Kémia Tanszék

Leírás

A Kémia Tanszék jelenleg a Selye János Egyetem legfiatalabb tanszéke. A Tanárképző Kar Szenátusának döntése alapján 2013 szeptember 1-én jött létre. A Kémia Tanszék az akadémiai tantárgyak tanításának keretén belül (az alap- és középiskolákra is képesítő) kémia tanári szak tanulmányi programját garantálja. A tanszék ezen felül részt vállal az óvópedagógus-képzés természetrajz tárgyainak oktatásában, valamint biztosítja a biológia tanári szak kémia tárgyainak oktatását is.

A kémia, mint tantárgy oktatását kísérletek nélkül nem lehet elképzelni. Ehhez rendelkezésünkre áll a szükséges infrastruktúra. A Kémia Tanszék ugyanis jól felszerelt modern laboratóriumokkal rendelkezik, amelyek Európa Uniós Alapokból finanszírozott projektek keretén belül lettek felújítva és szükséges műszerekkel felszerelve. A laboratóriumokat az első éves hallgatók már birtokukba is vették, és itt ismerkednek a kémiai kísérletezés alapjaival.

A természettudományi tárgyak oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. A magyar tannyelvű iskoláinkon is szükség lesz a kémia, biológia és a többi természettudományi tárgy oktatóinak utánpótlására, ami például Magyarországon már most is gondot jelent. Majdani végzős diákjaink érvényesülési lehetőségeit így biztosítottnak látjuk.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

A tanszék és a laboratóriumok a SJE Gazdaságtudományi Kara épületében (94501 Komárno, Hradná 2) találhatók.

Titkárság

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
kancelária: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Kutatás

A Kémia Tanszéken folyó kutatást és fejlesztést nagymértékben támogatja az újonnan kialakított Nanokémiai és szupramolekuláris laboratórium (Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS / Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) is, amely célja a legmodernebb mérési technológiákkal nyújtotta lehetőségekkel

 1. a nanoméretű szerkezetekben a legpontosabb mérések kivitelezése,
 2. vizsgálni a töltés variabilitását és eloszlását a nanorendszerekben,
 3. megérteni az újonnan előállított szupramolekuláris architektúrákat, meghatározni a nanorendszerek töltését, méretét és kémiai összetételét; ill. megvizsgálni azok reológiai tulajdonságait, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén. 

Az említett kutatási tevékenységek megvalósításához a Selye J. Egyetem Nanokémiai és szupramolekuláris laboratóriuma biztosít kiváló színteret, amely Komáromban a Várút 21. szám alatt található.

A felszereltségét illetően a laboratórium rendelkezik olyan mikrofluid folyamatokra épülő kifinomult, professzionális homogenizátorral, amely alkalmas egyedi nanoemulziók és ultradiszperz polielektrilit rendszerek, biomakromolekulák és különböző hibrid nanorészecskék előállítására. Ezen kívül a laboratórium műszerparkjához tartoznak azok az ultracentrifúgák is, amelyek a magas hatásfokuknak köszönhetően alkalmasak a nanorendszerek szeparációjára és szintézisére. A nanorendszerek szintézisét technikailag nagymértékben támogatja a mikrofluidizér processzor tervezett beüzemelése is.

A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával lehetővé teszi az újonnan előállított nanokomplexek részletes jellemzését, ellentétben azon nanotudománnyal foglalkozó tanulmányokban fellelhető hiányosságokra, ahol a tömény nanorendszerek töltés-, összetétel-, szerkezet- és nanorészecske nagyságának meghatározása korlátozott.

A legmodernebb kutatási módszerek és a műszerpark kombinációja (mint pl. elektroforetikus mozgékonyságának- és méretelemző visszaszórásos és mikroreológiai egységgel ellátott, háromdimenziós kereszt-korrelációs spektroszkópia, nanorészecskék mozgásának vizuális megjelenítése és megfigyelése, spektroszkópia az UV-VIS-NIR tartományban) lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését.

Aktuális

XXXII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke a Mentor TT-vel együttműködve 2021-ben is megszervezte a XXXII. Hevesy  György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulóját, melynek célja elősegíteni a kémia iránt érdeklődő diákok szakmai fejlődését. Az idei versenyben 10 iskola 28 tanulója kapcsolódott be. Sajnos a világjárvány miatt idén a verseny online térben zajlott, de ez nem törte meg a  versenyzők lelkesedését. A tanulók az életkoruknak megfelelően 2 kategóriában – 7. és 8. évfolyam – versenyeztek.

 A 7. évfolyam kategóriájának eredménye:

1. hely: Lizsica Gábor (Czuczor Gergely  Alapiskola Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit

2. hely: Nyári Dávid Gergő (Czuczor Gergely  Alapiskola Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit

3. hely: Varga Bálint (Zsigárdi Alapiskola), felkészítő tanára: Tóth Géza

A 8. évfolyam kategóriájának eredménye:

1. hely: Tarcali Sándor Domonkos (Gimnázium Királyhelmec), felkészítő tanára: György Mária

2. hely: Nagy Róbert (Arany János Alapiskola Ekecs), felkészítő tanára: Görcs Ildikó

3. hely: Balogh Áron (Alapiskola Kürt), felkészítő tanára: Maczkó Edit

3. hely: Gyuricsek Ákos (Jókai Mór Alapiskola, Komárom), felkészítő tanára: Pallag Katalin

3. hely: Friedmanszki Máté (Arany János Alapiskola Ekecs), felkészítő tanára: Görcs Ildikó

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!


A Kémia Tanszék egykori hallgatójának sikere a 35. OTDK-n

2021. március 29-e és 30-a között került sor a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekciójának (Élelmiszer-tudományi „A” tagozat) a megrendezésére a budapesti Állatorvostudományi Egyetem szervezésében. Az esemény a járványhelyzetre való tekintettel online formában valósult meg. Borovicza Boglárka, a Selye János Egyetem Kémia Tanszékének egykori hallgatója a „Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése” c. munkájával az előkelő második helyet szerezte meg (társszerző: Reménység Dániel; témavezető: doc. Ing. Hegedűs András, PhD.). Szívből gratulálunk!


A Tanárképző Kar Kémia Tanszék hallgatójának kiemelkedő eredménye

Bc. Gelle Donát, a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a Kémia Tanszék hallgatója, az elmúlt akadémiai évben már jelentős eredményeket ért el a Felvidéki Diákköri Konferencián, ahol kutatási eredményeit a „Ferrocenes against cancer?“ cím alatt mutatta be hallgatóságának.

Most pedig örömmel számolunk be arról, hogy a kutatócsoport, melynek hallgatónk is tagját képezte kutatómunkája során, sikeresen közzétette kutatási eredményeit a 2020. április végén kiadott ChemPlusChem szakfolyóiratban (2018 Impact Factor: 3.441; első kvartilba besorolt folyóirat), amely a kémiatudományok körében rangos és nagy jelentőséggel bíró szakmai lapnak számít.

A tanulmány egy újonnan előállított ferrocén-ruténium konjugált komplex fokozott intracelluláris felhalmozódásával és citotoxicitásával foglalkozik. A kutatás eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak a rákbetegségek kutatásához, illetve gyógyításához.

Gratulálunk Donát, és további szakmai sikereket kívánunk.

A tanulmánnyal kapcsolatos további információk:

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cplu.202000022


Természettudomány szakmódszertan nemzetközi konferencia

2019.11.22-23. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszéke szervezésében nemzetközi tudományos konferenciára került sor 2019. november 22-23-án ,,15. Nemzetközi doktorandusz konferencia a természettudományi oktatáselmélet területén" címmel. A konferencián 61 resztvevőt látott vendégül az egyetem, akik nemcsak Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország felsőoktatási intézményeiből érkeztek, hanem Kenyából, Brazíliából, Myanmarból és Laoszból is. A résztvevők a kutatási eredményeikről adtak számot. Az előadások angol, szlovák és cseh nyelven zajlottak 6 tudományos szekcióban. A konferencia megnyitó ünnepségén körünkben köszönthettük a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karáról doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. docens asszonyt és az ELTE Természettudományi Karáról Dr. Szalay Lucát, akik mindketten plenáris előadást tartottak. A konferencia megszervezésének lehetősége nagy megtiszteltetést jelentett a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszéke számára, ami azt is jelzi, hogy a szakmódszertani közösség egyenrangú partnerként kezeli és elismeri a tanárképzésben a létjogosultságát és szakmaiságát. A konferencia lezárásaként 37 tanulmányt tartalmazó tanulmánykötet jelenik majd meg.


Kémia Tanszék : Élményszerű kémiaioktatás

2019.11.05. Az SJE Tanárképő Kar Kémia Tanszékén 2019. november 6-án kutatáson alapuló kémiai kísérletek mutattunk be a Hetényi MTNy Alapiskola 38 diákja és pedagógusai részvételével. Az élményszerű kémiai oktatást Mgr. Varga Andrea, PhD. és Hugyivár Magda vezette.


Kémia Tanszék: A csoda valahol odabent van

2019.11.05. A csoda valahol odabent van címmel rendhagyó kémia órára került sor 2019. november 5-én az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén, ahol hatvanhét fiatal érdeklődő, többségében alapiskolás tanuló volt szem- és fültanúja a színes, varázslatos, helyenként füstfelhő borította kémiai reakcióknak.

Az ifjú kutatók közül a bátrabbak aktívan bekapcsolódtak, és néhány kísérletet önállóan is elvégeztek. Pedagógus felügyelete alatt többekközött elefántfogkrémet, vegyészkávét, színes komplex vegyületeket állítottak elő, majd bűvészkedtek három pohár „vízzel”, látták az éghetetlen zsebkendőt, valamint az antociánok érzékenységét. Annak bizonyítására, hogy mechanikus erőkifejtésével is lehetséges kémiai reakciót végrehajtani, a dörzscsészébe helyezett fehér kristályos anyagokból pár prec alatt a diákok színes termékeket varázsoltak.

Látogatóink több  különböző iskolából érkeztek: a komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontból, az Endrődy János MTNy AI Muzsláról, az Udvardi Majtényi Adolf MTNy Alapiskolából, a Csallóközaranyosi MTNy Alapiskolából, valamint Komáromból a Munka utcai MTNy Alapiskolából, és természetesen a Selye János Egyetemről.

Az előadó Hugyivár Magda mérnöknő, az SJE TKK Kémia Tanszék munkatársa volt, akinek ezen a rendhagyó órán ismét sikerült felkeltenie a látogatók érdeklődését a kémia mint természettudományi tantárgy iránt, bizonyítva, hogy az anyagok világa varázslatos, változatos, színes és a tantárgy méltán tart igényt  kiemelt odafigyelésre.


OTDK : A Kémia Tanszék hallgatójának sikere

2019.04.16-18. Csaknem 300 pályaművet mutattak be hazai és határon túli intézmények hallgatói az idei XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában április 16-a és 18-a között a Debreceni Egyetemen.

Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszék hallgatója Bc. Reménység Dániel a “Kiválasztott zöldségfélék antioxidációs kapacitásának kiértékelése” című pályamunkájával  1. helyezést ért el az Élelmiszertudományi tagozat A) megmérettetésében. A témavezető doc. Ing. Hegedűs András, PhD., akinek ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a hallgatónk felkészítéséért és kívánunk mindkettőjüknek további szakmai sikerereket!


XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki forduló

2019.04.16. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke szervezésében került sor 2019. április 16-án a XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulójára. A versenybe 16 szlovákiai magyar tannyelvű alapiskola és nyolcéves gimnázium 36 diákja kapcsolódott be Pozsonytól Nagykaposig. A tanulók az életkoruknak megfelelően 2 kategóriában – 7. és 8. évfolyam – nevezhettek a versenybe. A felvidéki forduló mindkét kategóriában elméleti és gyakorlati részből is állt. A versenyzők és kísérőtanáraik elmondása alapján a megmérettetés nagyon jó, örömteli hangulatban zajlott, és szakmailag is konstruktívnak volt mondható. A tanulók szépen dolgoztak, a ponteredmények nagyon szorosak voltak, éppen ezért a szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában az első négy helyezett került díjazásra.

A 7. évfolyam kategóriájának eredménye:

 1. hely: Abaházi Mátyás (Erdélyi János Alpiskola, Nagykapos), felkészítő tanára: Abaházi Csilla
 2. hely: Bondor Gáspár (Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Karácsony Magdolna
 3. hely: Veres Zoltán Benedek (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit
 4. hely: Kiss Zsófia (Vámbéry Ármin MTNYA Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Tamási Andrea

A 8. évfolyam kategóriájának eredménye:

 1. hely: Lábodi Philip (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Bartal Mónika
 2. hely: Feke Benedek (Gimnázium, Királyhelmec), felkészítő tanára: Szabó Mária
 3. hely: Tóbiás Gábor (Gimnázium, Királyhelmec), felkészítő tanára: Szabó Mária
 4. hely: Schnirz Victoria (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Bartal Mónika

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves versenyző és kísérőtanár részvételét, a független szakmai zsűri (prof. RNDr. Hegedűs Erzsébet, PhD., Mgr. Czibor Angelika, Mgr. Podlupszki Tímea, Dibó Gábor, PhD) munkáját, a Selye János Egyetem és a Pro Selye Alapítvány nagymértékű pénzügyi támogatását, valamint a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács pénzügyi, tárgyi támogatását, és a szervezésben nyújtott iránymutatását.

A rendezvény szervezői:

Mgr. Szarka Katalin, PhD.
Mgr. Varga Andrea, PhD.
Ing. Hugyivár Magdolna
Dibó Gábor, PhD.
Ing. Bucsek Ildikó


Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulója : Kémia Tanszék

2019. április 10-én került megrendezésre a 11. Komáromi Egyetemi Napok keretében a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulójára, amelyre a Kémia Tanszék, mint a Tanárképző Kar legfiatalabb és legkisebb tanszéke 3 hallgatója jelentkezett 2 szakdolgozattal:

Gelle Donát: „Ferrocenes Against Cancer“ 
Csobó Zoltán és Kiss László: „Web alkalmazásokkal támogatott kémiaoktatás”.

Mindkét pályamunka a Természettudományi Szekcióba került megmérettetésre. A szekció zsűribizottsága nagyra értékelte és magasan méltatta Gelle Donát: Ferrocénekkel a rák ellen című munkáját, ami a szekció 1. helyezettjeként került ki és jutott tovább a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki fordulójára (FTDK). A szakmai bizottság hasonlóan Csobó Zoltán és Kiss László pályamunkáját is javasolta megmérettetni a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki fordulóján. A hallgatóinknak gratulálunk és kívánunk további szakmai sikereket!


A kémiai ismeretek korszerűsége
 
A kémia szakkal biztosan nem égeted meg magad!
 
A természettudományi tantárgyak, köztük a kémia oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. Az általános- és középiskolai kémia szakos tanárképzés olyan átfogó kémiai ismeretek biztosítását igényli, amelyek korszerűségük mellett a tanári munka számára szükséges anyagismeretet is magukba foglalják.
 
A SJE Kémia Tanszékén zajló oktatásban az előadások és szemináriumok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati foglalkozások, amelyek a hallgatók konstruktív tanulását segítik elő.
Ezeknek célja nemcsak a hallgatók számolási készségének fejlesztése, hanem egyúttal az elméleti anyagrészek feldolgozását támogató különböző gyakorlati műveletek sora, illetve az önálló következtetés módszereinek megismertetése és a készségek elsajátítása.
 
A tanári bemutató kísérletek szerves részeként a hallgatók önálló gyakorlatokat végeznek tanári felügyelet mellett, amelyhez a szükséges infrastruktúra már a kezdetektől rendelkezésükre áll. Jól felszerelt, modern laboratóriumi helyiségekben zajlik a gyakorlati oktatás, amelyek felújítása és szükséges műszeres felszerelése európai uniós alapokból finanszírozott projektekből valósult meg. A műszeres felszereltség tekintetében minden érdeklődő hallgatónak hazai szinten versenyképes képzést biztosítunk.
A tanszéken jelenleg öt laboratóriumi helyiségben zajlik a munka, ahol analitikai mérlegek, szárítók, centrifugák, mikroszkópok, spektrofotométerek, nagy teljesítményű folyadékkromatográf, izotachoforézis, lángemissziós fotométerek, szűrőberendezések, víz- és homokfürdő, vékonyrétegű és papírkromatográfiai berendezések, valamint számos üveg, porcelán, fém, parafa és egyéb segédeszközök használhatók.   
 
A hallgatók kémiai tudásszomját kielégítő, korszerű berendezések használatán túl, a tanszéken személyre szabott, nyitott és fejlesztő oktatási környezetet biztosítunk.
A Kémia Tanszéken folyó tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez nagymértékben hozzájárul az újonnan kialakított Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium is, amely a legmodernebb mérési technológiákkal nyújt lehetőséget a legpontosabb mérések kivitelezéséhez a nanoméretű rendszerekben. A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával és kutatási módszerek kombinációjával lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését; illetve azok reológiai tulajdonságainak vizsgálatát, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén.
 
Hallgatóink aktívan bekapcsolódnak a tanszék életébe a különböző egyetemi, illetve közéleti rendezvények szervezése kapcsán, ezzel is a pedagógiai életpályájukra tudatosan készülnek.
Európa Uniós mobilitási programok (ERASMUS, CEEPUS) keretében hallgatóink tanulmányi és szakmai ösztöndíjak elnyerésével gazdag külföldi tapasztalatokat szerezhetnek.
 
A hazai magyar tannyelvű és az anyaországbeli közoktatásban a természettudományi tantárgyak oktatóinak száma radikális csökkenést mutat, ezért a kémia, biológia és más természettudományi tantárgy oktatóinak utánpótlása szükségszerű, így a végzős diákok érvényesülési lehetőségei biztosítottnak látszanak.
 
Az írás eredetileg a parameter.sk honlapon jelent meg.
 

Beszámoló a Kémia Tanszék programjairól a Tudomány és Technika Hetén

2018.11.05-09. A Kémia Tanszék, mint a Selye János Egyetem Tanárképző Karának szervezeti egysége, szívügyének és egyben kötelességének tekinti a tudomány és technika terén elért eredmények és legújabb információk bemutatását és terjesztését a fiatalok körében. A Tudomány és Technika Hete alkalmából megszervezett rendezvénysorozat ismét jó alkalmat teremtett a kémia, mint természettudomány népszerűsítésére. Tanszékünk szervezésében két kitűnő vendégelőadó előadásával gazdagítottuk a rendezvénysorozatot. Kiváló tudományos élményben volt részünk november 5–én doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. a Pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Kar, Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszék tanára előadásában, aki a rétegszerkezetű nanorészecskékből és szerves festékanyagokból álló hibrid rendszereket mutatta be, rámutatva azok fizikaikémiai tulajdonságaikra, előállítási módszereire és jelenlegi technológiai alkalmazási lehetőségeire.

PharmDr. HAJTMAN Katalin okleveles gyógyszerész nagyszerű oktató-nevelő előadásában többek között a gyógyszerészet és gyógyszertárak hálózata kialakulásáról a gyógyszerészek kulcsfontosságú feladatairól és ennek részét képező gyógyszerészi gondozás megvalósításáról hallottunk.
 
Apró kulisszatitkokat tudhattunk meg a Komáromi Kórházi és Közforgalmi Gyógyszertár életéből, ahol szorgos egészségügyi dolgozók türelmes és kitartó munkája eredményeként minden beteg a megfelelő gyógyszert a megfelelő adagban a megfelelő időben s a megfelelő beadási módon kapja meg. Videófelvételen nyomonkövethettük a kapszulák laboratóriumi elkészítési módszerét. A gyógyszerészet napjainkban c. előadás zárszavában elhangzottak mindannyiunkat megerősített abban, hogy a gyógyszerészek széles körű szakismerettel rendelkeznek, amelyet naponta felhasználnak a betegek egészségének javítása érdekében.
 

Web-alapú alkalmazások az oktatásban

2018.09.11-12-én zajlott, immár tizedik alkalommal, a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája, amelynek célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése, elsősorban a humán tudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein, valamint a rokon szakterületek művelői számára is. A tanulmányok bemutatása hét szekcióban történt, közülük az egyik a „Web-alapú alkalmazások az oktatásban” címet viselte, amely a KEGA 002UJS-4/2016 számú „Web-alapú alkalmazások a transzdiszciplináris tanárképzésben” című projekt támogatásának köszönhetően jöhetett létre. A szekció keretében 11 bemutatott tanulmánnyal ismerkedhettünk meg, amelyek gazdag szakmai tapasztalat- és eszmecserét tettek lehetővé. A szekció végén a résztvevők hangsúlyozták a hasonló szakmai fórumok szükségességét, amely méltán sikeres zárásnak tekinthető a szekció munkáját tekintve.


Módszertani nap a TKK Kémia Tanszékén

2018.07.04. Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén 2018. július 4-én módszertani napot tartottak, amelyen a környezetünkben és a kémia szertárakban megtalálható veszélyes vegyületekről Bartal Miklós, a Pozsonyi Kémiai Szakközépiskola tanára tartott tudományos előadást. A középiskolás tanulók naiv axiómáiról végzett kutatás eredményeiről Bárány Zsolt Béla, a Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Szakgimnázium okleveles vegyésze-kémiatanára számolt be. Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója a természettudományok, köztük a kémia tanításának a közoktatásban történő háttérbe szorulásáról beszélt. A fórum második részében a KEGA 002UJS-4/2016 projektben aktívan tevékenykedő tanáraink egy workshop keretében mutatták be eredményeiket. A második alkalommal megrendezett szakmai fórumon résztvevő gimnáziumi, szakközépiskolai és általános iskolai kémiatanárok megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, hatékony eszmecserét folytattak, és rávilágítottak a kémiaoktatást és a kémiatanár-képzést érintő aktuális problémákra. 


Csodálatos kémia

2018.04.27. A Komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola tanulói április 27-én izgalmas, élménydús kísérletsorozatnak voltak aktív résztvevői a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszékén. A hetedikes diákok a laboratóriumban, felöltve a fehér köpenyt és a védőszemüveget, igazi kutatókká váltak és bátran közreműködtek a színes és látványos kísérletekben.


RENDHAGYÓ KÉMIAÓRA

2018. március 19-én az SJE TKK Kémia Tanszékre rendhagyó kémiaórára érkeztek a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai. A résztvevők számára látványos, színes fényjelenségek, gyors lefolyású kémiai reakciók fokozták az élményt. Tanáraink a játékos tudásszerzés által informális oktatás keretében szeretnék a középiskolai diákok kémiai gondolkodását fejleszteni, és akár a pedagógusi pályára irányítani őket.

Interaktív laboratóriumi gyakorlat

2018.02.07. A nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola nyolcadikos és kilencedikes tanulói február 7-én egy izgalmas, élménydús kísérletsorozatot nézhettek végig és próbálhattak ki a Selye János Egyetem Kémia Tanszékén, ezáltal is az élményszerű tanulást erősítve bennük.


Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. meghívott előadása a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karán

Az előadás időpontja: 2016. november 25. Az előadást a Comenius Egyetem Természettudományi Kar Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszéke ill. a Szervetlen Kémia Tanszéke szervezte. Az előadás címe: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures.

További információk: http://fns.uniba.sk/kfz


Kémiai kísérletek bemutatója a Kémia Tanszéken

Június folyamán a Selye János Egyetem Kémia Tanszékére két iskola diákjai is ellátogattak. Június 1-jén a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont 43 diákja, június 16-án pedig a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola ifjú kémikusai kóstolhattak bele a kémiai laboratóriumok világába. A tanszéken látványos kémiai kísérleteket mutattak be nekik, amelyekbe a tanulók is aktívan bekapcsolódhattak.

A rendezvény neve: Időutazás kémiai tárlatvezetéssel (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Kémia Tanszék
Társszervező:    -
Helyszín: Komárno, Hradná 21, Gazdaságtudományi Kar épülete
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Időpont: 2015. november 12., 10:00
Rendezvény típusa: Kémiai Show
Leírás:    Utazzunk az időben a kémiával!...de ahhoz, hogy biztonságos legyen az utazásunk, szükségünk lesz egy tapasztalt „időutazóra“, aki a kémia törvényszerűségeit felhasználva végig kalauzol ezen a titokzatos úton. Legyen Ön is az ELTE Kémia Intézet egyetemi docensének, Dr. Róka Andrásnak az útitársa!
Kapcsolattartó:    Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

A tanulmányi program infrastruktúrája

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.