívánunk további szakmai sikereket!


A kémiai ismeretek korszerűsége
 
A kémia szakkal biztosan nem égeted meg magad!
 
A természettudományi tantárgyak, köztük a kémia oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. Az általános- és középiskolai kémia szakos tanárképzés olyan átfogó kémiai ismeretek biztosítását igényli, amelyek korszerűségük mellett a tanári munka számára szükséges anyagismeretet is magukba foglalják.
 
A SJE Kémia Tanszékén zajló oktatásban az előadások és szemináriumok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati foglalkozások, amelyek a hallgatók konstruktív tanulását segítik elő.
Ezeknek célja nemcsak a hallgatók számolási készségének fejlesztése, hanem egyúttal az elméleti anyagrészek feldolgozását támogató különböző gyakorlati műveletek sora, illetve az önálló következtetés módszereinek megismertetése és a készségek elsajátítása.
 
A tanári bemutató kísérletek szerves részeként a hallgatók önálló gyakorlatokat végeznek tanári felügyelet mellett, amelyhez a szükséges infrastruktúra már a kezdetektől rendelkezésükre áll. Jól felszerelt, modern laboratóriumi helyiségekben zajlik a gyakorlati oktatás, amelyek felújítása és szükséges műszeres felszerelése európai uniós alapokból finanszírozott projektekből valósult meg. A műszeres felszereltség tekintetében minden érdeklődő hallgatónak hazai szinten versenyképes képzést biztosítunk.
A tanszéken jelenleg öt laboratóriumi helyiségben zajlik a munka, ahol analitikai mérlegek, szárítók, centrifugák, mikroszkópok, spektrofotométerek, nagy teljesítményű folyadékkromatográf, izotachoforézis, lángemissziós fotométerek, szűrőberendezések, víz- és homokfürdő, vékonyrétegű és papírkromatográfiai berendezések, valamint számos üveg, porcelán, fém, parafa és egyéb segédeszközök használhatók.   
 
A hallgatók kémiai tudásszomját kielégítő, korszerű berendezések használatán túl, a tanszéken személyre szabott, nyitott és fejlesztő oktatási környezetet biztosítunk.
A Kémia Tanszéken folyó tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez nagymértékben hozzájárul az újonnan kialakított Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium is, amely a legmodernebb mérési technológiákkal nyújt lehetőséget a legpontosabb mérések kivitelezéséhez a nanoméretű rendszerekben. A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával és kutatási módszerek kombinációjával lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését; illetve azok reológiai tulajdonságainak vizsgálatát, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén.
 
Hallgatóink aktívan bekapcsolódnak a tanszék életébe a különböző egyetemi, illetve közéleti rendezvények szervezése kapcsán, ezzel is a pedagógiai életpályájukra tudatosan készülnek.
Európa Uniós mobilitási programok (ERASMUS, CEEPUS) keretében hallgatóink tanulmányi és szakmai ösztöndíjak elnyerésével gazdag külföldi tapasztalatokat szerezhetnek.
 
A hazai magyar tannyelvű és az anyaországbeli közoktatásban a természettudományi tantárgyak oktatóinak száma radikális csökkenést mutat, ezért a kémia, biológia és más természettudományi tantárgy oktatóinak utánpótlása szükségszerű, így a végzős diákok érvényesülési lehetőségei biztosítottnak látszanak.
 
Az írás eredetileg a parameter.sk honlapon jelent meg.
 

Beszámoló a Kémia Tanszék programjairól a Tudomány és Technika Hetén

2018.11.05-09. A Kémia Tanszék, mint a Selye János Egyetem Tanárképző Karának szervezeti egysége, szívügyének és egyben kötelességének tekinti a tudomány és technika terén elért eredmények és legújabb információk bemutatását és terjesztését a fiatalok körében. A Tudomány és Technika Hete alkalmából megszervezett rendezvénysorozat ismét jó alkalmat teremtett a kémia, mint természettudomány népszerűsítésére. Tanszékünk szervezésében két kitűnő vendégelőadó előadásával gazdagítottuk a rendezvénysorozatot. Kiváló tudományos élményben volt részünk november 5–én doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. a Pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Kar, Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszék tanára előadásában, aki a rétegszerkezetű nanorészecskékből és szerves festékanyagokból álló hibrid rendszereket mutatta be, rámutatva azok fizikaikémiai tulajdonságaikra, előállítási módszereire és jelenlegi technológiai alkalmazási lehetőségeire.

PharmDr. HAJTMAN Katalin okleveles gyógyszerész nagyszerű oktató-nevelő előadásában többek között a gyógyszerészet és gyógyszertárak hálózata kialakulásáról a gyógyszerészek kulcsfontosságú feladatairól és ennek részét képező gyógyszerészi gondozás megvalósításáról hallottunk.
 
Apró kulisszatitkokat tudhattunk meg a Komáromi Kórházi és Közforgalmi Gyógyszertár életéből, ahol szorgos egészségügyi dolgozók türelmes és kitartó munkája eredményeként minden beteg a megfelelő gyógyszert a megfelelő adagban a megfelelő időben s a megfelelő beadási módon kapja meg. Videófelvételen nyomonkövethettük a kapszulák laboratóriumi elkészítési módszerét. A gyógyszerészet napjainkban c. előadás zárszavában elhangzottak mindannyiunkat megerősített abban, hogy a gyógyszerészek széles körű szakismerettel rendelkeznek, amelyet naponta felhasználnak a betegek egészségének javítása érdekében.
 

Web-alapú alkalmazások az oktatásban

2018.09.11-12-én zajlott, immár tizedik alkalommal, a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája, amelynek célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése, elsősorban a humán tudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein, valamint a rokon szakterületek művelői számára is. A tanulmányok bemutatása hét szekcióban történt, közülük az egyik a „Web-alapú alkalmazások az oktatásban” címet viselte, amely a KEGA 002UJS-4/2016 számú „Web-alapú alkalmazások a transzdiszciplináris tanárképzésben” című projekt támogatásának köszönhetően jöhetett létre. A szekció keretében 11 bemutatott tanulmánnyal ismerkedhettünk meg, amelyek gazdag szakmai tapasztalat- és eszmecserét tettek lehetővé. A szekció végén a résztvevők hangsúlyozták a hasonló szakmai fórumok szükségességét, amely méltán sikeres zárásnak tekinthető a szekció munkáját tekintve.


Módszertani nap a TKK Kémia Tanszékén

2018.07.04. Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén 2018. július 4-én módszertani napot tartottak, amelyen a környezetünkben és a kémia szertárakban megtalálható veszélyes vegyületekről Bartal Miklós, a Pozsonyi Kémiai Szakközépiskola tanára tartott tudományos előadást. A középiskolás tanulók naiv axiómáiról végzett kutatás eredményeiről Bárány Zsolt Béla, a Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Szakgimnázium okleveles vegyésze-kémiatanára számolt be. Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója a természettudományok, köztük a kémia tanításának a közoktatásban történő háttérbe szorulásáról beszélt. A fórum második részében a KEGA 002UJS-4/2016 projektben aktívan tevékenykedő tanáraink egy workshop keretében mutatták be eredményeiket. A második alkalommal megrendezett szakmai fórumon résztvevő gimnáziumi, szakközépiskolai és általános iskolai kémiatanárok megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, hatékony eszmecserét folytattak, és rávilágítottak a kémiaoktatást és a kémiatanár-képzést érintő aktuális problémákra. 


Csodálatos kémia

2018.04.27. A Komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola tanulói április 27-én izgalmas, élménydús kísérletsorozatnak voltak aktív résztvevői a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszékén. A hetedikes diákok a laboratóriumban, felöltve a fehér köpenyt és a védőszemüveget, igazi kutatókká váltak és bátran közreműködtek a színes és látványos kísérletekben.


RENDHAGYÓ KÉMIAÓRA

2018. március 19-én az SJE TKK Kémia Tanszékre rendhagyó kémiaórára érkeztek a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai. A résztvevők számára látványos, színes fényjelenségek, gyors lefolyású kémiai reakciók fokozták az élményt. Tanáraink a játékos tudásszerzés által informális oktatás keretében szeretnék a középiskolai diákok kémiai gondolkodását fejleszteni, és akár a pedagógusi pályára irányítani őket.

Interaktív laboratóriumi gyakorlat

2018.02.07. A nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola nyolcadikos és kilencedikes tanulói február 7-én egy izgalmas, élménydús kísérletsorozatot nézhettek végig és próbálhattak ki a Selye János Egyetem Kémia Tanszékén, ezáltal is az élményszerű tanulást erősítve bennük.


Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. meghívott előadása a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karán

Az előadás időpontja: 2016. november 25. Az előadást a Comenius Egyetem Természettudományi Kar Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszéke ill. a Szervetlen Kémia Tanszéke szervezte. Az előadás címe: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures.

További információk: http://fns.uniba.sk/kfz


Kémiai kísérletek bemutatója a Kémia Tanszéken

Június folyamán a Selye János Egyetem Kémia Tanszékére két iskola diákjai is ellátogattak. Június 1-jén a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont 43 diákja, június 16-án pedig a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola ifjú kémikusai kóstolhattak bele a kémiai laboratóriumok világába. A tanszéken látványos kémiai kísérleteket mutattak be nekik, amelyekbe a tanulók is aktívan bekapcsolódhattak.

A rendezvény neve: Időutazás kémiai tárlatvezetéssel (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Kémia Tanszék
Társszervező:    -
Helyszín: Komárno, Hradná 21, Gazdaságtudományi Kar épülete
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Időpont: 2015. november 12., 10:00
Rendezvény típusa: Kémiai Show
Leírás:    Utazzunk az időben a kémiával!...de ahhoz, hogy biztonságos legyen az utazásunk, szükségünk lesz egy tapasztalt „időutazóra“, aki a kémia törvényszerűségeit felhasználva végig kalauzol ezen a titokzatos úton. Legyen Ön is az ELTE Kémia Intézet egyetemi docensének, Dr. Róka Andrásnak az útitársa!
Kapcsolattartó:    Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.