Etika v edukácii – medzinárodné vedecké sympózium

Piaty ročník medzinárodného vedeckého sympózia sleduje naplnenie aktuálnych potrieb maďarskej menšiny v oblasti edukácie vysokoškolských pedagógov, pedagógov v praxi ale i študentov v pregraduálnom štúdiu VŠ. Toho roku hlavným cieľom je monitorovanie profesionálnej etiky vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže, vysokoškolských študentov ale aj u samotných pedagógov vo viacjazyčnom prostredí, a tým upriamiť pozornosť na etické otázky a dosiahnuť posilnenie výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín s prihliadnutím na etické hodnoty našej spoločnosti.

Program: tu

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.