Biológia Tanszék

Leírás

A Biológia Tanszék feladatai közé tartozik az oktatás és a kutatás a biológia tudományterületén belül, továbbá biológia módszertanának biztosítása.
Célunk az egyetemi képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a hallgatóknak, továbbá felkészíteni őket a pedagógiai munkára.

A tanszék tevékenységi területe:

  1. a biológia szakos tanári tanulmányi program hallgatóinak oktatása
  2. a többi tanárképzős hallgató számára a Pedagógiai, pszichológiai és szociális alapok tanulmányi program keretében a biológiával kapcsolatos tantárgyak oktatása (Fejlődésbiológia, Iskolaegészségtan, Ökológia, stb.),
  3. az óvópedagógus- és tanítóképzés biológiával kapcsolatos tantárgyainak oktatása (Természetismeret 1–9)

A tanszék tudományos kutatási területe kiterjed a flóra, fauna, az embertani és genetikai vizsgálatokra, a fenntartható fejlődés és az ökológiai faktorok vizsgálatára.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno. A tanszék és a laboratóriumok a SJE Gazdaságtudományi Kara épületében (94501 Komárno, Hradná 21) találhatók.

Titkárság

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Kutatás

Kollégánk sikere a ,,Mezőgazdasági tudományok” szekcióban

2019. szeptember. Ing. Pavol Makovicky, PhD részt vett a Szlovák Tudományos Akadémia mezőgazdasági intézetének (Slovenská spoločnost pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, SSPLPVV pri SAV) versenyében, amelybe Current Content tanulmánnyal lehetett nevezni. Az SJE Tanárképző Kar Biológia Tanszék tudományos munkatársa három tanulmányát nevezte a „Poľnohospodárske vedy“ című szekcióba, és a végső értékelésnél munkái a 4., 5. és 6. helyen végeztek. A 4. helyezett munka, amely eredetileg az Indian Journal of Animal Sciences-ben jelen meg, itt olvasható. Gratulálunk!


A tanszék tudományos kutatási területe kiterjed a flóra, fauna, az embertani és genetikai vizsgálatokra, a fenntartható fejlődés és az ökológiai faktorok vizsgálatára.

Aktuális

Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2021 május 19:  Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD., tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Cancers tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora (6,126).


Angol nyelvű biokémia-tankönyv

Az Eperjesi Egyetem és a Selye János Egyetem „A biokémia tantárgy tanításának módszertani és formai megújítása” (Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia) KEGA 018PU-4/2018 projektjének támogatásával, prof. MVDr. Poráčová Janka, PhD. szerkesztésében megjelent a General and applied biochemistry for natural sciences című tankönyv – az oktatási folyamat internacionalizációjának támogatása érdekében angol nyelven. A kötelező tantárgyak oktatásának elvárása az új és modern tankönyvek kiadása. Azt reméljük, ez a biokémia-tankönyv is emelni fogja az oktatás minőségét, effektivitását, motiválni fogja a hallgatókat. Az új tankönyvből a hallgatók az általános és az alkalmazott biokémia témaköreivel bővíthetik ismereteiket. A tankönyvet a diákok kikölcsönözhetik az Egyetemi Könyvtárból.

 


Kollégánk tanulmányai tekintélyes szaklapokban

2021. április 13. Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. (TKK Biológia Tanszék) három tanulmányát ([1], [2], [3]), amely az International Journal of Molecular Sciences és a The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine c. tekintélyes szaklapokban jelent meg.


Többség – kisebbség együttélése. Identitások – VIII. nemzetközi tudományos szimpózium

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke, Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2020. december 10-én nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez az online térben. A konferenciához workshopok is tartoznak, amelyekre 15–16-án és 18-án kerül sor diákok részvételével. A szimpóziumot a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának „Majorita – minorita a ich súžitie IV.” D073/2020/13-es számú projektje támogatja és az Emberi Jogok Világnapján (december 10.) kerül megrendezésre. A teljes program letölthető itt.


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2020. augusztus 31.: Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Antioxidants tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora (5,014).


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2020. április 03.: Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az International Journal of Molecular Sciences c. tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora 4.183.


„Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” projekt
A Biológia Tanszék munkatársainak szombathelyi útja a Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása program keretében

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Biológiai Tanszékének koordinálásában 2016-ban indult Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása program keretein belül (EFOP 3.4.3-16. 2016-00022 pályázat), 2020. január 29–30-án, a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszékének oktatói látogatást tettek Szombathelyen.
A szakmai és oktatási együttműködés erősítésére az első nap szakmai megbeszélésekkel, programegyeztetéssel telt, korunk humánbiológiai, humánökológiai és természetvédelmi problémáira koncentrálva. Foglalkoztunk a biológiatanár és a pedagógusképzés tantárgy-pedagógiai és digitális megújításának aktuális feladataival, amely fejlesztések mindkét intézményben napirenden vannak.
Másnap a BDPK nagy hagyományokkal bíró XV. Regionális Természettudományi Konferenciáján munkatársaink előadásokkal és poszter-bemutatókkal számoltak be aktuális kutatási eredményeikről. Az előadásokat a nagyszámú hallgatóság (gimnáziumi tanulóktól az egyetemi professzorokig) nagy érdeklődéssel hallgatta és vitatta meg.

Tóth Gábor és Nagy Melinda
 

Együtműködés a Nagykeszi Vadásztársasággal

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának biológia szakos hallgatói 2019. november 21-én az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz, ahol Bc. Hajtman Lajos vadászgazda ismertette a hallgatókkal a vadászat és vadgazdálkodás alapelveit, és preparátumok segítségével szemléltette a vadállatok kormeghatározásának lehetőségeit. Ezt követően az európai őz (Capreolus capreolus L.) egy elejtet példányán bemutatta annak feldolgozását, majd a hallgatók megvizsgálhatták az őz belső szerveit. A vadásztársaság a megtekintett preparátumokat felajánlotta a Biológia Tanszék gyűjteménye számára, amelyek a tanszéken a földszinti vitrinekben lettek elhelyezve.


„Többség – kisebbség együttélése” – VII. Nemzetközi Tudományos Szimpózium

2019. november 5–6-án a Selye János Egyetemen Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke és Biológia Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a SJE Konferenciakézpontjában megrendezi a „Többség – kisebbség együttélése” VII. Nemzetközi Tudományos Szimpóziumot.
Az előítéletek formálása gyakran az előző generációk tapasztalataiból, attitűdjeiből táplálkozik. Ha ehhez más jellegű információk, tapasztalatok társulnak, akkor a fiatalnak lehetősége van átértékelni addigi véleményét. Ezért szükséges rendszeresen foglalkozni a toleranciával, az együttműködéssel, mivel ez tanult készség, fontos szociális kompetencia.
A Selye János Egyetem Tanárképző Kara most harmadik éve működteti a „Többség – kisebbség együttélése” c programját, amely a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma támogatásával zajlik – idén Többség–kisebbség együttélése III – Mit tudunk egymásról? címmel (D047/2019/13). Ebbe a programba eddig több mint tíz alapiskola és középiskola lett bevonva. A találkozókon és a tolerancia tréningeken kívül a program keretében tolerancia felmérés is zajlik. Ez a konferencia az eddigi kutatások eredményeit, a műhely-találkozók tapasztalatait prezentálja.
A szimpóziu a Magyar Tudomány Ünnepe valamint a  szlovákiai Tudományok és Technika Hete keretében megvalósul meg.

A program letölthető itt.


Kutatás és oktatás – nemzetközi tudományos szimpózium

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, az Eperjesi Egyetem Humántudományi és Természettudományi Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
és a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága 2019. szeptember 19-20-án nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez Budapesten Kutatás és oktatás címmel. A szimpózium a szlovákiai Kulturális és Oktatási Pályázati Ügynökség „A biokémia tantárgy oktatási módszereinek és formáinak megújítása” KEGA 018PU-4/2018-as számú projekt kapcsán kerül megrendezésre a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága támogatásával. A szimpóziumon Magyarország, Szlovákia és Ukrajna elismert professzorai, egyetemi oktatói és kutatói adnak elő a neveléstudományi és a biológia szekcióban. A konferencia keretében eszmecserére készülnek a tanárképzésben érintett négy kar dékánjai és dékánhelyettesei. A szimpózium résztvevőinek egy csoportja a projekt kapcsán workshop keretében fog tanácskozni. A konferencia résztvevői kiváló művészek előadásában koncertet is élvezhetnek.

A program letölthető itt.


Kutatás, fejlesztés és felhasználás a fitostimulátor hatású növényi segédkészítmények témakörében  

2019. február 5-én, 10 órától a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológiai Tanszéke, a Biofitos s. r. o. és a Plast-Ker Kft. közösen nemzetközi konferenciát és workshopot rendez. A találkozó célja a szlovákiai és magyarországi kutatók, gyártók és termesztők szakmai tájékoztatása és kapcsolatteremtése az adott témakörben. A találkozó szinkrontolmácsolással zajlik, a program letölthető itt.


A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács „A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei”címmel rendezte meg 2018. december 3-én nemzetközi tudományos szimpóziumát a szlovákiai Nemzetiségi Kultúrák Támogatási Alapjának „A Rákócziak antropogenetikai és történeti kutatása” című (18-170-00733-as számú) kutatási programjának keretében.

Ez a nemzetközi tudományos szimpózium a második volt a projekthez kapcsolódó konferenciák sorában. Az első szimpóziumra 2018. november 5-én került sor „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. Ennek vendégei voltak, és előadást tartottak a Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumának munkatársai Budapestről, a kutatást kezdeményező kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság képviselője, a szerencsi Zempléni Múzeum igazgatója, valamint több más neves egyetemi oktató és kutató a történelem, antropológia és genetika területéről.

A decemberi szimpózium előadói voltak: Prof. Szabó T. Attila, DSc.-t Balatonfüredről, a Nyugat Magyarországi Egyetem professzor emeritusza, a „Beythe István” Pannon Történeti Természetismereti Társaság elnöke, Prof. Dr. Szabó András, DSc., a Selye János Egyetem Tanárképző Karának magyar Nyelv és Irodalom Tanszék irodalomtörténésze, Dr. Pólin Irén, PhD. a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszékének oktatója, a kertészmérnök és a mezőgazdász mérnöki képzések koordinátora, Erdei János helytörténészt és tanítványa Szilágysomlyóról, a Báthory István Alapítvány képviseletében, valamint a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszékének oktatói: Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., dékánhelyettes és Ing. Balázs Pál, PhD. tanszékvezető. A szimpóziumot Dr. habil. PaedDr. Horvath Kinga, PhD., a SJE TKK dékánja valamint Ing. Balázs Pál, PhD. tanszékvezető nyitották meg, és az előadásokat munkamegbeszélés követte. A szimpóziumon összesen 107 résztvevő regisztrált. 


Biológia szakos hallgatók a könyvtárban

2018. november 5. a Tudomány és Technika Hete rendezvényeinek keretében MA. Egyházi Dóra, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója szemináriumot tartott a SJE Tanárképző Kar biológia szakos hallgatóinak „S.O.S. Szakdolgozatot írok!” címmel az Egyetemi Könyvtárban.

A szeminárium során bemutatta a hallgatóknak könyvtárak szolgáltatásait (szakirodalom-kutatás, online katalógusok) hangsúlyt helyezve a SJE Egyetemi Könyvtár online katalógusának lehetőségeire és a könyvtár működése. Ezután a hallgatók a számítógépek mellett ülve kipróbálhattak (a SJE EK katalógusán kívül) néhány további elektronikus katalógust (kis3g.skmokka.huworldcat.org), e-könyvtárat és archívumot (mek.oszk.huepa.szk.humatarka.hu, europeana, DOAJ, DOAB, CRZP, DART), és megismerkedtek a Szlovák Köztársaság Tudományos és Technikai Információk Központja (Centrum vedecko-technických informácií SR) e-zdroje-n keresztül hozzáférhető nemzetközi adatbázisokkal (Web of Science, Scopus, ProQuest, Science Direct, stb.).

A hallgatók saját távolsági hozzáférhetőséggel (vzdialený prístup) kipróbálták az adatbázisokban, ill. e-könyvtárakban való keresést – a keresőfelületeket, találati lista szűkítését, az összetett keresést, – majd gyakorlati példákon keresztül játékkal vegyítve önállóan dolgozva hajtottak végre kereséseket az adatbázisokban.

Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
 

A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács  2018. november 5-én nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. A tanácskozásra a SJE Konferencia-központjának K9-es termében (Hradná 2, 945 01 Komárom, Szlovákia) került sor meghívott szakemberek és érdeklődő hallgatóság részvételével.

A szimpózium a szlovákiai Tudományok és Technika Hete, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából valósult meg a szlovákiai Nemzetiségi Kultúrák Támogatási Alapjának „A Rákócziak antropogenetikai és történeti kutatása” című 18-170-00733-as számú projektje kapcsán.

A Rákóczi-család régi magyar nemesi család, mely a 16-17. században a Magyar Királyságban, majd a 17. században az Erdélyi Fejedelemségben is országos, sőt a 17. század második felében, a 18. század elején nemzetközi jelentőséggel bírt. A kutatás célja I. Rákóczi Ferenc csontmaradványainak azonosítása, amelyek Kassán a Fő utcai premontrei Szentháromság templomban nyugszanak. Erre a történeti, régészeti és antropológiai módszerek mellett ma már a genetika legújabb módszereit is segítségül lehet hívni. A szimpóziumon elhangzott előadások ezeknek a kutatásoknak ez eredményeit ismertették.

A szimpóziumot Dr. habil. PaedDr. Horvath Kinga, PhD., a SJE TKK dékánja, Ing. Balázs Pál, PhD., SJE TKK Biológia Tanszék tanszékvezetője, valamint Balázs Pál, szerencsi református lelkész nyitották meg.

A konferencián különböző tudományágak képviselői tartottak előadást, mint például Dr. habil. Szarka László, CSc. (Selye János Egyetem, TKK Történelem Tanszék, Komárom) a Rákóczi család dinasztiaalapításának historiográfiájáról, MUDr. Fraenkel Emil, PhD. (L. Pasteur Egyetemi Kórház, Kassa és a Henszlmann Imre Történelmi Társaság, Kassa) Báthory Zsófia, I. Rákóczi Ferenc és a kassai premontrei templom – avagy egy kripta életre kelése címmel tartott előadást, Majoros Judit, a szerencsi Zempléni Múzeum igazgatója a Rákócziak Szerencsen című előadását prezentálta, Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. (Selye János Egyetem, TKK Biológia Tanszék, Komárom) I. Rákóczi Ferenc anyai ági felmenőiről tartott előadást a mitokondriális azonosításhoz.

A második szekcióban Dr. habil. Tóth Gábor, PhD. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely) I. Rákóczi Ferenc vélelmezett csontmaradványainak embertani vizsgálatának eredményeit mutatta be. _Ezt követően  Mende Balázs Gusztáv, PhD. a Magyar Tudományos Akadémia, BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumának vezetője az  archeogenetikai vizsgálatok mintavételezési módszertanáról tartott beszámolót. Gerber Dániel és Szeifert Bea (Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Genetikai Tanszék; Magyar Tudományos Akadémia, BTK Régészeti Intézet, Budapest) pedig a genetikai nem-meghatározát, és a feltételezett Rákóczi maradványokon eddig elvégzett archeogenetikai vizsgálatokat mutatták be.

A szimpózium a Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. által vezetett workshoppal ért véget, ahol összegezték az eddigi eredményeket és meghatározták a kutatás további irányát.

A szimpózium programja letölthető itt.


Biológia szakosok a Nagykeszi vadásztársaságnál

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának biológia szakos hallgatói 2018. október 23-án az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz. A kiváló felkészültségű vadászgazda, Bc. Hajtman Lajos ismertette a hallgatókkal a vadászat és vadgazdálkodás alapelveit, bemutatta egy elejtett párosujjú patás – konkrétan egy idei szaporulatból származó európai őz (Capreolus capreolus L.) mezei ekoformájának feldolgozását, valamint a hallgatók megvizsgálhatták annak belső szerveit.

Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
 

IDŐSZERŰ EREDMÉNYEK A BIOLÓGIA TUDOMÁNYBAN ÉS OKTATÁSÁBAN

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Savaria Biológiai Tanszéke 2018. április 4-én nemzetközi tudományos konferenciát rendez „Időszerű eredmények a biológia tudományban és oktatásában” címmel.

A konferencia teret biztosított az egyetemi és főiskolai oktatók, kutatók, tudományos munkatársak és doktoranduszok számára megvitatni, hogy hogyan lehet a biológia ismereteket alkalmazni a tudományban, interdiszciplináris kutatásban és az oktatásban. Tudományos eredmények, új módszerek és technikák lesznek bemutatva, valamint javaslatok hangzanak el arra, hogyan lehet ezeket integrálni az oktatásba, a posztgraduális és élethosszig tartó tanulásba.
A konferencián plenáris előadást tart Dr.h.c. Prof. RNDr. Miklós László, DrSc. (TU, Zvolen; UKE SAV, Bratislava, Szlovákia) „Biodiverzitás, tájdiverzitás és az integrált tájmenedzsment“ címmel, és prof. Ing. Stoffa Veronika, CSc. (PdF UP, Olomouc, Csehország) „Interaktív animált szimulációs modellek az oktatásban“ címmel. A konferencián további 15 magyarországi, romániai, ukrajnai és szlovákiai meghívott előadó is részt vesz.

A konferencia részletes programja: itt


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2017. május 23. : Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Advances in Nutrition c. tekintélyes amerikai szaklapban jelen meg; a publikáció impact factora 5,201.

,,Perspective: Gluten-Free Products for Patients with Celiac Disease Should Not Contain Trace Levels"


A jogtudatosság mint az egészséges életmód része – nemzetközi tudományos szimpózium

A rendezvény neve: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része, nemzetközi tudományos szimpózium

Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék, Komárno, Szlovákia
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferencia-központ, 945 01 Komárno, Szlovákia
Időpont: 2015. november 23-24.
Jelentkezés határideje:    -
Kapcsolat: PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
E-mail:    
Tel.: 035/3260 602
Web:

A tanulmányi program infrastruktúrája

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.