Our books and publications.

We have published the following scientific publications at the UJS Faculty of Education

2017:

Makovický Pavol: Prírodoveda 4 - časť Biológia. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Dibó Gábor – Hugyivár Magda – Szarka Katalin: Szerves kémia praktikum. Laboratóriumi gyakorlatok gyűjteménye a szlovákiai magyar tanárképzés kémia szakos hallgatói számára. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Alabán Ferenc: A valóság irodalmi motívumai. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról I. Literárne motívy skutočnosti. Štúdie o maďarskej literatúre na Slovensku I.  Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem 2016-os nemzetközi doktorandusz konferenciája. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Tóth Sándor János: Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Monographie Comaromienses 19. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Litovkina, Anna: Teching proverbs and Anti-Proverbs. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Papp Vanda: Az interperszonális-megtévesztéselmélet a médiában, különös tekintettel a manipuláció eseteire a reklámokban. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Vajda Barnabás: A propaganda és a csehszlovákiai kommunista ideológiai harc természetéről 1948-1989. Monographie Comaromienses 21. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Strédl Terézia: Terápia szocializációs hatása a nevelésben. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Nagy Melinda – Balázs Pavol: A jászói kolostorkert - Jasovská kláštorná záhrada. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A tankönyvkutatás feladatai és módszerei -tanulmánygyűjtemény a komáromi magyar tanszék mellett működő Variológiai Kutatócsoport konferenciájáról. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Vass Vilmos: Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017.

Puskás, Andrea: Assessing English Language Learners in the Primary Classroom. Szeged, Belvedere Meridionale, 2017.

Szarka Katarína: Nový pohľad na hodnotenie prostriedkami rozvíjajúceho hodnotenia. Komárom, Kompress, 2017.

2016:

T. Litovkina Anna: “Do You Serve Lawyers and Politicians Here?” Stereotyped Lawyers and Politicians in American Jokes and Anti-Proverbs. Monographie Comaromienses 20. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Alabán Ferenc: A kulturális identitás metamorfózisai. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Horváthová Kinga – Szőköl István: A pedagógiai kommunikáció. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Andrea Puskás: The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Barnabas Vajda et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Horváth Kornélia: Fejezetek a kortárs Magyar líráról.  Monographie Comaromienses 18. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba.  Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

Dobay Beáta: Mozgásos játékgyűjtemény (óvó- és alsó tagozatos pedagógusok részére). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016.

2015:

Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk. / eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Monographie Comaromienses 17. Komárom, Selye Janos Egyetem Tanárképző Kara, 2015.

Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. Régi és új szempontok a 20. század második felének történeti értelmezéséhez. Monographie Comaromienses 16. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015.

2014:

Pukánszky Béla: A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. Monographie Comaromienses 15. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2014. www.pukanszky.hu/eloadasok/Tarhos/

2013:

Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia. Monographie Comaromienses 14. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Kováts-Németh Mária: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek. Monographie Comaromienses 13. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Monographie Comaromienses 12. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Barnabás Vajda: O činnosti Rádia Slobodná Európa počas studenej vojny. Monographie Comaromienses 11. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2013.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században (1918-tól 2001-ig). Monographie Comaromienses 10. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

Horváthová, Kinga–Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku. Monographie Comaromienses 9. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2013.

Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16–18. században. Monographie Comaromienses 8. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

2012:

Erdélyi Margit: Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai. Monographie Comaromienses 7. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2012.

Tomáš Oravec a kol.: Jazykovo-literárno-historické dotyky slovenčiny a maďarčiny v synchrónnom a diachrónnom priereze. Monographie Comaromienses 6. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012.

Strédl, Terézia: Dramatoterapia a jej socializačné možnosti. Monographie Comaromienses 5. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012.

2011:

Szabó András:„Bizonytalan Helyeken Búdosunk”. Szenci Molnár Albert a magyar és európai szellemi életben. Monographie Comaromienses 4. Dunaszerdahely – Komárom: Lilium Aurum–Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2011.

Vajda Barnabás szerk.: Államhatár és identitás – Komárom / Komárno. Monographie Comaromienses 3. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011.

Keserű József–H. Nagy Péter: Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom. Monographie Comaromienses 2. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011.

2009:

Liszka József szerk.: Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Monographie Comaromienses 1. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2009.

 

To help provide better efficiency and user experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection and use of cookies.