Členovia Rady pre zabezpečenia kvality vzdelávania na PF UJS

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., predseda
Prof. Dr. Béla István Pukánszki, DrSc.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
PaedDr. Tamás Török, PhD.
Mgr. Szilvia Hanusz
Bc. Bence Leczo
Cintia Cséplő

Zápisnice / 2014 / 2015 / 02.03.2016 / 28.10.2016 / 28.04.2017

Hodnotenie kvality výučby a vyučujúcich na PF UJ

hodnotenie_kvality_vyucby_2017_2018

hodnotenie_kvality_vyucby_ZS_2016_2017

hodnotenie_kvality_vyucby_ZS_2015_2016

hodnotenie_kvality_vyucby_LS_2013_2014.pdf

hodnotenie_kvality_vyucby_LS_2014_2015.pdf

hodnotenie_kvality_vyucby_ZS_2013_2014.pdf

hodnotenie_kvality_vyucby_ZS_2014_2015.pdf

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.