Tudomány és technika Hete 2015

Tudomány és Technika Hete a Selye János Egyetem Tanárképző Karán

Író-olvasó találkozó Moskát Anitával és Markovics Botonddal (2015. november 9.)

Bábel fiai és Horgonyhely című regényeivel Moskát Anita üstökösként robbant be a magyar fantasy-irodalomba. A Horgonyhely egy olyan, nők uralta világot tár elénk, ahol a föld oda köti az embert, ahová született, s csak azoknak van esélyük a vándorlásra, a kitörésre és a hatalom megragadására, akik várandósak. A Brandon Hackett álnéven író Markovics Botond a magyar science fiction egyik legkiemelkedőbb szerzője; legújabb regényei, Az időutazás napja és annak folytatása, Az időutazás tegnapja arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen is lenne a világ, ha létezne időutazás. A jó hangúlatú író-olvasó találkozón sok érdekes gondolat fogalmazódott meg. Markovics Botond többek között az elképzelt idegen civilizációk irodalmi megjelenítésének nehézségeiről beszélt. Moskát Anita pedig fontos célként jelölte meg az újszerűséget, a klisék kiküszöbölését, valamint az egyes zsánerek közötti határok felszámolását.

Kerekasztal-beszélgetés a tudományos tudás természetéről (2015. november 10.)

Az immár hagyományosnak mondható beszélgetésen ezúttal négy oktató – Keserű József, H. Nagy Péter, Simon Attila és Zolczer Péter – beszélgettek a tudomány természetéről. Ahogy azt egybehangzóan megállapították, a tudományról nem lehet elég gyakran beszélni, hiszen az újabbnál újabb eredmények folyamatosan felülírják korábbi ismereteinket és elképzeléseinket. A ma teleszkópon át vizsgált galaxis egy 13 milliárd évvel ezelőtti állapotot tükröz, s a lezárt(nak hitt) történelmi folyamatokat állandóan újraértelmezi a soron következő generáció. Noha a tények mindig ki vannak téve a tudósok értelmezésének, a tudomány jellemzően ezek ütköztetésekor, a párbeszéd révén halad előre. A négy oktató a tudomány lényegét nem is annyira a válaszokban, hanem inkább a kritikai gondolkodásban és a jól feltett kérdésekben látta, hiszen a folyamatosan úton levő tudományt ezek viszik előre.

Foci és irodalom – Beszélgetés Gazdag Józseffel (2015. november 10.)

A moderátor Hipik Júlia (egyetemünk hallgatója) kérésére irodalom- és íróajánlóval nyitó Gazdag József először Hankiss Elemér munkásságáról tartott egy rögtönzött kiselőadást, ezt követően azonban hamar a Kilátás az ezüstfenyőkre című első könyvére terelődött a szó, amellyel szlovákiai magyar berkekben akkora irodalmi sikert aratott, amilyet korábban csak Grendel Lajosnak sikerült az Éleslövészettel. Mint ahogy azt az íróként és újságíróként, illetve irodalom- és futballfüggőként bemutatkozó szerző elárulta, új kötete, az Egy futballfüggő naplójából ugyan nem hozott akkora irodalmi díjözönt, mint az első könyve, mégis több olvasóhoz eljutott. A foci – az irodalmi bevezető után – kétségkívül diadalmaskodott: a vendég és a közönség alig győzték egymásnak passzolni a kérdéseket és a feleleteket. A magyar és nem magyar foci, a bunda és a legenda (Puskás) mind terítékre kerültek, s bebizonyosodott az is, hogy sokak életébe éppen Gazdag József focikönyve révén sikerült becsempészni az irodalmat.

Ľudovít Štúr emlékülés (2015. november 10.)

November 10-én 14.30 órai kezdettel Ľudovít Štúr 200 éves jubileumáról emlékezett meg a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék a Történelem Tanszékkel közösen. Rudolf Chmel bevezető gondolatai után Szarka László adott elő, majd Zsilák Mária és Tóth István foglalkoztak Štúr munkásságának alföldi összefüggéseivel. Az előadások sorozatát Halász Iván zárta. A rendezvény elérte célját, mivel az Akkreditációs Bizottság rendezvényeket firtató kérdésére a részt vevő diákok friss élmények alapján tudtak választ adni.

A szlovák nyelv tanításának minőségi emelése - nyitrai modell c. projekt publikációinak bemutatója (2015. november 12.)

November 12-én 10 órától a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szlovák Nyelv Tanszékének delegációját fogadták a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói. A szlovák nyelv és irodalom tanításának minőség emelése c. Projekt keretében publikált könyveiket mutatták be egyetemünkön. Kiadványaik egyetemi tankönyvként, tansegédletként segítik további munkánkat. A rendezvény hozzájárult az intézmények közötti együttműködés erősítéséhez is, mivel a közönség soraiban ott voltak az Állami Pedagógiai Intézet és a Módszertani Központ munkatársai is.

Időutazás kémiai tárlatvezetéssel (2015. november 12.)

Dr. Róka András érdekes kémiai kísérletek által kísérte el a kalandos utazáson az előadó az Ősrobbanástól egészen napjainkig a nézőközönséget, bemutatva a fizikai-és kémiai változásokon alapuló természeti jelenségek némelyikét. A tapasztalt tárlatvezetőnek köszönhetően eljuthattunk a Big Bang csend időszakába, majd a Föld litoszférájának és atmoszférájának állandó változásokkal jellemezhető időszakába, mint ahogy részesei lehettünk a fiziológiai változásokat jellemző interaktív képzetalkotásnak is.

Az előadáson több mint 130 érdeklődőt köszönthettünk, amelyek többsége a meghívott és a meghívásunkat elfogadott 5 középiskola és 3 alapiskola tanulói és pedagógusai voltak.

A következő közép-és alapiskolák tiszteltek meg:

  1. Selye J. Gimnázium Komárom
  2. Marianum Egyházi Iskolaközpont Komárom
  3. Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár
  4. Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
  5. Czuczor Gergely Alapiskola Érsekújvár
  6. Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunaszerdahely
  7. Munka Utcai Alapiskola Komárom
  8. Baross Gábor Alapiskola Csata

Kémiai laboratórium, mint munkahely (2015. november 12.)

A Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusai és az iskolai vezetés felkérésére egy a hagyományoktól eltérő technika óra megvalósításában vettünk részt, amely során bemutattuk a laboratóriumban történő munka lehetőségeit, előfeltételeit, a laboratóriumi alapfelszerelést és természetesen a munkabiztonsági és egészségvédelmi alapelvekre is felhívtuk a tanulók figyelmét.

A tanítási órán 18 tanuló vett részt. A tanulók kísérő tanára Mgr. Podlupszki Tímea volt.

Az interaktív oktatás vezetője Hugyivár Magda mérnöknő volt.

Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék szimpóziuma (2015. november 10.)

A szimpózium bevezető előadója Dr. habil. Vass Vilmos, PhD. volt, aki a kreativitás pedagógiai megközelítéseit elemezte, s emellett betekintést nyújtott Kaufman és Beghetto Négy C modelljébe is.

A második előadó PaedDr. Borbély Diana volt, aki hangsúlyozta az óvodáskori kreativitás fejlesztésének szükségességét, illetve a sémakövetés és szabad alkotás közti különbségeket.

Harmadik előadóként PaedDr. Szabó Edit, PhD. mutatta be a a Naturbild EU COMENIUS kutatási  projektet, melynek egyik fő célja volt a gyermekek kreativitásának fejlesztése a „Víz“ és a „ Levegő“ nevelő-oktató projekteken belül. Élményszerűen vázolta fel a Szenczi Molnár Albert Óvoda 5-6 éves korcsoportjában végzett kutatás megvalósítását és annak eredményeit.

A szimpózium következő előadója Dolezsa Zsuzsanna, harmadéves hallgató volt, aki a kínai Word Leisure Games – Ifjúsági Világtalálkozón képviselte egyetemünket. Az élménybeszámoló során sok érdekes helyi szokást, érdekességet és a találkozó menetét ismerhette meg a hallgatóság.

Mgr. Orsovics Yvette, PhD. a zenei nevelés órákon alkalmazható kreatív készségfejlesztő gyakorlatokból mutatott be néhányat, emellett említésre kerültek különféle zenei játékok az írás-olvasás készség fejlesztésére, a ritmusérzék és hallás fejlesztésére, valamint a játékos tanulás elősegítésére.

A szimpózium következő előadója, PaeDr. Halász Anita a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy oktatásának módszertani megközelítését vázolta fel. Kiragadott példákon és konkrét témakörökön keresztül mutatta be magyar tannyelvű alapiskolák alsó tagozata számára készült Ypsilon tankönyvcsaládhoz kifejlesztett elektronikus és interaktív segédeszközöket, s azok felhasználási lehetőségeit a tanórák színvonalasabbá és ötletesebbé tétele szempontjából.

PaedDr. Ledneczká Gyöngyi, PhD. a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa is csatlakozott a szimpózium előadóihoz, érintve a magyar tannyelvű alapiskolák alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, annak struktúráját, tananyagtartalmát, valamint cél- és követelményrendszerét. Kihangsúlyozta az anyanyelvi kultúra és az irodalmi műveltség megalapozását, a változatos tevékenységek fontosságát és azt, hogy az oktatás sikerét milyen jelentős mértékben befolyásolja a pedagógus személyisége, kreativitás és módszertani kultúrája.

Utolsó előadóként Mgr. Dömény Andrea, szintén az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa mutatkozott be. Részletesen mutatta be a szlovák nyelv és irodalom tantárgyat, annak helyzetét, követelményeit, feladatait és egyéb lehetőségeit a jelenleg érvényes ÁOP fényében. Hangsúlyozta, hogy milyen fontos a tervezés, a fokozatosság, a következetesség és a kreativitás a pedagógusok részéről a kiváló eredmények elérése érdekében.

Az előadássorozathoz kapcsolódott egy kiállítás is, melyen a tanulmányi program hallgatói munkáiból kaphattak ízelítőt az érdeklődők.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.