Logo

Prednášky a kurzy január 2018

V skúškovom období zimného semestra akademického roka 2017/2018 učitelia a doktorandi Pedagogickej fakulty UJS okrem bežných pedagogických povinností vysokoškolských učiteľov využili aj možnosť interného ďalšieho vzdelávania.

Od 15. januára 2018 štyri po sebe nasledujúce dni sme mali možnosť sa zúčastniť kurzu Metodológie výskumu. Cieľom prof. Dr. Pétera Tótha, PhD. bolo, aby sme získali prehľad a možnosť  výberu štatistických výskumných metód v oblasti pedagogických výskumov. Súčasťou kurzu bude i e-študijný materiál.

22. januára 2018 prof. Dr.  Béla Pukánszky, DSc. prednášal na tému Dnešné vývojové tendencie vzdelávania pedagógov. Po prednáške bola živá diskusia zúčastnených, medzi ktorými boli aj doktorandi fakulty.

Po prednáške prof. Dr. András Németh, DSc. s akceptom širšieho historického zákulisia prednášal O kultúre, výchove a výskume. Na druhý deň v duchu interdisciplinarity a kvalitnou prezentáciou na tému: Nové paradigmy pedagogiky a teória výskumu poukázal na tie možnosti, ktoré poskytuje kvalitatívny výskum pre výskumníkov humanitného smeru.

Pre zúčastnených všetky štyri oblasti dali možnosť na spoločné uvažovanie, diskusiu, výmenu názorov v daných tematikách.

 

 

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.